duminică, 20 aprilie 2014

Poeme de Paşti din închisorile comuniste


Demostene Andronescu, 12 ani de închisoare politică

Psalm I

Ce suflet trist mi-ai dăruit, Părinte?
Din ce noroi ceresc l-ai frământat?
Ce ape tulburi, ce otrăvuri sfinte
Ca-ntr-un pahar în el ai picurat?

Când suspinând m-ai slobozit în viaţă,
În carnea lumii-o rană s-a deschis,
O lacrimă Ţi s-a prelins pe faţă
Şi-n cartea Ta un minus ai înscris.

În paradis s-a veştejit o floare
Şi sus pe bolta-naltă-o stea s-a stâns,
O pată-n plus a apărut în soare
Şi-n veşnicie s-a iscat un plâns.

Ai vrut să-grămădeşti pe semne-n mine
Durerea lumi-ntregi şi plânsul tot
Dar, Dumnezeule, Tu vezi prea bine,
Mă străduiesc, mă zbat şi nu mai pot.

Oi fi făcut eu, poate, după chipul
Şi-asemănarea Ta, precum pretinzi,
Dar nu uita că pus sunt pe nisipul
Acestei lumi şi putredele-mi grinzi,

Nu pot să ţin-atât cât ţin pilaştrii
Pe care Tu îţi sprijini cerul plin
Cu fel de fel de taine şi de aştri,
Deci, pune-mi, Doamne-n spate mai puţin.

Nu mai turna atât, ci ţine seamă
Că sunt plin ochi şi-n laturi mă preling,
Un picur de mai pici, mi-e tare teamă
Că dau în foc şi-n mine-o să Te sting.

Mai ia asupra-Ţi, Doamne, din povară,
Ca să mă ţin şi eu cu Tine-n pas,
Să fim tovarăşi buni şi-n fapt de seară
S-ajungem împreună la popas.

Nichifor Crainic, 15 ani de închisoare politică

Rugă pentru pace

Slavă Ţie, Doamne, pentru-această noapte,
Somnul meu în umbra lunii s-a scăldat.
Din abisul păcii, visul scufundat,
Mi-a cules mireasmă de narazme coapte.
Slavă Ţie, Doamne, pentru-această noapte!

Seamănă cu noaptea Sfintei Tale Naşteri,
Când ai rupt pecetea vechiului blestem.
Pacea Ta-nstelând-o peste Betleem
Şi vărsând lumina tainicei cunoaşteri.
Seamănă cu noaptea Sfintei Tale Naşteri!

A lăsat un înger porţile deschise;
Cântec fără sunet Te slăvea-n sobor
Unduia auzul, aripi fără zbor,
Când spre-abisul păcii, năzărit din vise,
A lăsat un înger porţile deschise!

Dă-mi şi mie-aevea Pacea Ta Cerească,
Miezul de tăcere al strigatei vieţi,
Care-nflăcărează din fricoşi profeţi,
Măduvă ce-mpinge vârful să-nflorească,
Dă-mi şi mie-aevea Pacea ta Cerească!

Pacea lumii zace pe vărsări de sânge
Şi rodeşte bobul viitoarei uri.
Pacea Ta răsfrânge raiul în făpturi,
Cel înfrânt având-o, el e cel ce-nvinge.
Pacea lumii zace pe vârsări de sânge!

Dă-mi şi mie pacea inimii, Stăpâne,
Flacăra ce nu se zbate-n uragan.
Să răzbesc războiul duhului duşman,
Căci ţărâna trece, sufletul rămâne.
Dă-mi şi mie pacea inimii, Stăpâne!

Tu, răcoarea celui ars pe rug, Iisuse,
Şi dulceaţa celui sfâşiat de leu
În arena morţii, Dumnezeul meu,
Fii Tu răsăritul vieţii mele-apuse.
Tu, răcoarea celui ars pe rug, Iisuse!

Şi mă-nalţă, Doamne, la Cereasca Pace,
Că Tu eşti de-apururi neclintitu-mi crez,
Dragostea de care nu mă-ndestulez
Şi nădejdea care de lut mă desface.
Şi mă-nalţă, Doamne, la cereasca Pace!


Petru C. Baciu, 16 ani de închisoare politică

Noaptea de Înviere

Mi-i tristă-această noapte, cu zornăit de fiare,
M-apasă ca o piatră trecutul izgonit;
Vin amintiri din vreme şi calde ca un soare,
Vin să-mi aducă linişti din Templul zăvorât.

