miercuri, 14 ianuarie 2009

Avva Justin: "Este vremea muceniciei!"


Am primit un apel al Părintelui Justin Pârvu, stareţul sfintei mănăstiri Petru Vodă din Neamţ, pe care îl redau în continuare:

Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!
Iubiţi fii ortodocşi ai acestui neam

Cu multă durere şi îngrijorare vin să vă adresez aceste cuvinte, pentru care mă simt dator în faţa lui Dumnezeu şi conştiinţa şi inima nu mă lasă să trec nepăsător pe lângă acest val primejdios care s-a ridicat să înghită toată suflarea omenească, chiar şi pe cei aleşi, de este cu putinţă. Nu în calitatea mea de biet monah, ascuns într-un vârf de munte, era să vă aduc la cunoştinţă aceste pericole ce se ivesc asupra Bisericii lui Hristos, în primul rând, ci a arhipăstorilor, mai marii acestei Biserici. Dar dacă ei trec aceste lucruri sub tăcere, având preocupări mai de seamă decât are acest popor, eu nu pot să trec cu vederea glasul vostru, al celor care aţi rămas credincioşi cuvântului Evangheliei lui Hristos, aţi aşteptat şi mi-aţi cerut cuvântul în privinţa acestor realităţi dureroase în care ne aflăm.

De aceea, fiii mei, vin şi vă spun că a sosit ceasul să-L preaslăvim pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevărat. Nu credeam că voi trăi să văd şi eu începutul acestor vremuri de durere, apocaliptice – dar iată că mânia lui Dumnezeu a venit mai degrabă asupra noastră, pentru toate păcatele şi fărădelegile pe care le-am săvârşit. Şi văd cum bieţii oameni nu sunt pregătiţi să facă faţă acestor capcane ale vrăjmaşului,a cărui nouă lucrare acum este să pecetluiască sufletele voastre cu semnul Fiarei – 666. Toţi am citit Apocalipsa şi înfricoşătoarea profeţie – scrisă cu 2000 de ani în urmă: „Şi ea(fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”(Apoc. 13:16-17).

Vremea în care ne aflăm acum este premergătoare acestei profeţii. Prin lege, prin ordonanţă de guvern, românii sunt obligaţi să se încadreze într-un plan de urmărire şi supraveghere la nivel naţional şi mondial, proiect care le răpeşte de fapt oamenilor libertatea. Românilor li se cere să-şi pună pe paşapoartele, permisele auto şi orice alt act personal cipul biometric ce conţine amprenta digitală, imaginea facială, şi toate datele personale. Poate pentru mulţi dintre dumneavoastră acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de însemnare a oamenilor, de codare şi stocare a datelor de identificare se ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic, prin care de bună voie îţi vinzi sufletul diavolului. Însemnarea oamenilor, ca pe vite, este primul pas al unor alte măsuri luate pentru controlul absolut al fiinţei umane.

Dragii mei, după cum proorocesc Sfinţii Părinţi, primirea acestui semn este lepădarea noastră de credinţă. Să nu credeţi că putem sluji şi lui Dumnezeu şi lui mamona. Nu, dragii mei, nu primiţi acest însemn diavolesc care vă răpeşte ceea ce vă aparţine prin moştenire de la Dumnezeu, dreptul la identitate, dreptul la unicitate şi originalitate, al fiecărei fiinţe umane! Trebuie să vă apăraţi acest drept de la Dumnezeu, chiar de ar fi să plătiţi cu preţul vieţii voastre. În zadar câştigaţi cele ale lumii, dacă vă pierdeţi sufletele voastre şi ale copiilor voştri, pentru că Sfinţii Apostoli ne spun clar „se cuvine să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni”.

De aceea vă spun: este vremea muceniciei! După părerea mea ne aflăm în vremurile în care singura cale de mântuire este mucenicia. De-abia acuma este momentul să mărturisim cu propria noastră viaţă, până acum ar fi fost o risipă de energie. Din păcate noi nu avem un tineret ortodox la fel de riguros ca cel al grecilor, al nostru este mai evlavios, ce-i drept, dar şi mai lipsit de vlagă şi de reacţie. Se ştie foarte bine cât de curajos au reacţionat grecii dar şi sârbii, când au protestat împotriva acestor cipuri şi a sistemului însemnării şi controlului total al identităţii. Tinerii lor au fost formaţi de mici în duhul acesta patristic, atât în familiile cât şi în şcolile lor – ei au noţiuni de Vechiul Testament, de Noul Testament; din tată-n fiu s-a predat această tradiţie patristică. De pe timpul comunismului încoace noi am dovedit că rămânem constanţi slugi altora, uitând de curajul şi demnitatea românilor de altădată. Toate popoarele vecine au încercat să scape de comunism, să-şi impună cumva neatârnarea – şi au reuşit într-o măsură oarecare. Dar România, care a fost cel mai crunt lovită de fiara comunistă, al cărei popor a îndurat cele mai cumplite crime şi decimări în lagăre şi deportări, a ajuns astăzi putregai. La noi în Biserică situaţia este destul de anevoioasă, deoarece credincioşii nu sunt destul de informaţi cu privire la aceste provocări ale lumii de azi. La noi, bietul român, dacă îl măguleşti un pic, nu mai ţine cont de nici o normă evanghelică. El este vinovat numai prin neştiinţă, deoarece dacă el n-are câtuşi de puţine cunoştinţe de la biserică, de la şcoală, din familie, din societate - ignoranţa e cuceritoare. Pentru că el are un text în capul lui: „supuneţi-vă mai marilor voştri”; la el trebuie să meargă textul. Păi, pe noi nu ne acuzau în puşcărie, folosindu-se cu viclenie de textul scripturistic, aşa cum fac şi sectarii?– „Voi aţi fost încăpăţânaţi măi, voi aţi fost răzvrătiţi, n-aţi ascultat de cuvântul Evangheliei – păi, ce creştini mai sunteţi voi? Voi vă pierdeţi viaţa zadarnic”. Aşa încercau să ne reeduce comuniştii roşii de atunci, si tot astfel fac acum cu poporul nostru comuniştii de azi îmbrăcaţi cu haine albe.

