marți, 6 aprilie 2010

Comunicat cu privire la starea sănătăţii Părintelui Arhimandrit Iustin Pârvu

Din incred­intarea si cu binecu­vintarea Prea Cuvio­su­lui Par­inte Iustin, stare­tul Man­a­s­tirii Petru Voda, pen­tru a nu umbri bucu­ria aces­tor sfinte zile ale Invierii lui Hris­tos cu zvonuri nefolos­i­toare, oricit de mare ar parea folo­sul unor ast­fel de stiri, va incred­in­tam ca starea sanatatii sfin­tiei sale este buna, in mare. In prezent se afla sub cea mai atenta supraveg­here a medicilor din Cluj. Par­in­tele Iustin a ales acest oras pen­tru internarea de urgenta datorita con­di­ti­ilor med­icale supe­rioare, atit din punc­tul de vedere al pre­gatirii pro­fe­sion­ale, cit si din cel al apara­turii med­icale, dar si pen­tru fap­tul ca medicii care supraveg­heaza starea sanatatii par­in­telui sint fii duhovnicesti ai man­a­s­tirii noas­tre de multi ani de zile.
Motivul repetatelor internari ale Par­in­telui Iustin este o infec­tie pul­monara cu un anu­mit tip de bac­terie. Momen­tan se asteapta rezul­tatele hemo­cul­turii, pen­tru a sta­bili o med­icatie pre­cisa si efi­cienta impotriva aces­tei bac­terii. Starea gen­er­ala a sanatatii sfin­tiei sale este buna, sta­bila, un nea­juns fiind o oare­care slabire pe care o aduce lupta organ­is­mu­lui cu boala. Dupa iden­ti­fi­carea pre­cisa a cauzei bolii si sta­bilirea unei med­icatii core­spun­za­toare, efi­ciente, il vom avea din nou in mijlocul nos­tru pe par­in­tele staret.
De alt­fel, si starea sufleteasca a sfin­tiei sale este buna, Par­in­tele Iustin fiind foarte opti­mist, asa cum il stie o tara intreaga, lucru care se poate ver­i­fica si din inreg­is­trarea tele­fon­ica de ieri seara, 5 Aprilie 2010, ora 22, aflata mai jos. Sfin­tia sa le mul­tumeste tuturor celor ce s-au rugat pen­tru sanatatea sa si nada­j­duieste ca in citeva zile sa se intoarca acasa. Ca atare, cerem fii­ilor sai duhovnicesti si tuturor celor ce iubesc man­a­s­tirea noas­tra sa nu inceteze a se bucura de sfin­te­nia aces­tor zile si a slavi Invierea Dom­nu­lui nos­tru Iisus Hris­tos, rugindu-se pen­tru sanatatea si min­tuirea nu doar a Par­in­telui Iustin, ci a tuturor celor ce-L iubesc pe Hristos.

Mon­ahul Filotheu Balan
Man­a­s­tirea Petru Voda
6 Aprilie 2010

Sursa: Atitudini


2 Comentários:

Anonim spunea...

Din seria:

Eu centrez, eu dau cu capul, tot eu apar mingea si sunt erou. Adica Filotheu.

Zvonurile au pornit gradat tocmai de la calugarii din Petru-Voda, si tot de acolo au fost alimentate apoi printr-un refuz suspect de mai raspunde la apeluri, iar apoi tot aceiasi au iesit in fata, cu numele lor propriu si vocea lor, ca sa se poata re-legitima drept purtatori de cuvant si ucenici fideli ai parintelui. Pentru ca dupa ce nu va mai fi sa poata sa iasa cu Crucea in numele sau (fraudulos) si sa cauta sa rupa Biserica. Danion, Filotheu, Hrisostom, "Axa", etc.

Razboiul psihologic a reinceput. Ce a fost anul trecut a fost doar "incalzirea" lor. Si testarea noastra.

Unknown spunea...

@ Anonim:

Nu stiu cum stau lucrurile si nu ma hazardez sa fac scenarii. Cred ca mai important este ca parintele Iustin e oarecum bine, cel putin din cite spune cu gura sfintiei sale in inregistrarea telefonica.
In rest, sa nu ne mai facem noi tot felul de ginduri - pacatuind impotriva aproapelui -, caci Dumnezeu nu doarme.