luni, 6 iulie 2009

Inchiziţia Ortodoxă Română

Pînă acum vreun an, în Biserica Ortodoxă Română existau două curente mai vizibile: cel "ecumenist" şi cel "tradiţionalist". După cum în politică avem o delimitare stînga-dreapta mai mult teoretică decît practică, din pricini asupra cărora nu e locul să zăbovesc, în Biserică avem mai degrabă etichetele de "ecumenist" şi "tradiţionalist" decît substanţa unei trăiri în acest duh. Taberele sînt fluide, comportamentele lor - deseori lipsite de orice aderenţă la principiile şi valorile pe care le declamă, deciziile venite dintr-o parte şi din alta - de multe ori contradictorii. Într-un cuvînt, confuzie mare.

În acest context existau totuşi cîteva repere: principiale şi umane. Ortodoxul român avea după ce să se orienteze. De la o vreme însă, şi acele câteva repere sînt ameninţate cu relativizarea, compromiterea şi desfiinţarea. Primejdia vine de la o facţiune "tradiţionalistă", deci un al treilea curent al "puriştilor" ortodocşi.

Acţiunile de subminare cele mai eficiente nu vin din afara, ci dinăuntrul Bisericii. Tabăra zisă tradiţionalistă a fost supusă, în ultimele zece luni, unei asidue campanii de intoxicare, defăimare, discreditare şi disoluţie. Trupa de şoc care dă asaltul este alcătuită din cîţiva monahi şi "civili" care s-au afirmat ca "tradiţionalişti". Pentru fluenţa textului, le voi spune "roncenieni", avînd în vedere că îi au ca principali instigatori, coordonatori şi purtători de cuvînt pe jurnaliştii George şi Victor Roncea.

Aceştia au două direcţii de atac: una pentru tabloidizarea ortodoxiei - în care stîrnesc scandal după scandal, le amplifică la maximum (dispunînd de o suspect de bună expunere mediatică) şi trimit în derizoriu orice subiect important, orice temă cu miză mare - şi cealaltă pentru instituirea unei Inchiziţii a ortodoxiei româneşti - care se ocupă cu expunerea la stîlpul infamiei a "necredincioşilor", scalparea lor demonstrativă şi arderea ritualică pe rugul internetului.

Pînă acum, eforturile lor au fost încununate de succes. În primul rînd, roncenienii au reuşit să capete girul, susţinerea şi implicarea în acţiunile lor a unor oameni oneşti şi cu nume bun, dar nedeprinşi cu astfel de tehnici de manipulare. Unele dintre aceste victime sînt, culmea, foşti deţinuţi politic - la care te-ai aştepta să aibă mai multă experienţă în lupta cu agenţii infiltraţi.

Trebuie să recunosc că sînt adevăraţi profesionişti ai diversiunii. Au reuşit să pună sub semnul întrebării persoane care de zeci de ani militează pentru o ortodoxie lucrătoare şi pentru un naţionalism luminat, cu roade dintre cele mai frumoase.

Cel mai grav însă mi se pare a fi faptul că l-au luat prizonier pe un mare duhovnic român, om cu viaţă sfîntă, care a jertfit 17 ani în puşcăriile comuniste, pentru Hristos şi neam, părintele Iustin Pârvu.
Profitînd de faptul că bătrînul duhovnic este atît de căutat de credincioşi, care îi cer cuvînt de folos şi ajutor duhovnicesc, încît nu se mai poate informa direct, îi furnizează informaţii tendenţioase, îl împing în conflicte inutile, îl îndepărtează de vechi - şi verificaţi prin fapte - ucenici, îi smulg binecuvîntarea pentru acţiuni cu efect contrar credinţei şi voinţei sfinţiei sale etc. etc.

Protejaţi de părintele Iustin, care nu mai cunoaşte "realitatea" decît prin intermediul lor şi care, din prea multă bunătate, îi acoperă cînd fac nefăcute, roncenienii au ajuns să aibă credit de la mulţi credincioşi şi o influenţă periculoasă în Biserică.

După vreo zece luni de campanie ticăloasă, iată ce rezultate au obţinut roncenienii:

- au compromis tema opoziţiei la introducerea actelor de identitate electronice cu cip, fapt care s-a soldat cu legiferarea rapidă a acestora,

- au făcut praf imaginea mănăstirii Petru Vodă din Neamţ - una dintre oazele adevăratei ortodoxii de la noi,

- l-au pus pe părintele Iustin Pârvu într-o lumină extrem de nefavorabilă, astfel încît există primejdia ca sfinţia sa să-şi piardă mare parte din capitalul de încredere pe care îl are între ortodocşi,

- au băgat dihonia între părintele Iustin şi unii dintre apropiaţii săi care au făcut realmente foarte mult pentru Biserică în ultimii 20 de ani - de la preoţi care i-au fost ucenici, până la mireni de mare calibru intelectual, ca Dan Puric şi dr. Pavel Chirilă,

- sînt pe cale să compromită ideea construirii unui Memorial la Aiud - cu mănăstire ortodoxă şi centru de martirologie,

- sînt foarte aproape să îngroape şi subiectul canonizării sfinţilor din închisori,

- au născut un curent schismatic în Biserică. (Voi reveni pe acest subiect.)

Am atras atenţia în repetate rînduri, dar în zadar, asupra diversiunilor ronceniene şi a metodelor folosite de ei pentru compromitere şi manipulare. Nu voi mai insista aici. Despre tabloidizarea ortodoxiei, am vorbit de asemenea. Astăzi, vreau să mă opresc asupra Inchiziţiei ortodoxiei române, pe care au înfiinţat-o roncenienii.

Cred că e utilă o listă a celor atacaţi de roncenieni cu o violenţă, cu o patimă a minciunii şi un limbaj suburban de-a dreptul diabolice. Îi voi numi, în ordine aleatoare, doar pe cei cunoscuţi ca aparţinînd "taberei tradiţionaliştilor", lista rămînînd deschisă în mod evident (şi nu m-aş mira ca pe ea să figureze cîndva şi avva Iustin Pârvu):

1. Răzvan Codrescu
2. Pavel Chirilă
3. Dan Puric
4. ÎPS Bartolomeu Anania
5. Dan Dungaciu (sociolog, conferenţiar dr., Univ. Bucureşti)
6. Rafael Udrişte (jurnalist creştin, TVR)
7. Gheorghiţă Ciocioi (publicist creştin, Lumea credinţei)
8. Daniela Soros (Fundaţia Naţională pentru Românii de Pretutindeni)

La care se adaugă subsemnatul. Dar se poate să nu fi înregistrat toate atacurile.
Oricum, e clar, roncenienii au ales persoane cu notorietate, care pot influenţa opinia publică şi care au un bogat trecut de misiune ortodoxă şi naţională.

Arsenalul de insulte şi calomnii al roncenienilor este inepuizabil: trădător, francmason, eretic, homosexual, ţigan, jidan, securist etc. etc.

Ei se bazează pe naivitatea, lipsa de informare şi uneori prostia receptorilor, ca şi pe faptul că cei atacaţi au evitat pînă azi, dintr-o minimă igienă, să intre în "polemică".

De cele mai multe ori, poate şi dintr-o foame de bîrfă şi de răutate gratuită, aberaţiile roncenienilor au fost luate drept adevăruri irefutabile, fără ca "auditoriul" să-şi pună măcar întrebarea: cine despre cine vorbeşte?

Altminteri, ar fi descoperit repede că un Victor Roncea, de pildă, care îi acuză pe unii şi pe alţii că ar fi francmasoni, este amic de idei, proiecte şi şpriţuri cu Dinu Săraru - mare şef al francmasoneriei române.

Tot acelaşi Roncea îi acuză pe unii şi pe alţii de legături cu Securitatea veche şi nouă. La o lectură fie şi superficială a blogului său, ca şi a unor articole din Ziua, veţi vedea că Roncea jr. este amicul, apărătorul şi ofiţerul de PR al generalilor Iulian Vlad, Aurel Rogojan şi Ioan Talpeş. De asemenea, Roncea şi-a făcut un ţel în viaţă din a-i firitisi pe unii foşti "agenţi de influenţă" ai Securităţii de teapa unui Tîrnăcop şi a se bate pe burtă cu profitori ai comunismului (dar şi ai post-comunismului) ca Adrian Păunescu.

Fraţii Roncea acuză în stînga şi dreapta de trădare, dar oare cum se cheamă faptul că ei au fost, de 15 ani încoace, susţinători ai trădătorului cauzei româneşti Iurie Roşca? Ei l-au promovat, l-au apărat cînd era evidentă trădarea, au încercat să-l scoată din culpă sub protecţia unor fumigene de presă.

Fraţii Roncea îi găsesc o vină Înaltului Bartolomeu că şi-a publicat cartea de Memorii la Polirom - o editură calificată de băieţii ăştia drept o agentură antiromânească. Pentru orice om normal la cap era clar că părintele mitropolit a căutat o editură cu un sistem de promovare eficient şi o cît mai bună reţea de distribuţie. Şi apoi, dacă Polirom publică şi porcării, ele pot fi contrate numai cu cărţi de substanţa şi nivelul celei a ÎPS Bartolomeu. Însă, Roncea vede în asta o trădare. Or fi trădători şi monahii de la mănăstirea Rohia, care publică integrala operei lui N. Steinhardt împreună cu Polirom?

Dar cum s-ar califica Victor Roncea, atunci, pentru că a beneficiat de fonduri americane pentru diverse proiecte, rămase încă neclare?

Fraţii Roncea, care pînă mai ieri nu intraseră într-o biserică decît ca turişti, au tupeul acum să împartă lumea românească în credincioşi şi necredincioşi.

Dacă e să mă refer şi la alţii din grupul roncienilor, sînt la fel de pătaţi ca aceşti doi ziarişti de scandal (care, în treacăt fie spus, e de mirare că mai lucrează în presă după cîte măgării au făcut).

Va veni probabil timpul să mă refer şi la un călugăr impostor de la Petru Vodă, care le suflă în pînze fraţilor Roncea, şi care, deşi nu este preot, s-a apucat să "boteze" în Iordan credincioşii şi să-i binecuvînteze (am fotografii relevante). Acelaşi călugăraş, care a reuşit să-i înşele încrederea părintelui Iustin, mai are şi alte pete la dosar (penal), despre care voi spune ce ştiu la momentul oportun. El este secondat de o monahie a cărei principală îndeletnicire este intriga şi despre care va veni cu siguranţă clipa să vorbim. Ca şi despre un băieţaş cu pregătire şi ocupaţie incerte, Gabriel Cioacăş, sau cam aşa ceva, care, după ce a fost respins la spălat vasele prin cele străinătăţi, s-a aciuat la Petru Vodă şi face pe apărătorul internautic al ortodoxiei (desigur, la adăpostul anonimatului, cu un mare curaj ortodox), întreţinînd o cloacă de ură şi minciună numită Apologeticum.