Se vrea şi se încearcă o desfiinţare a sacrului prin relativizarea valorilor fundamentale, a adevărului de credinţă prin ecumenicitate, se vrea înregimentarea şi uniformizarea pe model ateist a copiilor noştri. Dacă îi spui acum unui cetăţean care are cinci copii în casă – „Măi, nu mai lua buletinul sau paşaportul” – păi el nu înţelege. „Păi, părinte, eu ce le mai dau de mâncare”? Şi-l pui în faţa acestei situaţii grele. Suntem noi dispuşi, ca Brâncoveanu de altădată, să facem sfinţi din copiii noştri? Nu suntem pregătiţi. Şi atunci cine poartă toată această vină? Nu noi, Biserica? Nu noi, mănăstirile, care suntem în faţa altarului, avem datoria să spunem oamenilor adevărul şi să-i prevenim la ceea ce-i aşteaptă pe mâine? Dar în protopopiate nici vorbă să se pună o astfel de problemă, eşti respins, eşti catalogat naiv şi depăşit – ba chiar mai face şi glume pe seama ta. Deci dacă preotul nu are habar de lucrurile acestea, atunci ce să mai spui de bietul credincios care săracu’ de-abia deschide Biblia de două trei ori pe an, sau doar o dată-n viaţă? Vina este de partea tuturor celor ce răspund de educaţia şi formarea acestui popor – de la învăţători, profesori până la preoţi şi miniştri.

Vă cer, aşadar, în numele Mîntuitorului Hristos, Care a spus „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 11: 32-33), să cereţi autorităţilor române să abroge legile care permit îndosarierea şi urmărirea electronică a creştinilor, renunţarea la libertatea cu care ne-am născut.
Dar o să primim plata păcatelor noastre, moartea, osânda noastră, care să nu fie, ferească Dumnezeu, de răscumpărat. Pentru că Hristos Şi-a vărsat sângele o dată pentru tine. Ei bine, poporul acesta, prin fruntaşii săi, s-a ticăloşit până la culme, prin trădarea tradiţiilor şi credinţei strămoşeşti. Iar noi am refuzat această răscumpărare prin neprezentarea acestor adevăruri scripturistice; am fost deseori absenţi din fruntea micii oştiri a Adevărului.

Să rezidim neamul acesta! Dar nu vom putea izbândi lucrul acesta dacă nu ne vom rezidi fiecare în parte sufletele noastre. Să ne pocăim şi să ne punem cenuşă în cap, ca să ne dea Domnul harul şi puterea de a primi mucenicia. Va trebui să creăm mici fortăreţe, mici cetăţui de supravieţuire, la sate, acolo unde mai sunt încă oameni care pricep şi îşi amintesc Rânduiala, unde să avem pământul nostru, şcoala noastră – în care să ne creştem copiii în duhul aceasta ortodox, să avem spitalele şi moaşele noastre. Copiii încă de la naştere trebuie protejaţi – pentru că, după cum vedeţi, vor să implanteze acest cip pruncului la naştere.

Fiecare este dator să-şi mântuiască sufletul. Fiecare să se intereseze şi să vadă că ne aflăm în faţa unui moment de cumpănă în care ai de ales: să-ţi pierzi sufletul sau să-ţi salvezi sufletul. Cel care nu s-a interesat până acum, nu e târziu încă să afle şi să se dumirească.

Acum e timpul jertfei, prin vorbărie şi prin conferinţe nu mai facem nimic.
Să te duci, române drag, fără frică, direct spre vârful sabiei, ca străbunii noştri cei viteji, să te duci ca o torpilă japoneză, să mori în braţe cu vrăjmaşul! Acum suntem exact ca în arena romană cu fiare sălbatice – stai aici în mijlocul arenei şi aştepţi, ca şi creştinii de odinioară, să dea drumul la lei. Aşteptaţi să fiţi sfâşiaţi, rupţi, altă scăpare nu mai e! Lupta este deschisă. Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi! Aşa cum a început creştinismul, aşa va şi sfârşi – în dureri şi în suferinţă. Pecetluiţi creştinismul cu mucenicia voastră!

Iubiţi fraţi întru cinul îngeresc şi întru slujirea preoţiei, fac un apel către frăţiile voastre să întăriţi acest text cu semnătura proprie, în numele mănăstirii şi parohiei pe care o păstoriţi.

Mănăstirea Petru Vodă, 14 Ianuarie 2009
Cuvioşii Mucenici ucişi în Sinai şi Raith


Arhimandritul Justin Pârvu

46 Comentários:

Anonim spunea...

Am ramas mut de uimire. Pentru mine povestea asta cu 666 si cipurile deja era un SF. Sunt inca bulversat... De altfel bancile, dar si sistemul IT al politiei, stiu de mult timp ce faci, unde esti si ce cumperi... Nu inteleg cat de mult schimba lucrurile aceste cipuri... Am citit in 2002 ordonanta de urgenta care prevede implementarea acestora, ideea e ca nu se preciza exact ce date vor fi introduse pe aceste cipuri. Totusi, de aici si pana la lepadarea de Hristos mi se pare cale inca lunga... Daca ma poate combate cineva cu argumente solide, rog sa o faca.

Anonim spunea...

OK, dupa primul moment de surpriza, m-am uitat si pe legislatia relevanta.Prin Hotararea Guvernului nr. 557/2006, modificata in mod succesiv de mai multe ori, se prevede ca incepand de la 1 ianuarie 2009 se vor pune in circulatie PASAPOARTELE ELECTRONICE, ce va cuprinde si datele biometrice ale posesorului, respectiv imaginea faciala, impresiunea digitala PRECUM SI ORICE ALTE DATE ALE PERSOANEI CARE POT FI INTRODUSE IN MODUL DE STOCARE ELECTRONICA.