În „cuşca” unei dube ce duce viaţa mea,
Smeritu-mi trup se-nclină ca-n albe primăveri...
Puterile-mi sleite de aşteptarea grea
Mi-adun, să mă-nsoţească în noaptea de-nvieri.

Strâmtoarea-năbuşită mă ţine pironit,
Stau nemişcat în rugă, tristeţile-mi supun,
Desprins ca dintr-un cleşte în drumul meu cernit,
Plutesc parcă aievea cu cântecul străbun.

Mă leagănă-oboseala, îmi dă mereu târcol,
Lăuntric o lumină îmi curge ca un şopot,
Aleargă trenu-n noapte cu şuiere în gol,
Fărămiţând în aer făşii subţiri de clopot.

Când temnicerul mişcă vizeta, mohorât,
O undă străvezie cătuşele-mi aprind,
Învăluit în umbră, în „cuşcă” surghiunit,
Eu chem în preajmă morţii şi raze mă curpind.

E noaptea Învierii. Trăiesc fără să fiu...
Închis ca-ntr-un mormânt, eu sânger, strop cu strop.
Ard dincolo de mine lumini, până târziu,
Când eu cobor în Zarca, şi-n bezne iar mă-ngrop.


Radu Gyr, 20 de ani de închisoare politică

Identitate

Eşti Doamne bun, eu pământean şi rău!
În dragoste nu-Ţi seamăn, nici în milă,
Dar, după răni, sunt chip din chipul tău,
De par dospit din cer, nu din argilă.

Nu Ţi-am râvnit nici razele subţiri,
Nici tălpile străpunse de piroane,
Dar Tu mă faci părtaş la răstigniri
Să-Ţi tot îngân osânda la icoane.

Sfinţit de cruci pe care nu le-am vrut
Şi de-nvieri pe care nu le-aş cere,
Nu ştiu, Tu te cobori la mine-n lut,
Sau eu mă urc spre raiul Tău, bând fiere?

Cu necerşită slavă Tu mă-ncarci
Şi-n cuie când sfinţenia mă frânge,
Oftând, mă uit la rănile prea largi

Şi-Ţi cresc alături, sânge după sânge...

sâmbătă, 12 aprilie 2014

O seară de fericit oameni

M-am întors de la Cluj, unde, cu ajutorul unor oameni admirabili (pr. Ciprian Negreanu, soţia sfinţiei sale, Corina, şi studenţii din ASCOR - cărora le mulţumesc din nou), am reuşit să omagiem două figuri exemplare ale umanităţii. Doi nobili în spirit, doi mărturisitori ai lui Hristos, doi pătimitori în temniţele comuniste, din neamuri diferite, dar uniţi prin suferinţă şi prietenie. Prinţul georgian Ciabua Amiredjibi şi ofiţerul român Aurel State.
Povestea primului a fost spusă printr-un film de excepţie, "Evadat din Gulag", de Kutsna Amiredjibi, peliculă care nu se află la vînzare în România şi pe care am difuzat-o joi seara, în Sala Auditorium Maximum a Casei Universitarilor din Cluj-Napoca. Povestea celui de-al doilea este conţinută în cartea autobiografică "Drumul crucii" (Ed. Rost şi Fundaţia "Sfinţii Închisorilor"), pe care am lansat-o, iată, şi la Cluj, după ce, la începutul anului, am prezentat-o cititorilor bucureşteni.
Cele două poveşti adevărate, odată spuse, au puterea de a vindeca tarele comuniste şi de a naşte alţi eroi şi sfinţi. Trebuie numai să avem urechi de auzit şi inimi de primit.
Am avut parte de un public cald şi atent, care nu s-a mişcat din scaune timp de peste trei ore, cît a durat evenimentul. 

De asemenea, am fost onoraţi de participarea părintelui mitropolit Andrei al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, care a binecuvîntat manifestarea.
Dnii Dan Puric, Răzvan Codrescu şi Lucian D. Popescu au vorbit excelent, ca de obicei. Însă, cu cele mai multe aplauze, oferite încă înainte de a-şi începe discursul, a fost răsplătit scriitorul şi fostul deţinut politic Marcel Petrişor, prieten al lui Ciabua Amiredjibi (căruia i-a tradus două cărţi în română) şi al lui Aurel State (căruia i-a scos cartea peste graniţă, în anii '80, făcînd posibilă tipărirea ei). Un semn de preţuire şi dragoste cu adevărat emoţionant.
După o asemenea seară, nădăjduiesc că mulţi dintre cei prezenţi s-au simţit fericiţi.