De dragul părintelui Iustin şi crezînd că sfinţia sa se va scutura de aceşti duşmani ai ortodoxiei, am tăcut pînă azi. cele cîteva avertismente pe care le-am dat au fost fără nume, destinate numai cunoscătorilor şi tocmai celor care trebuiau să se debaraseze de roncenieni. Însă, părintele rămîne, din păcate, şi cu mare durere o spun, prizonierul acestora. În pofida informaţiilor şi dovezilor pe care le-a primit de la oameni de mare ţinută morală şi în care se arăta încrezător, părintele Iustin se lasă în continuare influenţat de roncenieni.

Tot ce scriu aici, i-am spus şi părintelui Iustin, cu multe luni în urmă. Am aşteptat să se rezolve totul în duh ortodox, dar nu s-a întîmplat asta.

Roncenienii continuă însă să spurce tot ce pretind că slujesc, fără ca părintele să-i mai poată opri, şi se erijează în judecători ai "Inchiziţiei" ortodoxiei româneşti, pe care tocmai au fondat-o. Iată de ce nu mai am voie să tac.

66 Comentários:

Vania spunea...

Am preluat materialul, instinctul spunându-mi de multă vreme că aşa este, măcar că eu nu prea ies din casă...

Anonim spunea...

Of, ca mult a mai durat pana sa se spuna lucrurilor pe nume!!!

Anonim spunea...

Dle. Tarziu, din pacate aveti multa dreptate.

Am fost acum o saptamana la Petru-Voda. Parintele este mereu asaltat de pelerini si contactul cu exteriorul il are numai prin monahii/monahiile care il inconjoara.

Este usor sa fie manipulat, daca exista intentie rea.

Avand in vedere ca vorbim despre parintele Iustin, cred ca masura imediata ar fi rugaciunea pentru dansul. Si a doua este ca toti cei ce inca sunt de buna credinta sa faca lumina acolo unde sunt umbre si suspiciuni.

Un lucru pe care nu il inteleg totusi: pe penultima coperta a Revistei Rost pe mai-iunie recomandati revista Atitudini. Din pacate aceasta revista contine si multe materiale cu tenta denigratoare scrise de Roncea, monahia Fotini sau monahul Filotheu...

Claudiu Târziu spunea...

@ Vlad:

Parintele Iustin m-a rugat inca din februarie a.c. sa am rabdare, sa tac si sa suport, ca pina la urma, cu duhul blindetii si cu multa rugaciune, ratacitii astia vor fi adusi la calea cea dreapta.

Atunci le-a spus si lor sa inceteze. Ei n-au pierdut insa nici o zi fara sa nu ne injure pe toti cei care ne dadeam seama ce fac. Dar am rabdat in continuare.

Am zis sa dau inca o dovada de buna credinta si am facut reclama unei reviste care, macar ca intentie, se voia una ortodoxa si, important pt mine, era girata de pr. Iustin. Degeaba. Oamenii au continuat sa loveasca si sa sape.

Ei, acum au parte de ce si-au dorit. Insa nu cred ca o sa le para bine ca m-au stirnit.

Anonim spunea...

Domnule Tarziu, poate nu imi veti pune acest comentariu, pt. ca am observat ca toate comentariil epe acest blog sunt la acelasi unison, rar, f. rar mai scapa cate unul.
Dar poate prin multimea de mesaje pe care le veti primi, si pe care nu le veti posta, poate asa va veti pune un semn de intrebare asupra a cine sunteti. Cum indrazniti sa va legati de P Justin si de monahii de la m-rea Petru voda, pe care ii cunoaste toata lumea si ii respecta pt. atitudinea lor demna si efortul imens depus in luminarea noastra, a celor de jos. In loc sa va pocaiti pt ca dvs ati permis acel interviu in care promovati primirea cipurilor, dati in stanga si in dreapta, intr-un limbaj cu nimic diferit de cel al fratilor Roncea. Ce aparator al ortodoxiei sunteti dvs daca improscati cu atat noroi in calugarii de la Petru Voda, pe care P Iustin ii acrediteaza. Cu va permiteti sa ne dati noua sfaturi sa ascultam mai mult de dvs decat de P Iustin. Chiar asa de lipsit de realitate credeti ca este marele duhovnic al nostru? Oare P Iustin nu este constient de raspunderea [pe care o are? Noi l-am ascultat in conferinte pe P Filotheu si stim cu siguranta dragostea si increderea P Iustin fata de acesta. Daca ii urati pe fratii Roncea, de ce trebuie sa loviti in Petru Voda? Nu este o atitudine nicidecum duhovniceasca, dupa cum pretindeti ca sunteti. Aveti atat ura, incat si revista Rost ati transformat-o intr-o revista anti-Roncea. Patimile v-au orbit mintile incat loviti in oricine citeste blogul Roncea sau apreciaza scrierile sale. Cati ani de temnita ati facut dvs ca sa va credem? Sau cat post si proveghere ati facut? Nu cred ca il egalati nici pe cel mai prost calugar din Petru Voda.
Imi pare rau pentru dezbinarea creata, dar dac stim sa ne cerem ieratare vom birui!
Si mai faceti o greseala grava. Ii subestimati pe cei care spala vase, sramanii, prin Italia. Sa intelegem ca nu au voie sa propovaduiasca astfel de oameni? Oare nu pe toti ne invita Evanghelia la marturisire? Aceasta nu poate fi decat o critica mandrie, in care va erijati in postura unei elite indreptatita sa lumineze neamul si Ortodoxia.
Daca sunteti un om iubitor de adevar, veti posta comentariul meu.a

Paul Slayer Grigoriu spunea...

Dat fiind subiectul delicat discutat, ar fi onest ca toti cei care comenteaza sa si semneze.

Claudiu Târziu spunea...

@ anonim:

Ti-am lasat comentariul pt a vedea si alti cititori cu ce diversiuni am de-a face.

L-am criticat undeva pe parintele Iustin? Nu, doar ca vad realitatea si-l pling, ca nu merita sa i se intimple asta. Din pacate, eu n-am putere sa-l scot din acest prizonierat. Numai sfintia sa singur poate sa se elibereze.

I-am criticat pe monahii de la Petru Voda? Nu. Faptul ca si acolo sint uscaturi, ca peste tot, e ceva omeneste de inteles. Am vorbit doar despre vreo doi calugari. Cunosc acolo insa mult mai multi monahi exemplari din punct de vedere al trairii credintei si care n-au timp de prostioare lumesti, ci isi vad de pravila.

Cunosc binisor Petru Voda si am apreciat mult aceasta manastire pentru ca, spre deosebire de fratii Roncea si alti trepadusi care acum se dau "ucenicii" parintelui Iustin, eu sint unul dintre cei care au sapat fundatiile acestei manastiri. Asa ca nu incerca sa bagi strimbe.

Acum sint si pomotor al cipurilor? Cit de ticalos poate fi cineva sa creada asa ceva doar pt ca am publicat un interviu cu un preot ortodox din Anglia, in care acesta spune doar atit ca "a lua cipul nu inseamna lepadare de Hristos".
Este o opinie, la fel cum alta opinie - impartasita de unii preoti si calugari - este ca a lua cipul e lepadare de Hristos.

Fapt este ca in Rost publicam de luni de zile materiale contra actelor cu cip, iar prin FOR, in care sintem parte, am actionat in justitie guvernul, pentru a opri introducerea documentelor cu cip. Am pierdut in instanta, dar asta nu inseamna ca nu vom continua sa informam despre cum ne sint incalcate drepturile prin acest demers.

Ii urasc pe fratii Roncea? Pacatele mele, dar eu nu sint capabil de ura. De dispret, da. Dar ei nu merita dispretul meu, care mi-ar ingreuna sufletul. Ei sint profesionisti ai dezinformarii si ii tratez ca atare: ii dau in fapt, clar, rece, argumentat, fara nici o patima.

Alte sentimente am eu: acela de mila pt oamenii care se lasa amagiti de baietii astia; acela de neputinta in fata compromiterii parintelui Iustin; de revolta pt ca se urmareste ruperea Bisericii...

Insa a spune ca-i urasc pe Roncea si ca am transformat revista Rost in una anti-Roncea este o diversiune si inca una prosteasca. Pai, cine sint oamenii astia ca sa indrept eu o publicatie impotriva lor? Pe de alta parte, numara de cite ori ai citit numele Roncea in Rost in ultimele 10 luni. Nu cred ca a aparut mai mult de o data sau de doua ori.

Alta diversiune de doi bani: ca-i dispretuiesc pe cei care munscesc in strainatate. Am zis eu undeva asta? Nu. Am scris negru pe alb ca pustiul ala care face pe euroul inernautic a fost respins pina si la o munca necalificata. Atit. Nu ca munca aia e onorabila sau nu. Nu ca cei care o practica sint de dispretuit etc.

Cit despre temnita, recunosc, n-am facut nici o zi. Slava Domnului pentru asta! Insa, te intreb anonimule: cine esti tu, ce-ai facut tu ca sa poti sa-mi ceri mie socoteala? Ca cine sint eu si ce-am facut se vede cu ochiul liber de foarte multi ani incoace.

Vania spunea...

Socotesc că o semnătură, fie aceasta şi un pseudonim, este de dorit! De pildă, al doilea Anonim putea iscăli Agramat...

Anonim spunea...

Eu sunt un pacatos mare. Imi cer iertare ca nu am atatea fapte bune ca dvs.

sceptik spunea...

Frate Claudiu,

mare dreptate ai in tot ce ai scris...

am vazut unele idei formulate ca o probabilitate (ar putea, e posibil). Din pacate sunt certitudini :(. Si tot din pacate, intunecarea e atat de mare, incat nu ai cu cine discuta...

mie imi pare rau ca majoritatea nu are discernamantul necesar (ca iluminare de sus) pentru a deosebi graul de neghina, lasandu-se amestecati (aici si in alte parti) intr-un dialog steril, lipsit de argumente, cu ironizari. Si-mi mai pare rau ca Pr. Iustin a dat frau liber unora, care au ales sa se "spanzure" cu libertatea data.

cunoastem toti si pe Filotheu si pe Pr. Ioan, si chiar daca nu i-am cunoaste, iti poti da seama imediat, la o simpla privire. Trist e ca si Filotheu stia de V. R de la bun inceput...

dar poate ca debandada asta are si un efect secundar pozitiv, acela de a separa apele, cu un pret, desigur, foarte mare, urias chiar, as putea zice.

forta marturisirii nu sta in numarul de agitatori, ci in puterea cuvantului si a argumentatiei. Cele cateva sute de mii de semnaturi n-au fost folosite la capacitate maxima, iar acum se strang semnaturi pentru referendum, desi legea nu o permite...