In ceea ce priveste cartile de identitate electronice, Ordonanta Guvernului 69/2002, asa dupa cum a fost modificata de numeroase ori, prevede ca introducerea CARTILOR ELECTRONICE DE IDENTITATE incepand cu 01 ianuarie 2011. Va transmit ce s-a afisat pe site-ul guvernului in legatura cu acest subiect: http://www.gov.ro/reglementari-privind-cartile-electronice-de-identitate__l1a103429.html
Felul in care este redactat mesajul parintelui Iustin imi pare ca arata o anumita doza de dezinformare facuta parintelui. E vorba doar de pasapoartele biometrice care sunt introduse incepand cu 1 ian anul acesta.
Mai am inca o nedumerire: nu exista nici un protocol prin care bancile sau alte organisme sa stie ca tu, Xulescu, ai cumparat produsul a, produsul b etc de la magazinul Y. X si Y sunt cunoscute, insa nimeni nu stie ce produse cumperi.
Altceva, parintele Cleopa, de ex, vedea insemnarea cu 666 intr-un fel alegoric, si nu la modul efectiv....
Ma rog, am zis ca e bine sa prezint aici cum stam EXACT din punct de vedere legislativ.
Sa nu uit, si pe plan bancar (BRD am vazut) se implementeaza cardul cu cip electronic.
Raman inca sceptic.

Anonim spunea...

Pot sa imi puna si o mie de cipuri, de ce sa ma lepad de Hristos? Pot sa ma si tatueze cu 666 de un milion de ori, nu voi fi niciodata in slujba fiarei. Nimic nu mi se pare mai cumplit decat suferinta indurata de martirii crestini sau de cei torturati si batjocoriti in inchisorile comuniste. Cipul e floare la ureche pe langa ce au indurat acesti oameni care au biruit.
Si daca vremurile apocaliptice sunt pe aproape nu pot decat sa ma bucur, inseamna ca si Hristos e pe aproape.
Sa nu se inteleaga cumva ca nu iau in serios cuvantul parintelui Iustin Parvu. Dar nici nu sunt speriat. Sunt doar alert!

Amin

Unknown spunea...

Stiu ca mai multi sfinti si mari duhovnici au vorbit despre sfirsitul acestei lumi si despre cum vom fi insemnati cu semnul fiarei.

Eu unul, insa, n-am puterea duhovniceasca sa inteleg de ce ar avea nevoie diavolul de un numar, un semn, ceva cu care sa ne ne controleze mai bine. Cred ca se descurca multumitor pentru el folosind slabiciunile si patimile noastre. Nici nu vad legatura intre o cifra, un numar si lepadarea credintei in Hristos.

Ma deranjeaza insa foarte tare ideea de control asupra vietii private a persoanelor exercitat de alti oameni. Iar pasii guvernului nostru sint tot mai multi in aceasta directie.

Daca respingem pasapoartele biometrice, ar trebui sa nu mai folosim nici cardul bancar, nici cartela de la metrou sau abonamentul electronic pe RATB, nici telefonul mobil, sa nu ne facem cumparaturile de la supermarket, sa evitam intersectiile monitorizate video etc. etc. Ceea ce ar insemna sa ne rupem cu totul de lume. Citi dintre noi pot face asta? Si chiar daca ai trai pe un virf de munte, fara curent electric, aparatura electrocasnica, slujba si obligatii fata de altii, vei putea fi spionat din satelit.

Este limpede ca nu ne putem intoarce in trecut, cind, pentru ca tehnologia nu avansase prea mult, aveai libertate de miscare si o siguranta a vietii private. Deci, ar trebui sa ne adaptam la noile conditii si sa incercam, pe cit posibil, sa nu ne lasam controlate vietile.

Revenind la subiectul acestui post, am pus aici apelul parintelui Iustin pentru ca avertismentul privind pasapoartele este tangential la adevaratul mesaj: vin vremurile de pe urma si trebuie sa ne pregatim pentru ele (duhovniceste, evident). Am mare evlavie fata de parintele Iustin si sint convins de faptul ca sfintia sa "vede" lucruri care noua ne sint ascunse. Admit insa ca s-ar putea insela. Si chiar imi doresc sa se insele, pentru ca noi nu sintem vrednici sa traim acele vremuri ale Parusiei Domnului. Dar daca nu se insala?

Anonim spunea...

Daca nu se inseala, vai de noi...Si eu cred ca nu se inseala. Intentia dansului a fost, cred, sa ne mobilizeze,sa facem o petitie,sa facem ceva, sa nu le mai acceptam pe toate, sa punem o frana tavalugului astuia in care vom sfarsi ca niste piese ale unui joc- si stiti cine-i jucatorul care umbla sa ne inghita, precum un leu...
De aceea ne arata ce au facut ortodocsii greci.
Sper sa ne pomeneasca parintele, pe noi toti acestia,caci suntem intr-adevar fara vlaga...
Aida

Anonim spunea...

Si eu cred ca trebuie sa avem incredere in cuvantul P. Justin. Cel putin din punct de vedere pedagogic este nevoie de un astfel de semnal de alarma, deoarece acum se incearca pregatirea populatiei pentru a primi semnul, pecetea.
Se fac repetitii, si daca omul de acum nu se mobilizeaza launtric pentru a nu primi cipurile si elementele lor tehnice avansate prin care este indosariat, controlat si, intr-o faza ulterioara, ghidat, atunci va avea foarte putine resurse in a nu primi pecetea.
Cat priveste numarul ca atare, chiar daca nu intelegem dupa mintea noastra, sa intelegem dupa cugetul Bisericii, caci in Scriptura si in profetiile Sfintilor Parinti scrie lamurit ca antihristul isi va pune pecetea pe oameni si ca va avea un numar. "taina faradelegii", nu? Ce nevoie are antihristul de numar? Daca il foloseste, inseamna ca are nevoie...
Si nici nu e greu de gandit de ce e nevoie. Pentru ca pana si lepadarea de credinta poate fi stearsa ca pacat. Diavolul nu va putea niciodata sa inrobeasca in mod absolut omul, chiar si teroare folosind, ca tot veni vorba de sfintii inchisorilor.
Numai prin pecetluirea omului, adica prin INVESNICIREA lepadarii de credinta a oamenilor ar fi posibila tirania fara margini a diavolului. Razboiul este deci dus impotriva libertatii si a putintei de a se intoarce de la moarte la viata.
Sa fim deci credinciosi si nu necredinciosi, caci daca vom fi alfati necredinciosi in cele mici (in respingerea cipurilor din pasapoarte) cum vom fi aflati credinciosi in cele mari? (prigoana zilelor de pe urma...)