Pr. Iustin a zis cu gura lui despre Filotheu ca e schizofrenic, asa ca nu vad de unde tragi atatea sperante de indreptare din partea lui? Oare nu-l stim cu totii? El e cel mai destept, el e cel mai citit, samd.. Imi pare rau pentru el, avusesem impresia ca a venit schimbat de pe unde a venit, i-am dat o sansa in sinea mea, dar am fost prea naiv se pare...

Fotini? Nesimtita pe care pr. Amfilohie a dat-o afara de la Diaconesti? Cea care l-a numit eretic, la un moment dat, pe Pr. Iustin, a ajuns sa fie socotita mana dreapta a acestuia? Ha-ha!

Nu stiu, incep sa cred ca este un fatalism al poporului roman, faptul ca nu putem face nimic calumea. Nu suntem in stare sa lipim cum trebuie nici macar un dosar plic... Iar tradatorii, parca sunt mai multi la noi ca la altii...

Dezbinarea e mare si va fi si mai mare... Din pacate am inceput de mult sa cred ca zarurile au fost aruncate... A cauta o solutie, incepe deja sa mi se pare o lupta cu morile de vant. Singura mea speranta este ca Dumnezeu sa intervina direct, pentru ca solutii amiabile, discutii "intre parti", mustrari mai mult sau mai putin sarcastice, toate sunt inutile.

Raul a pus stapanire pe inima lor...

Te salut,

cu drag...

ierom gavriil spunea...

domnule te felicit , eu personal pe apologeticum nu i mai citesc de cateva luni , sunt gunoiul ortodoxiei si au devenit ei insisi gunoaie .

Anonim spunea...

din pacate sceptik ne dezamagesti cu asemenea cuvinte urate

Ionut Trandafirescu spunea...

salutare claudiu,

eu zic ca erai cel mai in masura sa clarifi lucrurile. si le-ai clarificat profesionist, cuprinzand tot. genial titlu al postarii... pacat ca am ajuns aici. asa au cazut si marile imperii... lovitura cea mai puternica este cea din interior. am simtit de la inceput, de cand le urmaream fizic conferintele acestor frati, ca aici se va ajunge. e mai usor sa fii fanatic decat sa fii intelept, e mai usor sa te crezi marturisitor, decat sa lupti cu patimile. in fine, argumente sunt o gramada, mai ales teologice. e pacat ca unora, trepadusi si ei dealtfel, li se par credibile aceste personaje.

sincer, iti multumesc pentru postare. cred, totusi, ca nu merita sa le acorzi prea multa importanta acestor indivizi ci doar sa iti faci treaba cum stii mai bine, exact cum o faceai si pana acum.

Hristos in mijlocul nostru!
Bucurie!

ierom gavriil spunea...

sceptik stie ce scrie si are un condei frumos , asta e darul lui scrisu .

Iuliana spunea...

D-le Claudiu Tarziu, ma bucur ca ati raspuns acuzelor tendentioase la adresa celor de la revista "Rost" si va marturisesc dificultatea de a ma abtine sa-mi formez vreo opinie inainte de a va citi replica. Acum am rasuflat usurata si pot sa imi ascult intuitia care imi spune ca sunteti persoane de buna credinta, rationale, nu "infierbantate, ca altele. Ma rog ca Domnul sa faca lumina deplina si sa se curete staulul ortodox de lupii imbracati in blanuri de oaie. Pentru ca unde nu este dragoste, acolo nu este Hristos. Cine nu respecta porunca data de Mantuitorul ucenicilor Sai, da a se iubi unul pe altul asa cum El i-a iubit, acela nu Il urmeaza pe Hristos, ci mai curand pe iubitorul de dezbinare!Ma iertati si nu-mi luati in nume de rau greselile pe care poate le-am facut! Doamne ajuta!

Iuliana spunea...

Acum ca am citit si comentariile, ma ingrozesc de tonul si de termenii necrestinesti utilizati de catre unii comentatori. Imi pare asa de rau ca nimeni nu pune gandul bun inainte, cum ne recomanda Parintele Paisie Aghioritul. Nu facem decat sa sporim ghemul patimilor ce se agita sub aceste comentarii prin aceste cuvinte grele. Ce bine ar fi daca am sta mai mult sa ne gandim cum este crestineste sa procedam!

alex spunea...

eiii, iata ca in sfarsit se separa oile de capre (sper ca nu are nimeni niciun dubiu legat de identitatea caprelor).

nu-mi pot reprima un comentariu rautacios: oare cum de nu a intervenit in dezbatere "celebrul" adrian de la "razboi intru cuvant"?

sau poate anonimul patetic de la comentariul 5 este chiar el, insa n-a mai dorit sa semneze cu adrian. stilul parca seamana iar veninul gros este asemanator cu al lui.

personal sunt alaturi de tine, claudiu, in aceasta dezbatere care, generata de v. roncea, nu mai are nimic de-a face cu Ortodoxia si cu Duhul ei.

catre adrian-ul generic: baieti va asteptam. noi putem sa incasam oricat. sa va vedem insa pe voi, cat puteti da.

Claudiu Târziu spunea...

@ alex

iti multumesc. dar e foarte trist ca am ajuns aici. sa stii ca nu mi-a facut nici o placere sa scriu textul asta.

cit despre "razboinicii intru cuvint", ii cunosc si nu cred ca pot fi decit de partea cea buna. deci, nu ma astept la comentarii rautacioase din partea lor pe acest subiect. mai ales ca au avut mult timp sa se dumireasca.

Anonim spunea...

Vreau sa multumesc cu toata sinceritatea celor trei oameni cu har din spatele acestor blogului de fata, al dlui Codrescu si al iubitului Parinte Savatie, deoarece tinderea spre echilibru din viata sociala dar si spirituala am dobandit-o si datorita articolelor deosebite si cumpanite, separand intunericul de lumina.

Fac aceasta marturisire in acest context pentru ca multi cunoscuti ai mei penduleaza, nu stiu pe cine sa creada. O fac pentru ei si pentru alti oameni de buna-credinta, dar nehotarati.

Cred ca toti oamenii care il cauta cu sinceritate pe Hristos fara a urmari prin asta fala de sine sau profitul personal, vor intelege usor unde este Adevarul si Pacea.

Poate ca tocmai in aceste momente este foarte folositor sa ne intoarcem la ultima pastorala a IPS Bartolomeu: http://www.rostonline.org/blog/claudiu/

alex spunea...

@ claudiu

sunt de acord ca este foarte trist ca s-a ajuns aici.

trebuia insa ca lucrurile sa fie transate.

ii cunosc si eu pe razboinici, indirect e drept, si vor trebui sa ia o pozitie transanta in aceasta disputa. personal, cu riscul de a gresi, asum prezumtia de vinovatie in cazul lor. pana la proba contrarie.

cu prietenie si dragoste,

alex

sceptik spunea...

"cit despre "razboinicii intru cuvint", ii cunosc si nu cred ca pot fi decit de partea cea buna"

razboinicii au fost bineintentionati de la inceput, insa au fost naivi. Eu i-am atentionat dar am picat de fraier si nu pot spune ca nu pricep de ce. Sper si eu, ca tine, Claudiu, ca timpul le-a mai sedimentat gandurile si ca nu vor tine subiectiv cu Maica Fotini ci cu Adevarul, vorba aia, mi-e prieten Platon, dar mai prieten mi-e adevarul...

Cat despre binecuvantarile Parintelui Iustin, nu sunt chiar binecuvantari in adevaratul sens al cuvantului. Mai degraba ingaduinte, tolerari, rabdari, etc.. De ce? pentru ca asa e "politica" Parintelui... El insusi a zis-o in diferitele sinaxe in trapeza veche a manastirii... cei de acolo stiu mai bine, cei nou veniti ar trebui sa intrebe pe cei mai batrani...

Anonim spunea...

Nu cred ca va ajuta daca va zic cum ma numesc, asa ca nu voi face asta....
Halal ascultare faceti de pr Justin. Ce va zis pr Justin sa faceti?? Se pare ca nu va iesit.....UNDE E BLANDETEA, UNDE ESTE ASCULTAREA???
Nu daca arunci in om il indrepti.
Rautatea care o aveti si toate lucrurile pe care le aveti ar trebui discutate pe fata si rezolvate ca atare...nu cu vorbe urate ..... crestineste daca tot ne dam crestini. Ar fi bine sa va ganditi la sufletele oamenilor care va citesc toate rautatile si prostiile.
Stiti o vorba din popor....rufele se spala in familie. Unde e unitatea si dragostea de care vorbeste credinta ortodoxa?
Fratilor....cand voi scrieti prostiile care va trec prin mintea intunecata de rautate si va pierdeti vremea....calugarii aia nesimititi de care vorbiti sunt la privegheri, la slujbe, la psaltire...se roaga pentru noi astia pacatosii din lume..... iar voi ce faceti va desfatati pantecele si va bucurati de placerile acestei lumi trecatoare. Si nu avem dreptul de a vorbi asa despre un om....cum puteti dormi cand va ganditi ca ati facut niste calugari in tot felul si pe deasupra ca mai spuneti si lucruri doar din auzite si pareri prostesti....?
Ce zice Dumnezeu???....Sa nu te prinda asfintitul soarelui cu rautate asupra fratelui tau.....
Rade dracul de nu se mai poate...e mare petrecere pentru ei....
Asa ca sa lasam rautatea si sa incercam sa iubim aproapele asa cum ne cere Hristos cu bune si cu rele.
P.S. Nu vorbiti lucruri pe care nu le stiti cu adevarat ..... doar ca sa aruncati intr-un om pentru ca vom da raspuns si pentru cel mai mic cuvant si fapta.
Cum de-l considerati pe pr justin un mare duhovnic daca nu aveti incredere in el??? Tot ce scrieti va tradeaza caracterul. PACAT SI TRIST.
NU-L CUNOASTE-TI PE PR JUSTIN CU ADEVARAT ...
IERTATI.

Claudiu Târziu spunea...