Ion de la Chiuiesti spunea...

Arhimandritul Iustin Parvu nu se inseala, intrucat despre lucrurile astea ne spun si alti mari duhovnici sau sfinti ortodocsi(Paisie Aghioritul, staretul Antonie de la Patriarhia Moscovei, Paisie Athonitul, Serafim Badila, Sf. Ioan de Kronstadt si multi, multi altii).
Nu exista alta logica a montarii si implantarilor cipurilor in acte, carti de credit, om, decat dorinta de control a Diavolului. Daca nu te poate cuceri "spiritual", te ia cu forta si te inscrie pe orbita pe care o doreste el.

Ion de la Chiuiesti spunea...

9. Şi al treilea înger a venit după ei, strigând cu glas puternic: Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe fruntea lui, sau pe mâna lui,
10. Va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mâniei Sale, şi se va chinui în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.
11. Şi fumul chinului lor se siue în vecii vecilor. Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei.

Apocalipsa14,9-11

Anonim spunea...

Am inteles. Poate ca ar fi momentul sa facem o petitie catre Secretariatul General al Guvernului, Presedintie si Parlament, cu copie la Curtea Constitutionala. Prin prevederile HG 557/2006 se incalca mai multe prevederi constitutionale. Prin prevederea cu caracter general din aceasta hotarare de guvern referitoare la introducerea oricaror alte date ale persoanei, se aduce atingere dreptului la viata intima, familiala si privata - art. 26, dreptul la libertatea constiintei - art. 29, si MAI ALES a dreptului la informatie, prevazut in art. 31. Evident ca drepturile corelative prevazute in Carta Drepturilor Omului, la care Romania este parte semnatara, sunt de asemenea incalcate.
Am inteles ca parintele Iustin, pe care am avut onoarea si bucuria de a-l cunoaste anul trecut, asta a dorit: sa traga un semnal de alarma, sa ne faca atenti si sa ne puna in alerta: trebuie facut ceva, trebuie luata atitudine. Si daca autoritatile si statul nu vor lua nici o masura corectiva, atunci sa ne ramana refuzul categoric de a ne ceda libertatea pe mana unor grupuri de interese interne si internationale. Atata libertate civica si morala cata mai avem, nu trebuie sa o cedam pasiv.
Dle. Tarziu, ce parere aveti? Pot sa ajut la redactarea unei astfel de petitii, dar nu am conexiunile necesare pentru initierea si raspandirea acestei petitii spre semnare unui public cat mai numeros si unor asociatii si fundatii, personalitati de renume etc.

Unknown spunea...

Voi contacta citiva specialisti, sa vedem cum si unde putem sa o atacam.

Cătălin Mareş spunea...

Un cuvânt şi al parintelui Savatie, care vine cu câteva lămuriri în plus: http://savatie.wordpress.com/2009/01/15/scandalul-cip-urilor/

Ion de la Chiuiesti spunea...

Prin implantarea cipurilor, a codurilor de bara pe toate documentele, mi se incalca libertatea religioasa. Martorul meu e Sfanta Scriptura, prin Apocalipsa Sfantului Ioan Teologul.

Anonim spunea...

Ne asteptam la o reactie a FOR , pe care fara indoiala o sustinem. Intre timp a fost creata o petitie la adresa:http://www.petitiononline.com/NU666/petition.html.Am preluat-o de pe "Razboi intru cuvant".

Unknown spunea...

@ Catalin Mares:

Parintele Savatie are un punct de vedere pertinent si lamuritor ca de obicei.

Anonim spunea...

Este iresponsabil nu demersul ce se face, ci tipul de argumentare si limbajul folosit. Pe langa faptul ca este evident faptul ca stilistica nu apartine Pr. Justin, sper din toata inima ca Sfintia Sa nu poate sa gireze o asemenea facatura debusolanta, generatoare de isterie si panica. Nu aveti decat sa cititi blogurile si va cruciti. Parca toata lumea a luat-o razna. Cui foloseste asta? Dar iata si un pasaj de-a dreptul hilar: "Să te duci, române drag, fără frică, direct spre vârful sabiei, ca străbunii noştri cei viteji, să te duci ca o torpilă japoneză, să mori în braţe cu vrăjmaşul!" Sper sa nu ne torpilam credibilitatea cu astfel de panseuri...

Unknown spunea...

@ Constantin:

Va asigur ca textul este venit din partea parintelui Iustin printr-o persoana sigura, pe care o cunosc si care nu s-ar preta la "facaturi".

In rest, parerile sint impartite precum vedeti. Pentru ca si altii si-au exprimat indoiala asupra autenticitatii mesajului, v-am lasat comentariul pentru a ada aceasta asigurare.

Anonim spunea...

Pentru a face sa taca vocile ce emit ipoteza ca apelul marelui duhovnic Iustin Parvu nu este autentic, este necesar si suficient ca neintarziat sa fie inregistrate video si apoi difuzate cateva cuvinte clare ale sale pe aceasta tema. Nu-i nici o inginerie complicata, sunt multi luptatori din tabara ortodoxa relativ aproape de zona sa sau destui cu bani si din alte zone, pe care astfel ii pot folosi util, facand o deplasare acolo. Ca sa se lamureasca toata lumea. Altfel numarul scepticilor se va mari si se va produce tulburare.