@ anonim 23.12

Crestine, daca tot ne dai sfaturi asa de bune, ia intra matale pe blogul lui Roncea si pe Apologeticum si vezi acolo cam cum am fost tratati noi, aia de pe lista neagra a "Inchizitiei", asa, crestineste, cu duhul bindetii, cu intelepciune...

Si, imi pare rau sa o spun, daca parintele Iustin a aflat toate astea (si le-a aflat) si le-a ingaduit (desi ne cunoaste pe toti), ceva ma face sa cred ca este prizonier. Ca altminteri nu pot intelege.

Da, e un mare duhovnic, in sensul ca are puterea rugaciunii si uneori tamaduieste suflete cu un cuvint. Dar nu este infailibil. Poate fi si sfintia asa inselat, manipulat etc. Va indoiti? Nu-l puneti pe parintele Iustin in locul lui Hristos, ca mare pacat va faceti.

Anonim spunea...

Nu-l pun pe pr Justin in locul lui Hristos, fiti pe pace.
Iertati... da ce va face sa credeti ca va reactiona intr-un fel pentru ce ati scris dumneavoastra aici sau cum credeti ca va reactiona???
Am citit si pe celelalte bloguri si mi-am dat seama de unde s-a pornit. PACAT.
MANDRIA ASTA SI RAUTATEA DIN PACATE MANANCA CAT MAI MULTE SUFLETE. FOARTE TRIST.
IERTATI
CELE DE FOLOS SA DEA DOMNUL LA TOTI.

Anonim spunea...

Doamne ajuta!
in mintea mea acum sunt o serie de idei care rabufnesc simultan. Incerc sa le ordonez scriindu-le in acest mesaj:
- zice unul dintre proverbe: nu raspunde nebunului la nebunia lui ca sa nu te asemeni lui, dar raspunde nebunului la nebunia lui ca sa nu se creada intelept si inca un proverb scris de Murphy suna asa: Nu te lua in gura cu prostii lumea s-ar putea sa nu faca diferenta; asa ca grea decizie de luat in privinta fratilor Roncea.
- inca de la inceput pe fratii Roncea nu i-am simtit sinceri in "zelul lor duhovnicesc", nu ca as fi mare iluminat, ci un gand persistent imi ramanea mereu cand citeam articolele lor. Au aparut deodata, au castigat simpatia miscarii laicatului in lupta ptr icoane, apoi au inceput sa se afirme ca lideri de opinie(separata) si terminandu-i pe toti opozantii(fosti prieteni) ai lor. Au devenit si "Ayatollahi": ei zic cine e sau nu crestin ortodox si au deviza "profesorilor" lor: "cine nu e cu noi e impotriva noastra" si "vigilenta si neincredere"
-Actiunilor lor nu sunt ziditoare sufleteste, uitati-va cum le toarna galeata de laturi in capul celor pe care vor sa-i termine(vezi articolele despre claudiu, codrescu si puric..in privinta d-lui Chirila inca mai au ingaduinta). Uitati-va la comportamentul si limbajul pe care l-au avut fata expozitia denigratoare la adresa Romaniei facuta la club 35( au raspuns cu aceeasi moneda pornografica celor de la club 35 si cu un limbaj XXX intr-o emisiune la OTV) Aceste manifestari vin "preaplinul" duhovnicesc al lor.
-imita si dubleaza persiflant si relativizant orice actiune a laicatului ortodox. A luat fiinta FOR-ul(Forumul Ortodox Roman)..!? a aparut si ALO(asociatia laicatului roman), a dat FOr-ul un mesaj contra cipului si a a facut o scrisoare impotriva festivalului gay...hop a aparut si Alo cu un comunicat de presa...Stim cine incearca sa se substituie lui Hristos si Adevarului, sa faca dublura. sa se bage si el in seama.
- l-au "confiscat" pe Pr Iustin si-l "vantura" ca pe un steag in fata credinciosilor naivi ca sa-si justifice actiunile si sa le de-a mai multa credibilitate
-s-au aliat in toate actiunile lor "civice" cu avocatul lui Gregorian Bivolaru. Oare prea cuviosii parinti si prea cuvioasele maici nu vad lucrul acesta?
- au o prea buna sustinere mediatica, chiar suspicos de mare susutinere, dar probabil prietenii din SECU si Loji cu care nu inceteaza sa se laude fratii R le dau tot ce au nevoie.
- cum poti sa sustii un politician ajuns pres al Romaniei, politician care a sustunut paradele gay cat a fost primar, s-a opus construirii Catedralei Mantuirii Neamului, si care mai recent, parca lovit cu leuca, (deh se apropie alegerile prezidentiale) are o stare de evlavie duhovnieasca pe care vrea sa ne-o arate la fiecare inscaunare de episcop.
- nu sunt decat niste agitatori si anarhisti care vor sa dezbine si sa duca spre derizoriu ceea ce a mai ramas din firava miscare a laicatului ortodox.
In incheiere propun un boicot al lor pe internet: nu le mai deschideti blogurile si-i ignorati.
Doamne da-ne intelepciune si liniste sufleteasca ca sa trecem peste aceste incercari si celor ce ne voiesc noua raul intoarce-le rautatea intru nerautate!

Anonim spunea...

"Fratilor....cand voi scrieti prostiile care va trec prin mintea intunecata de rautate si va pierdeti vremea."
1 Inteleg ca cel care scrie aceste randuri e un calugar ce privegheaza... pe net
2. Ca numai acestui calugar nu ii trec prostii prin cap deoarece mintea lui e luminata de o serenisima bunatate, deoarece el nu isi pierde vremea.
3 Ca a spune adevarul ( dureros de spus, te cred, Claudiu) inseamna a ataca "un singur om" - pe pr Justin, cu care ajung sa se identifice toti impostorii, fara nici un discernamant, dupa o sforaitoare lozinca " Dai in mine, dai in pr Justin".

Razboi intru Cuvant spunea...

Of, Alex, iarasi ne intalnim sub acelasi auspicii. Pari un om trist, frate, foarte trist si tulburat. Nu ai deloc pace si nu intelegem de ce. Sa fii sanatos si binecuvantat! Ne e mila de oamenii care n-au liniste din cauza noastra, care ne poarta sambetele si care, oricare ar fi subiectul... hop si ei sa mai scuipe un pic pe siteul nostru, doar-doar or reusi sa ne mai discrediteze putin, nu? :) Inseamna ca deranjam, nu suntem indiferenti, ceea ce tot e bine.

Evident, nu e si nu poate fi niciunul dintre noi, cei de la Razboi intru Cuvant, "anonimul" respectiv: nu seamana nici ideile, nici stilul, nici.. limba romana folosita. Oricine vede asta cu usurinta daca nu e orbit de ura asta cumplita care schimonoseste sufletul. Of!

Deci genul asta de "somatii" tin tot Inchizitia Ortodoxa, başca diversiunea de a muta discutia la "Razboi", doar fiindca este cineva care nu se poate simti bine pana nu ne mai improasca din cand in cand cu noroi, asa, din senin! Sa fie primit, frate :) Oricum, genul asta de "soparle" veninoase arata ca cel care le arunca este la fel de "bun crestin" ca si fratii Roncea sau ca apartine tipului acela de om detestat de Steinhardt, care nu doar ca isi ia banuielile murdare asupra aproapelui drept certitudini, dar le mai si raspandeste peste tot, ca un delator. Cu multa mahnire si durere, ne intrebam, asta o fi duhul ortodoxiei? Cum spunea sora noastra Iuliana, de mai sus, "Pentru ca unde nu este dragoste, acolo nu este Hristos. Cine nu respecta porunca data de Mantuitorul ucenicilor Sai, da a se iubi unul pe altul asa cum El i-a iubit, acela nu Il urmeaza pe Hristos, ci mai curand pe iubitorul de dezbinare!"

Stam deci cu totul impacati in constiinta noastra inaintea lui Dumnezeu pe aceasta problema si nu ne preocupa sa dam socoteala oamenilor care ne judeca, foarte crestineste, cu prezumtie de... vinovatie.
Deci nu pentru Alex sau cei ca el vom scrie mai departe, fiindca nu avem cum sa ne adresam unor oameni care ne tin de rau a priori, fara sa ne cunoasca (iar cunoastere "indirecta" nu exista) si carora nu le-am facut vreodata vreun rau, cel putin nu cu intentie.

Razboi intru Cuvant spunea...

Iata, rezumata, pozitia noastra, pentru oamenii de buna credinta:

Noi am crezut pana acum ca la mijloc sunt numai multe patimi, orgolii mari, dorinta de intaietate (si astea erau cam la toti, sa fim sinceri), plus meschinarie si lipsa de caracter (intr-o singura parte, stiti care), pana cand am vazut ca... gluma se ingroasa. Realitatea a inceput sa se developeze in momentul cand, noi refuzand sa intram in vreun fel in campania anti-Puric si sa "sarim la gatul" acestuia (indiferent cat de mult ne antipatizeaza DP, dar nu putem sa ne purtam necrestineste), ne-am trezit cu niste amenintari voalate (cu iz de santaj) intr-un P.S., la o postare de pe blogul lui Victor Roncea. Asta deja spune multe. In acelasi timp, am primit informatii de la mai multi parinti duhovnicesti foarte credibili si de la parinti apropiati noua care deplangeau la unison situatia creata de fratii Roncea in termenii unei ingrijorari foarte serioase, cu unele detalii pe care chiar nu dorim sa le facem publice, nu ar fi de folos. E de ajuns daca amintim ca unul dintre ei a spus ca "parintele Justin si manastirea Petru Voda este inconjurata de securisti".

Si da, noi am fost naivi, poate, pana acum, asa este, dar am preferat, in absenta dovezilor, sa gandim pe cat posibil crestineste si, pana sa ne convingem, sa acordam prezumtia de buna-credinta!

Situatia e grava si pentru noi este dureroasa, pentru ca il implica si pe parintele Justin, dar implica si caderea sau inselarea unor oameni la care tinem sau pe care ii priveam cu simpatie, dar de care suntem nevoiti sa ne distantam, dupa ce am incercat fara succes sa le aratam in ce prapastie se afunda. Am aratat si public, dar discret, (in postari sau comentarii de la Noutati, cand se discutau anumite teme "fierbinti", gen Dan Puric) delimitarea noastra clara de atitudinile de pe Apologeticum si de pe blogul fratilor Roncea. Si asta in ciuda santajului de tipul: "daca nu esti cu noi, esti contra parintelui Justin, esti un vandut, un tradator". (Asa a patit si Gigel Chiazna). Despre duhul acesta de "marturisire a ortodoxiei" am scris, pentru cine a vrut sa citeasca, si o meditatie la Evanghelia de ieri, dar "am atins-o" si de nenumarate alte ori in articolele duhovnicesti.