Prin urmare, fac un apel: CINE POATE, S-O FACA REPEDE! Sa nu tratam si aceasta chestiune precum trateaza mass-media circul politic. Sa abordam aceasta problema cat mai serios cu putinta.

Din partea mea, asa cum de doi ani tot avertizez ca vor sa ne puna cip-uri sau altenative, o voi face si in continuare. Cele de mai sus sunt insa utile pentru masa de credinciosi, ca pentru ei luptam.

Anonim spunea...

pentru cei care nu vad legatura dintre cip666 si lepadare; 1.lepadare este ce spune Hristos si nu ce credem noi. 2.numele pe care il va avea antihrist tradus in cifre=666;cum spune Scriptura; ,,
numele lui, sau numarul lui,sau numarul numele lui. Deci acceptand cip-ul666 in acte vom lua si numele lui antrihist codificat. Ex. CNP-ul e ,intr-un fel,codificarea numelui nostru si luand 666 langa el avem si identitatea lui antrihist langa a noastra.

Anonim spunea...

Tot anonim de la ora 15;07. puteti posta comentariul meu si pe ;razboi intru cuvant,cu acordul lor? acolo sunt f. multe nedumeriri.Multumesc!

Anonim spunea...

Claudiu, marcarea cu pecetea Satanei, adica ce de ce nu pricepi tu sa aiba nevoie satana de un numar, este simplu de explicat. Pentru ca satana a vrut dintotdeauna sa strice lucruile prin minciuna si imitare nu prin confruntare directa.

Evei i-a zis ca v-a cunoaste Binele si Raul nu ca va pierde Raiul.

Antihristul este opusul lui Hristos.

Asa cum Hristos s-a nascut din Fecioara, Antihristul se va naste din desfranata.

Asa cum te Botezi in numele lui Hristos si primesti Mirungerea si Impartasania, precum si un nume, tot asa, in loc de Sfantul Mir esti "uns" cu pecetea 666 iar in loc de nume, primesti UN NUMAR de identitate.

Ce e asa complicat? Apoi despre toate astea sta scris in Apocalipsa.

N-ai de ce te indoi. Diavolul speculeaza si patimile noastre, dar nu se opreste aici! Ne vrea cu totul ai lui, "botezati" in numele lui.

Anonim spunea...

Pentru VLAD

Vlade, pe http://despremasonerie.go.ro gasesti adunate si sintetizate mai multe materiale pe aceasta tema. Arunca o privire.

Anonim spunea...

Anonimul sufera de o anumita dizabilitate si/sau blocaj psihic, de vrea sa-i puna altii propriile sclipiri genialoide pe alte bloguri? Sau e, vezi Doamne!, plin de smerenie si nu poate sa-si faca singur serviciul de copy-paste? Cam ridicula (si comica) toata povestea asta.

Anonim spunea...

Mesajul este confirmat de Parintele Iustin. Nu am intrebat daca a vazut sau nu forma finala asa cum a aparut publicat pe internet. Insa tonul si stilul masajului nu apartin Parintelui.

Nimeni nu se poate plange ca nu ar avea la dispozitie material documentar din care sa afle ce se ascunde sub aceste actiuni de control a libertatii si inrobire a omenirii.

Anonim spunea...

Dupa mesajul de acum doua zile al parintelui Iustin s-a creat o mare invalmaseala, de idei, de strigate, de nedumeriri, de indoieli. Asta ne arata cat suntem de slabi in credinta... Insa cu adevarat este nevoie de o petitie serioasa care sa fie trimisa autoritatilor. Deja au inceput sa circule cateva astfel de petitii, dar care ma indoiesc ca vor starni altceva decat zambete dispretuitoare din partea oficialilor. E nevoie ca aceste masuri de urmarire sa fie combatute punctual, pe lege, acest lucru in paralel cu argumente duhovnicesti. Trebuie folosit si limbajul lor, ca sa inteleaga ce dorim, nu doar limbajul teologic.

Anonim spunea...

Ar trebui sa se faca o informare a populatiei, asta e parerea mea. Va spun, oamenii ori nu stiu de ce e rau sa accepti cipul pe card, ori stiu foarte putine despre asta. "Si ce daca?", vor zice...Imi trebuie buletinul, sa primesc pensia...Imi trebuie, ca sa imi pot inscrie copilul la scoala, sa imi achit creditele etc., etc. Doar utilitatea practica a "obiectelor" inscriptionate e cea care se "vede" si cred ca cipurile acelea nu ii influenteaza cu nimic...pentru ca nimeni nu a explicat cum functioneaza, ce inseamna aceasta permanenta supraveghere care se prefigureaza si DE CE se va face.
Pe wikipedia sunt materiale explicative cumva, asupra acestor cipuri, nu va spun o noutate. Acolo am citit ca, in SUA autoritatile au afirmat ca aceste cipuri pot fi detectate de la 10 cm departare...De fapt, se pot detecta de la 10 m. "Si ce daca, ce repercursiune negativa are asupra mea...de ce ar trebui sa ma opun?" Intrebarile acestea vor fi formulate (desi vor fi si multi care nu isi vor pune asemenea intrebari,de aceea trebuie "constientizati") Cine poate oferi raspunsuri, ca oamenii sa inteleaga?

Ion de la Chiuiesti spunea...

Pentru sceptik:

Faptul ca Apocalipsa scrie ca asa se va intampla si totusi oamenii se indoiesc, arata tulburarea ce o produce diavolul in mintile oamenilor. Si primind pecetea diavolului, renunti de bunavoie la pecetea darului duhului sfant, pe care ai primit-o prin botez.

Anonim spunea...

Ati lasat sa treaca o gramada de bazaconii, cum e cea cu renuntarea de bunavoie la pecetea Duhului Sfant prin acceptarea silita a faimosului cip. Ce e bine e sa ne dam toti cu parerea! Inca odata reafirm ca blogurile si raspandirea ideilor ciudate, care cresc ca cipurcile la umbra marilor duhovnici, fac mai mult rau decat bine. Ce bine era inainte cand scrisorile calatoreau cu postalionul, oamenii aveau mai multa minte si credinta nestramutata. Acum ne plangem de orice si judecam pripit lucrurile.

Anonim spunea...

Si cine te obliga sa citesti blogurile?

Anonim spunea...

Este binevenit mesajul parintelui Iustin Pirvu. Fara implicarea BOR, a sinodului nu cred ca se va putea face mare lucru la nivel de popor. Individual poti refuza eliberarea unui act cu biocip din motive religioase. Dreptul la religie iti este garantat de CEDO. Pe de alta parte daca inaltii ierarhi ai nostri nu spun raspicat ca se incalca religia oamenilor prin aceste acte cu cip vei fi obligat sa le iei atata timp cat nu ai o interdictie expresa de a le lua.Se va respinge protejarea dreptului tau la religiei pe considerentul ca insusi Biserica nu o interzice. E extraodinar de importanta pozitia episcopilor din BOR. Sper sa-i lumineze Dumnezeu. Doamne ajuta!

Anonim spunea...

Pentru o clarificare asupra cartilor de identitate electronice si a pasapoartelor biometrice, pentru cei care stiu engleza, accesati http://www.idcardandyou.co.uk/ Sunt foarte multe informatii folositoare, precum si ”represaliile” la care pot recurge autoritatile britanice in viitor, cand cineva va refuza aceste ”masuri de securitate”.

Anonim spunea...

Intr-adevar cu totii ar trebui sa-L marturisim pe Iisus Hristos in orice contexte.Hai acum sa fim ceea ce am putea sa fim:fii adevarati ai Lui Dumnezeu,sa nu cumva sa ne lasam prada vrasmasului!
Oricum trebuie sa fim pregatiti!
Cu ajutorul Lui Dumnezeu o sa depasim aceste abisuri.

Iuliana spunea...

Nu, Parintele Justin nu se poate insela. Cred cu tarie in aceasta afirmatie si nu ma las dusa de nas de maestrul confuziei si al indoielilor aparent firesti. Nu se poate accepta controlul acesta de tip nou-dictatorial, in care doar stapanul s-a schimbat, telul fiind acelasi:lezarea demnitatii umane si despartirea omului de Dumnezeu, de la care vine toata puterea. Cat de mult schimba lucrurile aceste cipuri? Fundamental: nu poti sluji la doi domni, lui Dumnezeu si lui mamona, iar adevarul acesta e revelat de Sfanta Scriptura. Cum vom savarsi nebunia de a ne indoi din nou de cuvantul lui Dumnezeu? Cel mai tare argument in aceasta lume instabila este cuvantul unui parinte duhovnicesc, pentru ca nu spune altceva decat a spus Mantuitorul. Sa ne ajute Domnul sa-L marturisim aici pe pamant, ca sa nu ne lipsim de marturisirea Lui in fata Tatalui! Amin.

Anonim spunea...

Cineva a spus mai inainte ca s-a creat agitatie si prea se spun bazaconii pe bloguri. Cine intra in panica nu este cel credincios, ca acesta stie la ce sa se astepte de acum inainte, atata timp cat evenimentele pe plan mondial merg consecvent in directia infiintarii Statului Mondial, cu religie unica , necrestina( antihristica).Putem sa cerem insistent ierarhilor nostri sa exprime oficial pozitia B.O.R. privind neobligativitatea acestor pasapoarte si a cardurilor de identitate cu microcip pentru romanii de religie crestin-ortodoxa.

cea care asteapta pe isus spunea...

Cititi Apocalipsa ,este ultima carte din Biblie ,capitolul 13 vb despre semnul fiarei cap 13:16-18''si a facut ca toti mici si mari ,bogati si saraci, slobozi si robi ,sa primeasca un semn pe mana dreapta sau pe frunte ,si nimeni sa nu poata cumpara sau vinde ,fara sa aiba semnul acesta adica numele fiarei sau numarul numelui ei.Aici este intelepciunea. Cine are pricepere sa socoteasca numarul fiarei ,caci este un numar de om . Si numarul ei este ;666"".Eu va recomand sa cititi toata cartea Apocalipsa .buletinele si pasapoartele biometrice sunt doar acomodarea populatiei dupa ele va veni adevaratul cip ;cel care va fi implantatt in mana dreapta sau pe frunte,sunt multe materiale pe net oricine se poate documenta daca vrea .Iar MANTUIREA este IMPOSIBILA daca primesti acest semnIn capitolul -16- din Apocalipsa se vb despre asta iar in capitolul- 20-se vb despre cei ce nu au primit semnul si vor muri ca martiri. Harul Domnului Isus Hristos sa fi cu voi cu toti !

Iuliana spunea...

Ierarhii romani si-au precizat pozitia? M-ar interesa daca este vreun ierarh care sa sustina aceasta miscare de respingere a unei masuri abuzive a statului roman, masura de natura sa lezeze drepturile noastre si credinta. S-a exprimat vreun punct de vedere pana in acest moment?

Anonim spunea...

Bucurestiul, ca si in alte dati, a reactionat neinspirat, dar Inaltul Teofan, din cate stiu, a indemnat sa se faca dezbatere publica lamuritoare si a comandat un raport detaliat asupra situatiei cu pasapoartele biometrice in lume.

Donkeypapuas spunea...

"Tinerii lor au fost formaţi de mici în duhul acesta patristic, atât în familiile cât şi în şcolile lor – ei au noţiuni de Vechiul Testament, de Noul Testament; din tată-n fiu s-a predat această tradiţie patristică." După câte ştiu Grecii erau cât pe ce să devină comunişti, şi nu cu ajutorul tancurilor sovietice, ci de bună voie. Noroc cu nişte reacţionari care au luat arma şi i-au pus la punct.
Şi acum vine întrebarea: cine nu va fi primit în Împărăţia lui Dumnezeu? Cel care a primit un număr de identificare tatuat pe corpul său în lagărele bolşevice (sau naziste, tot aia)şi a murit ca mucenic acolo? Sau cel ce şi-a împropriat doctrina atee, s-a declarat de acord cu "tovarăşii", le-a fost tovarăş de drum, nu a avut nici un fel de semn fizic pe sau asupra lor, dar şi-au tatuat sufletul cu numărul nedesăvârşirii?