In acelasi timp insa, nu putem ocoli blogurile respective strict ca sursa de informare, fiindca unele lucruri pur si simplu nu le gasesti in alta parte. Dar incercam sa filtram informatia de "rafuieli" si de diversiuni.

(va urma, nu se permit mesaje mai lungi)

Razboi intru Cuvant spunea...

(continuare)

Era foarte de inteles reactia dura a lui Claudiu pentru ca a fost atacat direct, nedrept si urat si trebuia sa dea un raspuns. Dar duhovniceste cred ca trebuia procedat putin altfel, tocmai pentru a nu raspunde cu aceeasi moneda, pe alocuri, si a nu inmulti si mai tare sminteala, dezbinarea. Multi se scarbesc de toate conflictele si scandalurile astea, cu o multime de dezvaluiri picante si nu credem ca e bine sa cadem in aceeasi capcana.

Apoi Nu credem ca trebuiau tratati in acelasi fel cei care s-au lasat inselati cu cei care au inselat si nu trebuia "sa umble la dosar" si el, asa cum fac ei, nu trebuia sa se coboare tot acolo, nu se face. Nu interesa, de pilda, pe nimeni ce a facut (daca a facut, ca poate fi si un zvon) Gabriel in Italia, e irelevant pentru subiect si tine strict de viata lui privata. Chiar daca e dusmanul meu, nu ma apuc sa-i torn in public aspectele vietii sale private, pentru ca asa se coboara mult nivelul discutiei. Dar se poate intelege, sunt slabiciunile firii.

Pentru noi, fratele de la Apologeticum e un tanar foarte sincer, bine intentionat, dar care, avand niste inclinatii spre o linie mai "talibana", mai zelotista, a putut fi usor exploatat si a luat-o destul de tare intr-o directie dezastruoasa. Dar este o victima si ne doare sincer pentru el si pentru raul pe care-l face, crezand cu putere ca face bine. Va chemam insa sa nu-l osandim, ci sa-l pomenim! La fel si pe parintele Ioan Sismanian sau pe maicuta Ecaterina, carora le purtam aceeasi evlavie, parintelui pentru inima sa (prea) buna si maicii pentru ravna ei sincera. Dar e trist ca nu au vazut pe cine gireaza si in ce duh se duce aceasta campanie. A-i demoniza si batjocori insa, cum vedem printre comentarii, arata ca nu suntem cu nimic, dar cu nimic, mai buni. :( Noi de cate ori am fost inselati de diavol sau de oameni? Noi cum am vrea sa fim tratati de Dumnezeu pentru acestea?

Pe Maica Fotini, pe care o cunoastem si cu care am colaborat, iarasi nu dorim sa o judecam sau atacam, chiar daca drumurile noastre duhovnicesti s-au despartit acum, se pare, radical. Este mai mult decat trist pentru noi, este tragic ca s-a ajuns in aceasta inselare. Ne doare si ne rugam pentru ea, inca avand nadejde ca Dumnezeu va lucra, poate chiar prin parintele Justin, atunci cand si parintele va intelege. Poate nu prea tarziu! Ce am avut sa-i spunem i-am spus in privat, cu aceeasi durere si cu fermitate, dar, oameni buni, intelegeti, nu trebuie sa spalam rufele murdare in public! Chiar daca ne-am simtit tradati, nu ne vom vinde si noi fostii prieteni. Atat spunem: vrem sa credem ca ceea ce face este numai din amagirea vrajmasului si din cauza unor patimi si nu vrem sa primim gandul ca ar fi altceva la mijloc. Dar raul facut parintelui Justin nu e mic, prin girarea neconditionata si punerea totala in slujba unor oameni neduhovnicesti.

Pe parintele Filotheu nu-l cunoastem bine si nu putem sa afirmam nimic transant, decat ca nu ne odihnesc multe din atitudinile sale. De ce face ceea ce face? Nu stim. Dar incercam sa luam numai ce e in duhul Bisericii si sa fim atenti la celelalte. Totusi si Rafael Udriste il stie si a colaborat cu el direct.

Una peste alta, incercam, pe cat se poate si pe cat suntem lasati, sa ne vedem de viata duhovniceasca si sa intram cat mai putin in toate aceste scandaluri si vrajbe, care nu fac decat sa ne indeparteze PE TOTI, de la stanga la dreapta, de mantuire. Intr-adevar, multe din cele de aici trebuiau spuse (desi unele chiar s-au mai spus), oamenii trebuie sa stie ca lucrurile sunt foarte tulburi si sa fie precauti, insa poate e nevoie sa le abordam si noi in alt duh si sa mergem inainte, cu mai multa rugaciune si dragoste.

Iertati-ne toti, va rugam!

Razboi intru Cuvant spunea...

PS:

Obsesia demonizarii site-ului nostru ne duce cu gandul si la faptul ca infiltratii, diversionistii sau dezbinatorii sunt, si logic gandind, chiar peste tot, in orice "tabara", pentru ca peste tot exista interese "operative", iar Claudiu ar fi naiv daca identifica acest tip de "demoni" NUMAI intr-o singura parte si ar fi bine daca i-ar putea mirosi si pe aici, macar dupa "proceduri" :) Fiindca e o manevra de tip securistic-totalitar (folosita identic si de partea cealalta) sa ceri ultimativ adeziuni sau respingeri transante, ca sa imparti lumea in "buni" si "rai" sau "Cine nu-i cu noi e impotriva noastra, deci haideti sa-l linsam, chiar si numai pentru ca asa banuim noi". Dupa logica asta, si tacerea parintelui Rafail Noica, de pilda, in problema cipurilor, ar trebui sa insemne ca este impotriva parintelui Justin si in favoarea sistemului mondial de supravegehere? Pur si simplu, se poate ca oamenii sa se abtina si pentru ca, pur si simplu, nu isi pot asuma termenii ne-duhovnicesti, neziditori in care se poarta o dezbatere, in care se face o campanie.

Sper sa nu mai fie nevoie sa revenim, am scris deja prea mult, din nevoia de a lamuri lucrurile. Iertati!

Iuliana spunea...

Daca-mi ingaduiti, d-le Claudiu Tarziu, as vrea sa le multumesc si fratilor de la "Razboi intru cuvant" ca si-au manifestat deschis atitudinea in aceasta spinoasa problema, de dragul si spre folosul celor care, ca si mine, pun pret pe opinia lor, desi nu le cunosc identitatea. Dar articolele si comentariile facute de-a lungul vremii vorbesc de la sine despre curatia intentiilor si a credintei lor. Nadajduiesc in Domnul ca zarea se va lumina si imi exprim credinta ca Parintele Justin nu poate fi "confiscat" de cei ce il inconjoara cu gand rau, iar daca tace, o face in chip ...pedagogic si cu folos. Mintea Cuviosului e prea patrunzatoare pentru a fi incetosata de cineva. E pentru noi, cei care am avut bucuria si binecuvantarea sa-l intalnim, prilejul de a ne manifesta increderea in discernamantul sau. Nu-l va lasa Domnul pe placutul sau sa se piarda, eu nu ma indoiesc! Doamne ajuta!

Donkeypapuas spunea...

Acest Victor Roncea are obiective precise! I s-a ordonat să împiedice cristalizarea unei mişcări autentice de dreapta? S-a realizat! I s-a ordonat să facă totul spre a nu exista o organizare civică a ortodocşilor? S-a realizat! A reuşit să lase drum deschis controlului populaţiei (prin chip-uir)? A reuşit? Şi altele, şi altele!

Dar ia să vedem! La ce trust de presă îl vedem adesea că apare? La Intact cumva? Adică la angajaţii liderului Partidului conservator fost Umanist? La ce internaţională era afiliat acest partid? Cumva la Internaţionala umanistă? Căutaţi pe internet ce înseamnă humanism şi veţi afla lucruri interesante, interesante şi cât se poate de anticreştine.
Şi la ce post mai apare? La B1TV cumva? Adică la postul tv care îl sprijină din plin pe Băsescu şi clica lui?

Ioan Andronic spunea...

Filoteu face pe eroul pe seama pr Iustin. Cand traia pr Cleopa se baga pe sub pielea sfintiei sale pentru a isi face putina popularitate, asa face si cu pr Iustin. Acest scandal al cipurilor nu a adus pace si liniste ci doar tulburari si compromiteri. Pr Iustin nu poate fi compromis de niste oameni mici care vor sa para mari. Fiecare tre sa raspunda pentru vorbele si faptele sale. Pr Iustin a spus doar vorbe duhovnicesti in timp ce Filoteu era doar cu stilul lui inconfundabil, patimas. Cine are putina minte poate face o mica distinctie dintre Pr Iustin si cei ce se invart in jurul sau folosindu-se de imaginea lui pentru a-si face putina cariera.
Pr Ioan Sismanian e tot din Petru Voda dar nu se amesteca cu Filoteu, Fotini, Roncea etc.
Daca au o cauza comuna cu siguranta, se poate observa ca, au si caractere diferite. Pr Ioan Sismanian are un mod duhovnicesc de a aborda problema. Tocmai de aceeia este dorit si cautat de credinciosi in timp ce Filoteu nu stie cum sa iasa in fata pentru a se simti si el putin bagat in seama.
Din pacate asta e. Cine vrea sa se convinga sa mearga la Petru Voda sa stea de vorba cu monahii de acolo sa afle mai multe despre cine este acest carierist: Filoteu etc.

Anonim spunea...

Dai( spui adevarul despre) in Roncea, dai in pr Justin? Sa fim seriosi, mai de graba Roncea = secu vechi, comenzi noi.

marius spunea...

felicitari pentru text. Sunt de acord cu cele expuse de dvs!

Cristian Onet spunea...

Doamne miluieste-ne pe toti!
Se pare ca tendinta este de a se crea doua tabere: "eu sunt cu voi", "eu tin cu ei"...
Prin argumente de tot soiul nu se incearca decat aparenta clarificare a apelor, dar de fapt este tot o judecata a celorlalti...
Un domn cu care asteptam de curand la usa parintelui Iustin, si care de 30 de ani se spovedeste la parintele, si care niciodata nu a intrat pe usa din spate cum fac multi, imi spunea ca parintele nu te intreaba niciodata "de ce ai facut asta?" fiindca asta implica automat judecarea celuilalt, judecata care este a lui Hristos doar...
Parerea mea este ca trebuie sa recitim intr-adevar inca o data pastorala de Invierea Domnului a mitropolitului nostru Bartolomeu si acolo vom gasi indrumarea cea buna (parere exprimata mai sus si de altii si sustinuta chiar de Claudiu)..
Multi parinti duhovnicesti ne spun: Rugati-va mai mult si vorbiti mai putin! [vorbiti=comentati pe net].
Asta imi suna si mie si voua fiindca, sa ne gandim, de cate ori puteam zice "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii!" pana am scris aici :)
Sa ne ajute Domnul sa nu ne abatem de la Calea cea spre Mantuire...
Ar fi pacat, nu-i asa?
Doamne, ajuta!

Fratele Alexandru spunea...

Daca a invatat cate ceva de la fiecare securist de pe blogul lui (si sunt cu zecile!) Roncea e academician in materie de manipulare si dezinformare. A se folosi cum se folosesc de manastirea Petru Voda si de imaginea publica a parintelui Iustin trebuie sa recunoastem ca e o adevarata arta diabolica, vrednica de mostenirea diversionismului securitatii ceausiste. Dovada cat de multi naivi sunt care mai confunda cauza lor cu cauza parintelui Iustin si a Ortodoxiei, fara sa sesizeze jocul perfid care ei il joaca la mai mulre capete.
Vreau sa spun insa ca nu sunt numai ei, ci sunt o armata intreaga de laici si de monahi, pe linia Miscarea Pentru Romania (Marian Munteanu)-Miscarea Conservatoare (Mugur Vasiliu) intretinuta financiar si logistic de toate scursurile securitatii national-comuniste ca sa controleze ei tot ce pare dreapta nationalista si ortodoxa si s-o faca sa-i inghita cu tot trecutul lor jegos, ca pe Vadim, Paunescu, Sararu, Everac si altii ca ei, mai cunoscuti sau mai putin cunoscuti.
Trebuie multa grija si multa discernere la adevaratii nationalisti si ortodocsi, ca sa nu sa nu se trezeasca tovarasii lor prosti de drum pe calea spre securismul multilateral dezvoltat si triumfator la sate si orase!

nichifor spunea...

frate alexandru, este clar ca baietii au scoala tatalui lor, care a fost la randul lui securist. dar daca la manastire nu ar fi cozile lor de topor, filotheu si fotini, care manipuleaza toate informatiile din jurul parintelui, misiunea lor nu ar fi atat de usoara.

Anonim spunea...

un singur lucru am de zis, ca simplu roman, neamestecat in polemici inutile: legat de Iurie Rosca, nimeni, absolut nimeni nu are dreptul si competenta sa-l acuze de tradarea cauzei romanesti. nimeni nu poate sti ce urmarea defapt cand a intrat la guvernare cu comunistii, de unde stiti dumneavoastra ca Rosca nu a dorit sa ajunga la guvernare ca sa bage bete in roate chiar comunistilor? ce ati fi vrut, sa stea in opozitie? sigur s-ar fi gasit alt partid oportunist(cele 3 mari, le stiu toti), si la ce folos sa te bati cu pumnul in piept ca esti in opozitie si stai cu mainile legate cand comunistii vor sa integreze RM in Federatia Rusa? lasati-o balta, Rosca a facut mai mult bine cauzei romanesti din perspectiva guvernarii(desi, ce-i drept, si-a sacrificat credibilitatea si imaginea) decat din perspectiva opozitiei, cand toti stim cum e in comunism, cainii latra, caravana trece(cam asa era proverbul), asa ca Rosca a ales sa fie in caravana, nu sa latre inutil...

Claudiu Târziu spunea...

@ andrei:

Nu asta e subiectul si nu vreau sa deturnam discutia.

De Rosca o sa ma ocup curind mai pe larg.

Tradarea lui nu e de acum, cind a acceptat sa fie vicepremier si cind spune alegatorilor ca sa voteze cu comunistii, pt ca acestia il vor pune pe el presedintele RM.

Tradarea lui Iurie e de mult, mult inainte de 2004, cind a facut alianta la guvernare cu partidul comunistilor.

O sa povestesc si niste episoade personale, pt ca eu, spre deosebire de multi care comenteaza aici si prin alte parti, chiar ii cunosc pe oamenii despre care vorbesc, le-am studiat parcursul si am tras concluzii in urma unor fapte lipsite de echivoc.

Ce intentii a avut Rosca a fost limpede, dupa ce a intrat la guvernare. Ce nu stie lumea este ca el a pactizat si inainte cu vechile structuri, ca a votat impotriva cauzei nationale si a Bisericii Ortodoxe si ca nu a vrut niciodata de fapt unirea cu Romania. Dar, cum spunea, vom mai vorbi despre asta.

Fapt este ca alde Roncea, care i-au tinut trena si au facut-o pe bodyguarzii lui Iurie, stiau la fel de bine ca si mine toate acestea. Asa ca nu sint inocenti.

dumitru spunea...

Domnule Târziu, vreau să vă spun că petreceam pe zi, cred că cel puţin o oră citind bloguri creştineşti şi aşa zise creştineşti.Şi printre acestea şi apologeticum.Blogul roncenienilor l-am descoperit abia anul asta. M-a frapat din start atitudinea foarte dură care o manifestă faţă de anumite acţiuni.Ajunsesem într-un moment în care îmi puneam serioase întrebări.Campania aceasta cu cipurile a fost deturnată clar, pentru că lucrurile ajunseseră să fi exagerate.Eu am decis să îmi ascult un prieten care spunea că mai mare smintire se face cu această dezbatere şi că se ajunge în situaţia în care creştinul nu mai stă în faţa icoanei să se roage ci stă să se gândească dacă e bine să accepte cipul sau nu. Personal am renunţat la lecturarea blogului roncenienilor deşi mi se parea cel putin interesant, din cauza atacurilor la adresa lui Dan Puric. Din aceeaşi cauză am renunţat să citesc şi Apologeticum. Presupuneam că există o diferenţă în ceea ce priveşte ideile pe care împărtăşiţi şi cele ale roncenienilor. Mă bucur foarte mult că aţi dat cărţile pe faţă ca să ştim şi noi cu cine avem de-a face.Totuşi am o întrebare: Danion Vsile unde se situează în tot acest conflict?

Claudiu Târziu spunea...

@ dumitru:

Pe Danion il consider bine intentionat. Din pacate, si el, ca si alte persoane de buna credinta, a fost atras (partial) in capcana roncenienilor. Dar nadajduiesc ca va putea sa se rupa din mrejele minciunii si chiar de unele relatii personale pentru adevar.

ellaina spunea...

Ma bucur Claudiu pt. pozitia luata. Cum bine a scris un frate "Am fost acum o saptamana la Petru-Voda. Parintele este mereu asaltat de pelerini si contactul cu exteriorul il are numai prin monahii/monahiile care il inconjoara. Este usor sa fie manipulat, daca exista intentie rea." Da, aceasta am observat si eu cand am fost la Petru-Voda acum cateva luni. - la pr Iustin. Cunosc bine obstea prin Pr Calciu care mi-a fost duhovnic, si prin vizitele repetate facute acolo. Ma doare sufletul ca acest mare duhovnic - pr Iustin - incearca sa fie aruncat in mlastina ipocriziei de unii oameni care se mai pretind si ucenicii sai si ortodocsi. Acelasi lucru s-a intamplat si cu pr Papacioc, cand a avut o reactie putin diferita de a pr. Iustin in problema cipurilor.
Pr Iustin este un duhovnic de care intreaga otodoxie are mare nevoie in aceste vremuri de mare tulburare, insa nimeni oricat da sfant sau imbunatatit ar fi duhovniceste nu poate fi considerat infailibil! Sa fie asta o lectie de smerenie pt sfintia sa dar si pt noi. Fiecare din noi ,ca oameni, avem scapari si greseli, iar marii parinti se completeaza unul pe altul si nicidecum nu se exclud. Bunul Dumnezeu lucreaza si prin cei mici si pacatosi asa cum suntem noi cei din lume si numai El cunoste inima fiecaruia. Este nevoie de toti fratilor in aceasta lupta! Ma doare si pt faptul ca s-au aruncat blasfemii impotriva pr Andrew din Amglia, fara ca cei care au facut-o sa cunoasca catusi de putin viata acestui om! Veninul acesta aruncat la intamplare de unii frati, comentatori pe bloguri le tradeaza inima si adevarata lor traire launtrica.
Am comentat pe Apologeticum si le-am scris ca ce fac ei nu se numeste misune crestina cu atat mai putin ortodoxa! Nu te poti folosi de armele diavolului sa lupti pt o cauza dreapta. Atutudinea si cuvintele murdare folosite de unii frati nu au nimic comun cu sf ortodoxie, si nu le-am intanlit vreodata in limbajul vreuni sfant sau mare traitor.
Trebuie sa ne punem pe mai multa rugaciune fratilor ca Domnul sa-i lumineze pe cei cazuti si sa inlature lupii care incearca cu ultimele sfortari sa distruga si ce a mai ramas bun din biserica ortodoxa.

dinu gg spunea...

Articolul acesta incepe foarte bine si ma bucur ca in sfarsit a fost publicat. Nu mi se pare in regula faptul ca se foloseste o argumentatie de tipul "Roncea, care ma face pe mine in mod calomniator securist si mason, este de fapt el securist si mason si communist si etc.". Ce argumente sunt in favoarea acestor acuzatii, formulate oricum indirect, cu aluzii si fara dovezi? In locul acuzatiilor inutile, as fi enumerat motivele reale pentru care fratii Roncea sunt un pericol pentru presa din Romania, pentru Biserica, pentru Democratie samd:

- Au lansat mai multe campanii de calomnii abjecte impotriva unor oameni cum ar fi Puric, Liiceanu, Patapievici, Tarziu sau Plesu, dovedit inventate

- Au o violenta in limbaj foarte periculoasa

- In articolele lor sunt o gramada de minciuni care ies in fata la prima vedere

- Incultura grava, dovedita in emisiunile televizate la care a participat

- Victor Roncea – bacalaureat la Ciorogarla

Cand ai asemenea fapte clare, nici nu mai conteaza daca e mason sau nu, ai de a face cu un specimen foarte periculos.