Cât priveşte realizarea efectivă a paşapoartelor mai mult sau mai puţin biometrice, eu mă întreb ce se va întâmpla la momentul în care cineva va virusa informaţia cuprinsă pe cipuri şi astfel vor deveni nefolositoare, bani aruncaţţi în vânt? Asta şi cred că ar fi soluţia cea mai bună. Hackerii din lume să-şi dea mâna la spargerea codului ce va fi folosit şi să contribuie la dereglarea controlului. Poate după aceea vor urma şi demiteri.
La vârf.

Anonim spunea...

ROMANIA are un destin spiritual deosebit si amintesc aici doar ceea ce spune Parintele Arsenie Boca: „Mai sa stiti ca multi vor pleca din Tara, dar putini se vor intoarce. Va veni vremea cand ar dori sa se intoarca si n-or mai putea, caci Romania va fi inconjurata de flacari”.
Pentru a contribui fiecare ROMAN cu adevarat la acest destin cu totul deosebit al ROMANIEI este necesar ca pe langa RUGACIUNE si POST sa cerem cu totii SCOATEREA IN ILEGALITATE a MASONERIEI in ROMANIA, caci de-aici vin toate problemele sociale cu care se confrunta romanii. Deci este necesar SA FIE INITIATA o CAMPANIE de STRANGERE de SEMNATURI pentru SCOATEREA IN ILEGALITATE a MASONERIEI in ROMANIA. RAUL trebuie TAIAT de la RADACINA, ca altfel da din nou lastari, ca o hidra monstruoasa.
MASONERIA si ACTIVITATILE ei in ROMANIA sunt CAUZA acestor rele cu care ne confruntam: introducerea carţilor de identitate cu cip, introducerea permiselor auto cu cip, campania de vaccinare a fetitelor din ROMANIA, dar si panarama „gripei aviare”, panarama cu sarea iodată bagata pe gat oamenilor prin decret parlamentar, panarama cu soia si alte plante modificate genetic introduse in ROMANIA etc.
ACTIUNEA INTELEAPTA este de a DISTRUGE CAUZA tuturor acestor probleme, pe de o parte, personal, prin POST si RUGACIUNE, si social, prin SCOATEREA ÎN ILEGALITATE a MASONERIEI în ROMANIA.

ioan pavel spunea...

Intregul capitol 13 din cartea biblica Apocalipsa se refera la 'Fiara' iar numarul 666 este, conform Apoc 13.8 'numarul fiarei'.Daca vrem sa aflam ce este si ce reprezinta acest numar, trebuie mai intai identificata cine este aceasta 'fiara', despre care se dau 11 indicii in acest capitol. Altminteri se fac asociatii arbitrare si derutante,ca cea aflata in discutie in aceste zile...

ioan pavel spunea...

Intregul capitol 13 din cartea biblica Apocalipsa se refera la 'Fiara' iar numarul 666 este, conform Apoc 13.8 'numarul fiarei'.Daca vrem sa aflam ce este si ce reprezinta acest numar, trebuie mai intai identificata cine este aceasta 'fiara', despre care se dau 11 indicii in acest capitol. Altminteri se fac asociatii arbitrare si derutante,ca cea aflata in discutie in aceste zile...

Anonim spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Anonim spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Anonim spunea...

“Cu privire la noile buletine si la semnele sfarsitului, se discuta foarte mult despre lucrurile acestea si uneori cred ca se face si foarte multa tulburare in multe suflete pentru ca sunt pareri diverse. De accea nici nu as vrea sa spun nimic despre asta. Trebuie sa primim noile buletine, nu trebuie sa le primim? Ce trebuie sa facem, cum trebuie sa facem?... As zice ca daca ne tot intrebam atata deja este rau. Pai ce fel de crestini suntem noi? Sa ne temem ca vom fi pusi in situatia de a ne lepada de Hristos si sa nu stim ca ne-am lepadat? Chiar asa sa fim? Deci problema noastra nu este asta, nici masonii nu-s problema noastra, nici noile buletine nu sunt problema noastra.

Nu asta este problema noastra. Spuneti-mi, in ce staruiau primii crestini? Ati vazut: “in invatatura Apostolilor, in impartasire, in frangerea painii si in rugaciuni.” Asta era treaba lor. Si inca mai spune ceva autorul Faptelor Sfintilor Apostoli: “Sufletul si inima multimii celor ce au crezut erau una. Si nimeni nu zicea ca ceva este al sau, ci toate le erau de obste.” Asta este viata crestina. S-o traim si toate celelalte probleme se vor dezlega de la sine la momentul potrivit.

Eu nu zic ca nu ne pasc niste primejdii, o spun parintii in care avem incredere, caci stim ca prin ei a vorbit Duhul Sfant, sunt oameni induhovniciti. Nu spun ca nu ne pasc niste primejdii, dar cred ca discutiile acestea de multe ori sunt vatamatoare, ne dezbina. Nu vedeti ca ne dezbina? De foarte multe ori ne dezbina, ne judecam unii pe altii, fiecare tine la dreptatea lui si are impresia ca toti ceilalti sunt in ratacire si in apostazie. Noi, intre noi, frati, ne dezbinam. Unde mai este unitatea duhului? Unde se mai pastreaza unitatea duhului intru legatura pacii?