Lucratura cu cipurile a fost foarte bine executata. Ca din senin a picat mesajul Parintelui Justin, trimis doar intr-o forma scrisa, nu interviu, nu declaratie audio, nu video, nimic. Blogurile si site-urile ortodoxe s-au repezit sa preia si sa amplifice mesajul, ajungand la afirmatii aberante, de genul „cine are cip va muri”. La 2-3 zile, blogul lui Roncea a preluat „conducerea”, lansand materiale si analize lungi, vizibil lucrate, ce fusesera pregatite din timp. Deodata Roncea a devenit cel mai bine pregatit specialist in „cipologie”, marele aparator al drepturilor civile romanesti. Pana la manifestarile de strada, conferintele si dezbaterile publice in care asociatia Civic Media ocupa rolul central nu a fost decat un pas. In confuzia initiala, Roncea a ocupat canalele de stiri si toate blogurile ortodoxe, a aparut la televizor cu o maicuta si cu un calugar, s-a pozitionat drept „campion al ortodoxiei”. Lansand si cartea aceea in colaborare „Fundatia Petru Voda si Asociatia Civic Media”, disponibila inclusiv la recentul targ de carte, si-a cimentat relatia clara „anti cipuri”=”ortodoxie”=”roncea”.

Se lucreaza foarte simplu: avem siteul religios, adica apologeticum, avem siteul politic, adica roncea, avem si sprijinul Parintelui Justin, un biet prizonier de la Manastirea Petru Voda. Ce mai lipseste pentru un partid? Membrii! Pai atunci aduna cei de la manastire semnaturi, cat mai multe, s-or gasi pe acolo suficienti membri creduli care sa se inscrie in Partidul Ortodox sau cum s-o numi el.

Din punctul meu de vedere calugarii batrani merita toata stima noastra, sunt modele pentru tineri, insa au o limita a lor si nu pot sa ofere solutii in ceea ce priveste problemele zilelor noastre. Mai ales atunci cand sunt inconjurati de „oameni de bine”, cum sunt cei de la Petru Voda.

Poate ca Roncea e mason sau securist, insa scopurile lui sunt banii si influenta, asta urmareste si este mai priceput decat multi care abia au descoperit cum se face un site ortodox. Individul nu doar ca si-a facut jocurile nestingherit, dar a mai si fost promovat, direct sau indirect, de unele siteuri ortodoxe curate. In momentul in care Roncea s-a vazut sigur pe pozitii, a inceput sa isi piseze marunt rivalii, pentru a ramane el singurul crestin autentic din Romania.

Ion de la Chiuiesti spunea...

"Orice amărăciune şi supărare şi mânie şi izbucnire şi defăimare să piară de la voi, împreună cu orice răutate. Ci fiţi buni între voi şi milostivi, iertând unul altuia, precum şi Dumnezeu v-a iertat vouă, în Hristos." Efeseni4,31-32

Doamne ajuta!

Anonim spunea...

Cred ca mesajul Domnului Tarziu este prea bland pentru niste mizerii umane ca Roncea.Faptele lor trebuiau numite si a facut-o cu profesionalismul care il caracterizeaza.
Parintele Iustin este un duhovnic si om extraordinar insa de inselat se poate insela oricine.Negand realitatea nu se vor rezolva lucrurile, vindecarea vine numai in adevar.
Nu ma mir ca au fost atacati cei care inavatau oamenii sa gandeasca si sa isi hotarasca singuri pasii prin propria verticalitate. Manipulatorii ar fi ramas fara obiectul muncii.
Nadajduiesc ca lucrurile se vor limpezi in cat mai scurt timp!
A.

Anonim spunea...

Lucratura de folosire de acest grup diversionist a parintelui Iustin e meseriasa, ca din birourile vechii securitati, avand mai multe componente diabolic gandite:
1) Legitimarea prin parintele Iustin (fara sfintia sa, care are reputatie in ochii oamenilor, creditul lor a fi minim, fiind cu totii niste oarecare).
2) Atacul prin parintele Iustin (parintele e bagat la inaintare, ca un berbece de spart portile, sau ca Cidul impaiat calare, ca sa-i intimideze pe adversari: Ce, ba, va puneti cu parintele?!).
3) Apararea prin parintele Iustin (Nu noi, parintele! Dai in noi, dai in parintele; dai in parintele, dai in duhovnicul neamului; dai in duhovnicul neamului, dai in Dumnezeu!).

Ca sa-l poata folosi astfel pe parintele, au facut blocada in jurul sau: tot ce vine de la parintele e prelucrat de ei, tot ce vine la parintele e cenzurat de ei; stiu bine cum sa-l ia, ce, cat si cum sa-i spuna; profita la maximum ca parintele la 91 de ani nu mai iese din manastire si n-are nici timp si nici acces la alte surse de informare. Iar totul se face cu mimarea abila a dragostei, fidelitatii si smereniei de ucenici (Noi numai in sfintia voastra avem incredere, iar sfintia voastra numai in noi trebuie sa se increada! Toti ceilalti sunt lumesti si vanduti: masonilor, evreilor, papistasilor, organismelor europene, ecumenistilor, ierarhiei tradatoare etc).
Pana acum manevra le-a iesit. Ramane intrebarrea ce vor face cand nu va mai fi parintele...
Dar securitatea are intotdeauna un plan B.

Fratele Alexandru spunea...

Intr-adevar, tot ce au facut pana acu acesti "tineri furiosi", de la Marian Munteanu la Victor Roncea, via Mugur Vasiliu si Filoteu Balan, n-a fost decat sa arunce in derizoriu cu sprijinul constant sau temporar a fel de fel de securisti reconditionati (Ilie Badescu, Ion Coja, Virgil Magureanu, fratii Paunescu, Dinu Sararu, Sorin Rosca Stanescu etc)ideile de traditie, de ortodoxie, de nationalism, de dreapta, de conservatorism, de miscare (legionara, pentru Romania, conservatoare). Dintre morti, au parazitat mai ales pe Eminescu, pe Codreanu si pe "sfintii inchisorilor" (in frunte cu Valeriu Gafencu), iar dintre vii au parazitat rand pe rand pe Petre Tutea, pe Dumitru Staniloaie, pe Ilie Cleopa, pe Calciu Dumitreasa, iar acu pe Iustin Parvu, Dumnezeu sa-l apere! Ei mereu si-au cautat personalitati prin care sa-si dea o greutate pe care n-o aveau si nu o sa o aibe vreodata, ne putand sa se ridice nici pana la glesna lor. Au reusit insa sa le faca la toti mari deservicii de imagine, denaturandu-le ideile si mesajele dupa masura intelegerii lor limitate de aventurieri politici sau jurnalistici, de impostori culturali si religiosi. Si au profitat si profita inca de naivitatea unor oameni de buna credinta, printre care si multi fosti detinuti politici sau oameni din Biserica si chiar monahi. Ei au reusit ast fel sa amenajeze fundatura absoluta a ideilor pe care le sustin, ne producand nimic pozitiv, ci doar creind vrajba, panica si mici scandaluri de periferie (ca sa nu zic de mahala). Aceasta este povestea trista rau a unei gasti de mercenari neinstruiti, care devin cu atat mai ridicoli cu cat nu mai au de acu nici scuza primei tinereti. Din fanfaronda "tinerei generatii" post-comuniste a ramas un comando de reactionari purii, care vor mai face valuri atata vreme cat vor mai gasi niste prosti sau niste naivi pe care sa-i duca de nas. Dar se vede si dupa comentariile de pe acest blog ca lumea incepe sa se lamureasca si sa vada cu cine are de a face.

Moise spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.
gabriel spunea...

Mi se pare ca se repeta prea mult fraza cu "oricine se poate insela", cert adevarata. Nu ma intereseaza Roncea, am citit ocazional blogul lor si l-am gasit abject. Dar problema de baza, cu interviul parintelui Andrew ramane. Chiar daca actele cu cip nu reprezinta renuntarea la Hristos, parintele Iustin a cerut ca acestea sa nu fie primite. Iar parintele Andrew afirma ca dumnealui le-ar primi daca devin obligatorii. Aici eu vad un conflict intre parintele Iustin (apologeticum publica si prostii gen cele contra lui Dan Puric sau apologia lui Filoteu, dar si interviul foarte bun al parintelui Sismanian; si parintele Iustin vede mai bine realitatea decat s-ar crede citind multe din comentariile expuse aici - sau pe unul din blogurile lui KSLCatalin) si parerea parintelui Andrew. In atari conditii eu cred ca scoaterea din pangar a numarului curent al revistei Rost este justificata: nu difuzezi un material care in anumite conditii, poate citit superficial, raspandeste idei contrare tie (e ca si cum ti-ai taia singur creanga de sub picioare).

Iertata fie-mi vorbaria

Razvan Codrescu spunea...

Citind aceste comentarii, am avut curiozitatea să văd cine este cel care semnează "Moise", drept care am clicat pe numele respectiv şi... surpriză: mi s-a deschis propriul meu blog! Îmi poate explica şi mie cineva cum este posibilă, tehnic, o asemenea mînărie?
Menţionez că eu se întîmplă să-i ştiu pe monahul Filotheu şi pe monahia Fotini, dar pe ceilalţi monahi şi fraţi înşiraţi acolo nu-i cunosc şi n-aveam de unde şti ce-au făcut sau ce n-au făcut în propriul lor bîrlog.
Îl rog pe Claudiu Târziu să şteargă comentariul respectiv, pentru că nu vreau să se poată crea bănuiala că eu aş face afirmaţii sub pseudonime de conjunctură cu privire la nişte oameni pe care nici măcar nu-i cunosc!

Claudiu Târziu spunea...

@ Razvan Codrescu:

Eu n-am habar cum sint posibile asemenea minarii. O sa sterg postul. Probabil e o intoxicare la care, iata, n-am fost atent.

sceptik spunea...

Eu n-am habar cum sint posibile asemenea minarii. O sa sterg postul. Probabil e o intoxicare la care, iata, n-am fost atent.

- Hei, usurel, usurel...

Ce vina avem noi ca dl Codrescu se-ncurca in browsere. Eu stiu cine e acest Moise si pentru informatia tuturor, NU e nici o manarie, linkkul duce care BLOGSPOT.COM nu catre blogul dlui Codrescu. Am verificat si eu. Claudiu lasa postarea omului in pace!

Anonim spunea...

@ gabriel

Draga frate...cred ca toti cei ce au scis aici sunt impotriva cipurilor. Problema nu se pune in a fii de acord cu ceea ce pr. Andrew a spus ref la cipuri, si in a-l critica pe pr Iustin, insa felul cum cei de la Apologeticum si altii, fara binecuvantarea pr Iustin, au transformat-o in inchizitie, trebuie scos la iveala.
Dupa cate stiu si eu ca o pacatoasa mustrarea unui om se face numai fata in fata cu duhovnicul si nu public! Numai cand acesta refuza sa-ai indrepte o purtare mergi mai departe.

De la a scoate un nr al revistei ROST de la pangar si pana ai acuza pe fratii de la ROST de neadevaruri este cale lunga.,
Sa nu uitam ce cel ce chipurile in numele unei cauze drepte osandeste folosindu-se de armele satanei, de osanda va pieri!
Oare s-a uitat toata munca titanica pe care acesti oameni au depus-o impotriva cipurilor si a ereziei in BOR? De ce trebuie sa ne folosim de o scapare pt a anula pur si simplu niste oameni si crestini? Cum se vor simti acesti frati (refuz sa le mai dau numele) care facad asta au creat atata vrajba intre crestini. Oare nu le e frica ca la judecata Hristos le va spune "te voi osandi dupa felul in care si tu ai osandit" si nu conteaza cat bine au facut vor fi aruncati in iad pt o singura scapare.
Bunul Dumnezeu sa ne luminezepe toti si sa aduca pace intre frati. Amin!

Razvan Codrescu spunea...

Pentru Sceptik:

Nu ştiu cum a fost cu verificarea dvs., dar eu am repetat operaţiunea de mai multe ori şi nu mi-a apărut nici un blogspot.com, ci invariabil propriul meu blog, ceea ce era normal să mă surprindă şi să mă irite. Faptul l-a constatat ca atare şi Claudiu, care a şters postarea. Poate că m-am pripit bănuind o "mînărie". Pur şi simplu s-a ivit o neregulă, pe care nu ştiu să o explic, dar care nici nu mă putea lăsa indiferent.
Cred că "Moise", dacă la mijloc n-a fost nici o intenţie impură, ar trebui să posteze din nou comentariul, cu speranţa că neregula nu va mai apărea.

Aaron spunea...

Baietasi... daca mai vad inca un comentariu in plus, salut cu blogul vostru! Potoliti-va ca ati poluat destul internetul, mai ceva ca un site de scandal....

Nasu vostru spunea...

ALo!!!! Aici agentul Codrii Bacaului! MAi aveti trei zile sa va decideti.Ori strigati : Sus cipul! Ori va va bag in cip pe toti!

Claudiu Târziu spunea...

@ Aaron:

Baietas, daca nu-ti place, nu intra, ca nu-i musai. Si daca mai revii cu astfel de comentarii, salut, te sterg de nu te vezi, ca nu e cazul sa poluezi si blogul asta. Hai, pa!

Alexandru Racu spunea...

Mai sunt si alti mari parinti duhovnicesti care si-au exprimat parerea conform careia acceptarea acestui pasaport nu reprezinta o lepadare de Hristos, cum este cazul parintelui Arsenie Papacioc sau al parintelui Rafail Noica. Nici un Sfant Sinod al vreunei Biserici Ortodoxe nu a afirmat ca acceptarea acestui pasaport reprezinta o lepadare de Hristos. Daca toata lumea a cazut de acord asupra faptului ca impunerea acestor pasapoarte este abuziva si reprezinta un atentat la libertatea noastra (Mai putin Patriarhia si parintele Stoica care le primesc cu draga inima :)), din punct de vedere strict duhovnicesc, in cel mai bun caz, dezbaterea ramane deschisa. Daca cei de la Petru Voda aveau o problema cu afirmatia parintelui Andrew, puteau sa publice o replica in urmatorul numar al Revistei. Rost a publicat atat pozitiile duhovnicilor care echivalau acceptarea pasaportului cu lepadarea, cat si pe cele ale celor care nu o echivalau cu lepadarea. La urma urmei este dreptul lor sa vanda ce considera de cuviinta la pangarul Manastirii, pentru a nu se face partasi la ceea ce ei considera a fi o apostazie. Cert este ca au ales in locul dezbaterii soborniciesti prin care se ajunge la un consens al Bisericii cenzura de tip sectar bazata pe "infailibilizrea" cuiva anume. Asta si pentru ca nu au rabdare sa dicute si sa mai si asculte parerea altora, pentru ca nu-i asa, Apocalipsa e aproape iar ei sunt in plina febra profetica. Probabil ca tot in virtutea unui astfel de mecanism psihologic, parintle Filoteu, desi trimis de parintele Iustin cu comunicatul initial pe la celelalte manastiri pentru a se obtine o pozitie comuna, a scapat in schimb textul pe internet, fara sa mai stea la prea multe discutii. Daca Apocalipsa era atat de aproape, s-o fi gandit ca nu cumva sa vina si sa nu fi apucat el s-o anunte.

Or atunci cand actionezi inr-un mod atat de pripit si de nedisciplinat, fara cea mai mica urma de randuiala manastireasca, care incepe dupa cum bine stim cu ascultarea, nu poti decat sa arunci in derizoriu un intreg demers. Consecinta este ca datorita acestui gen de atitudini, nu doar ca cipurile s-au introdus mai lesne si se vor mai introduce si pe alte acte de identitate, dar ne putem trezi fereasca Dumnezeu si cu o schisma. Ca sa ne opunem eficient unui atentat la adresa libertatii noastre trebuie intai de toate sa fim uniti,iar ca sa fim uniti trebuie sa ne ascultam unii pe altii. Asa, o sa ne cearna satana cu mult mai mare usurinta, caci, dupa cum a aratat-o intreaga istorie a Bisericii, asta nu loveste niciodata dintr-o singura directie. Macar si pentru atat trebuia citit interviul parintelui Andrew cu mare atentie.

sceptik spunea...

Cred ca altcineva a fost cel care a lansat pe net Comunicatul, nu pr. Filoteu. N-avea cum sa fie el atat de imprudent. Nu-l caracterizeaza imprudenta, va zic sigur.

Anonim spunea...

revin deoarece vad ca nu-s luat in seama

pentru cei ce se intreaba cum a fost,iata filmul
Pr Iustin,in urma asaltarilor "roncienilor" care au gasit un bun motiv de campanie,s-a hotarat sa se sfatuiasca cu ceilalti duhovnici din tara in privinta cipurilor biometrice.
L-ea trimis o hartie de adeziune ,un fel de instiintare,in care se sfatuia cu dansii.
Numai ca cineva de pe acolo(sa zicem..o maica ronciana),a luat comunicatul,l-a "imbunatatit" si l-a pus grabnic pe net in speranta decalsarii unei revolutii.
Imediat,un post de radio din Constanta a luat un interviu Pr Ersenie Papcioc,in care parintele spunea ca nu prea e in regula cu comunicatu si chemarea la mucenicie.
Vazand ca lucrurile se cam aburesc "roncienii" s-au dus repede la Pr Arsenie sa obtina o alipire la cauza lor,pentru ca e cel mai echilibrat duhovnic si are o mare autoritate.
Acestia mint cu nerusinare cum ca Pr Arsenie a semnat adeziunea (pentru cine e interesat exista si o filmare in care Pr Arsenie spune ca nu avea rost sa mai semneze,si prezinta si documentu)
Mare branza n-au obtinut (parintele nu a vrut sa semneze adeziunea la lupta),dar pentru manipulare au bagat o frantura din dialog,pentru a avea inca o voce,
In paralel,IPS Teofan si Pr Rafail au inteles ce se intampla si s-au dezis,
Roncienii au trecut la cautarea altor voci autorizate,dupa care au inceput sa se agite pentru Marele Referendum
Asa incat acu toata campania e un mare fas,din care transpira si alte erezii precum Hiliasmul,geocentrismul si cate si mai cate.
Pacat de Pr Iustin ca a fost in asa hal exploatat de niste jumulitori de slava desarta si inchipuiti salvatori de planeta.
Dar sunt convins ca ,odata si odata,va avea taria sa se dezica de mucegaiul care l-a inconjurat

Anonim spunea...

Ar cam fi timpul, pentru ca sminteala face repede pui...

Donkeypapuas spunea...

Geocentrismul??? Ce e asta?

Adică centru Universului nu este Hristos, Dumnezeu-Omul? Şi prin urmare şi cel ce caută să se ridice spre asemănare, spre îndumnezeire - adică omul?

Sau o fi soarele fizic? Soarele- centrul... universului? Calea Lactee? Nu înţeleg! Poate defineşte Anonimul noţiunea de centru.

copernic spunea...

Claudiu, in ce locuri mai gasesti revista Rost sau alte reviste actuale? Am aflat de la mai multe biserici ca DE ACUM INAINTE TOATE PUBLICATIILE care apar in biserici SUNT MONOPOLUL PATRIARHIEI. Uite o tema importanta de comentat. Stiam niste biserici unde era, iar acum nu se mai gaseste. Persoanele de la pangar mi-au spus mai complice ca DOAR ANUMITE PUBLICATII vor mai fi primite. Tara arde iar noi ne certam intre noi. De ce nu comentati atitudinea Patriarhiei de a scoate aceste reviste Rost ,Presa Ortodoxa etc
Am gasit pe site-ul de trista pomenire Lacasuriortodoxe articole care m-au cutremurat impotriva Sfintilor inchisorilor,
In favoarea cipurilor. Cautati la rubrica Ce mai citesc azi crestinii dupa revolutie si o sa vedeti cum carti precum La apusul libertatii de Hristodul Aghioritul sau Apocalipsa (Capitolul) 13 si multe altele sunt subestimate. La fel este luata in ras tendinta unor crestini de a se informa despre temele actuale care definesc viitorul. De acel site ce ziceti...

andrei dirlau spunea...

Sunt de acord cu Ioan Andronic care spune: "Pr. Ioan Sismanian e tot din Petru Voda, dar nu se amesteca cu Filoteu, Fotini, Roncea etc. Daca au o cauza comuna, cu siguranta se poate observa ca au si caractere diferite. Pr Ioan Sismanian are un mod duhovnicesc de a aborda problema. Tocmai de aceea e dorit si cautat de credinciosi." Si eu personal stiu ca asa stau lucrurile si ca nu trebuie amestecat numele lui in diversiunea ronciana.

Am intervenit si eu mai demult pe Apologeticum incercand sa combat cruciada dezlantuita impotriva lui Dan Puric, pe care o simteam viciata de o ura inexplicabila. Am fost contracarat dur si cenzurat. Nu pricepeam ce se petrece, dar simteam ca e grav, ca ceva e in neregula acolo. Ma bucur ca Claudiu Tarziu a spus lucrurilor pe nume, chiar daca e cam tarziu, pentru ca, din pacate, raul a fost deja facut. Dar mai bine mai... Tarziu decat niciodata. :) Doamne ajuta!

Anonim spunea...

Poate ca ar mai trebui adaugat in lista traditionalistilor si pe Mircea Platon si Ovidiu Hurduzeu.
Am si eu o curiozitate...Danion Vasile in ce tabara e in prezent ?