Deci problema este una launtrica. Sfantul Apostol Pavel spune undeva, sper sa citez cat mai exact ce spune el. Spune: “Incercati-va pe voi insiva, cercetati-va daca sunteti in credinta. Oare nu va cunoasteti voi pe voi insiva ca Hristos Iisus este intru voi? Ci afara numai daca nu sunteti netrebnici.” Deci asta este problema noastra. Daca il avem pe Hristos salasluit in noi, ne mai putem teme de ceva? Ne mai putem teme de ceva? Nu vom sti singuri cand va veni momentul acela cand fiecare va fi pus in fata situatiei, sa se lepede sau sa nu se lepede de Hristos? Nu va sti fiecare ca va veni momentul acela? Adica tu sa pierzi Harul Sfantului Duh si sa nu stii sa l-ai pierdut? Daca punem asa problema, inseamna ca noi nu avem clar constiinta ce este viata crestina. Ca scopul nostru asta este: dobandirea Harului Sfantului Duh. Cine pune intrebari legate de problema asta, ar trebui sa se intrebe el pe el insusi mai intai: “Ce este in inima mea? Am agonisit acolo Harul?” Ca daca nu l-am agonisit, pot sa-mi pun eu mii de probleme si sa primesc mii de raspunsuri, ca atunci cand se va ivi situatia sa ma lepad de Hristos, tot mai voi lepada de El. Pot sa stiu bine ce trebuie facut. Pot sa stiu ca primirea buletinului inseamna lepadare de Hristos si tot il voi primi daca ma va parasi Harul Sfantului Duh. Deci problema mea asta este. . . .

Deci daca nu vom avea agonisit inlauntrul nostru Harul Sfantului Duh, putem noi sa stim oricate despre nu stiu ce comploturi masonice, despre nu stiu ce comploturi evreiesti, despre nu stiu ce buletine, pentru ca daca nu vom avea Harul, repet, oricum ne vom lepada. Oricum ne vom lepada! Deci asta este problema noastra: cum sa agonisim cu adevarat inlauntrul nostrum Harul Sfantului Duh. Pentru ca nu poti sa ai Harul in tine si sa nu stii ca il ai. Nu se poate asta. . . .

Deci asta este problema noastra si spre asta va indemn. Pentru asta va indemn sa luptati cu toata taria, ca nu are nici un rost sa va puneti asa tot felul de probleme care mai mult dezbina, ne iau timpul, ne consuma timpul in discutii nefolositoare, aduc intre noi dezbinare... numai vatamare. Nu are nici un rost. Daca Harul va fi cu noi, Harul Sfantului Duh va da fiecaruia sa simta si cand a facut cel mai mic compromis. Nu sa primeasca buletinul, dar si cand a facut cel mai mic compromis, cand s-a lepadat de Hristos prin cel mai mic compromis.”

Parintele Arsenie Muscalu, la conferinta “Viata in Biserica” din noiembrie 2003

Anonim spunea...

Avind in vedere faptul ca ne vorbeste Pr.Justin Pirvu cel mai mare duhovnic pe care il are neamul nostru ,este vremea sa ne desteptam din "somnul"indiferentei noastre si noi crestinii neamului sa ne dam mina in rigaciune,sa ripostam asa cum au facut si fratii nostrii Greci sa strigam intr-un glas crestin ortodox.Doamne ai mila de noi si da-ne unitate.Maicuta Domnului ajuta-ne.

Anonim spunea...

"...toate comentariile trebuie sa fie aprobate de autorul blogului"e tot un fel de constrangere ca si cipul bio, nu?
Altfel, sa presupunem ca neamul acesta, peste noapte, se va terzi si in corpore se va ridica si va refuza cipul ala nenorocit!Toti de la vladica la opinca, de la taran la parlamentar si interlop intr-un singur glas ar zice "nu vrem cip de ar fi sa ne dati afara si din UE". Ce credeti, prin asta Romania se va ridica la o viata ortodox-crestina deplina in duh si-n adevar?
Categoric nu!Asta pentru ca neamul acesta e putred, sarea pamantului s-a stricat si nu mai e nimic de facut decat sa fim aruncati afara sa ne calce toti in picioare!Amintiti-va de cuvintele Domnului referitoare la poporul Israel din care provenea...Asadar cuvintele caldute adresate acestui neam depravat de parintele Iustin sunt praful de pe toba!
Si-ntralta ordine sa nu trezim ca luptam contra lui Dumnezeu care voieste "ca toate sa fie una"dupa cum citim la Apocalipsa, nu?
Sau poate sa creada cineva ca mai poate sa fie intoarsa istoria mantuirii din drum?
Nebunilor va rataciti nestiind Scriptura si nici voia lui Dumnezeu!
Un singur lucru se mai poate face:rugati-va!!Dar asta e mai greu decat sa faci politica religioasa, nu?
Poate nu stiati, sau ati uitat:mantuirea nu este facerea mainilor voastre ci e din mila lui Dumnezeu asadar rugati-L pentru asta.Lasati la pacatele cipurile, proroocii, semnele si toate astea ca ce e scris oricum se va intampla cu sau fara voia noastra.
Luati seama la voi si nu va imprastiati cu mintea ci adunati-o la rugaciune!
Dumnezeu sa ne ajute pe toti!!

Mihnea spunea...

Preotul in cauza nu are competentele necesare pentru a vorbi despre jocurile politice nationale/planetare.Adevarata putere sta in bani si informatii,iar acestia nu ai nici bani si nici serviciu secret propriu,ca sa aiba acces la informatii,ca atare,se folosesc de acest pretext pentru a-si apara anumite interese:
-Observa ca biserica nu mai atrage asa multi tineri si pe baza unei asteptari negative,se doreste atragerea tineretului catre biserica
-Nu le convine lor sa fie asa monitorizati,deoarece au ceva de ascuns: cine nu are nimic de ascuns,nu sare ca ars cand vede ca toata lumea ii poate vedea tranzactiile,calatoriile etc.
NU se va intampla nimic in 2011,deoarece masurile aduse de cipurile biometrice sunt deja puse la dispozitie de anumite persoane,asa ca nu aduc nimic nou.E o forma de manipulare religioasa…Se tem de ceva