PS: Imediat ce voi avea imagini, le voi posta aici.

marți, 8 aprilie 2014

Apăraţi memoria lui Mircea Vulcănescu!

Ieri am primit o veste stupefiantă: Primăria Sectorului 2 este somată să îndepărteze din spaţiul public (recte Piaţa Sf. Ştefan) bustul lui Mircea Vulcănescu, pe motiv că ar fi al unui criminal de război! 

Reclamaţia ar aparţine Institutului "Elie Wiesel" (poate vă amintiţi că această instituţie, aflată în subordinea şi în finanţarea guvernului României, a reuşit să obţină retragerea titlului de cetăţean de onoare al lui Valeriu Gafencu - Sfîntul Închisorilor, pe care l-a acuzat de fascism).

Mircea Vulcănescu a fost condamnat pentru "crime de război" de către un tribunal comunist, într-un simulacru de proces, doar pentru că a fost subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice din Cabinetul Mareşalului Antonescu. Mircea Vulcănescu a murit ca un martir, în 1952, în temniţa Aiudului. Cu preţul vieţii sale salvase viaţa unui tînăr.

Cît de lipsit de discernămînt sau de ticălos trebuie să fii ca să ceri punerea la index a unei valori ca Mircea Vulcănescu, pe baza unei condamnări abuzive, pronunţată, pe motive politice şi fără o culpă reală, de către o instanţă ilegitimă, dintr-un regim - cel comunist - declarat oficial "ilegitim şi criminal"?

Familia lui Vulcănescu şi alte persoane care au fost implicate în proiectul amplasării bustului în sectorul 2 au fost deja alertate şi sînt extrem de mîhnite, pe bună dreptate. 
Reclamantul nu ne-a fost confirmat încă, iar public este doar că Primaria 2 a fost sesizată de "cineva". Primăria Sectorului 2 nu şi-a exprimat deocamdată poziţia. 
Pînă vom afla detaliile acestui nou scandal căruia îi cade victimă un uriaş intelectual şi o mare conştiinţă românească din perioada interbelică, aveţi posibilitatea de a apăra memoria lui Mircea Vulcănescu aiciEste doar un prim pas. Dacă va fi nevoie, vom face şi alţii. Nu putem asista nepăsători cînd ne sînt batjocorite valorile.

joi, 3 aprilie 2014

Eveniment excepţional la Cluj: DESTINE PE DRUMUL CRUCII

Dragi clujeni, e timpul să ne reîntîlnim. Noi, cei de la Asociaţia "Rost" şi de la A.S.C.O.R., cu dvs., şi toţi cu valorile autentice ale neamului românesc şi ale Bisericii Ortodoxe, într-un eveniment de excepţie.
Vă aşteptăm cu drag pe 10 aprilie, ora 19.00, la Casa Universitarilor (Sala Auditorium Maximum, str. Emanuel de Martonne nr. 1, colţ cu str. Kogălniceanu). Vom vedea un film memorabil: "Evadat din Gulag" de Kutsna Amiredjibi, despre tatăl său, prinţul georgian Ciabua Amiredjibi, fost deţinut politic timp de 16 ani (care a fugit din temniţele sovietice de şase ori şi a scăpat de la moarte de două ori), scriitor nominalizat la Premiul Nobel şi, în ultimii ani, călugăr (sub numele David). Vom asculta o înregistrare audio inedită cu Aurel State - un monument al demnităţii româneşti, fost deţinut politic şi autorul unei cărţi extraordinare de memorii de pe frontul celui de-al doilea război mondial şi din închisorile comuniste, "Drumul crucii". În fine, vom lansa cartea lui Aurel State.
Din partea Asociaţiei "Rost" vine artileria grea de vorbitori: scriitorul şi fostul deţinut politic Marcel Petrişor, actorul şi regizorul Dan Puric, scriitorul, jurnalistul şi editorul Răzvan Codrescu, magistratul şi teologul Lucian D. Popescu şi, respectînd ordinea vîrstei, ultimul pe listă, subsemnatul ;-)joi, 27 martie 2014

De ce susţin Noua Republică

Public mai jos o postare de pe Facebook a lui Corneliu Berari, om de dreapta autentic, creştin, familist, cu o carieră frumoasă în spate, astăzi candidat al Partidului Noua Republică la Parlamentul European.
O public pentru că observaţiile sînt corecte, iar situaţia dramatică. O public şi pentru ca ai mei cititori să înţeleagă de ce susţin candidaţii Partidului Noua Republică.
Pe scurt, aflătorii în treabă vor furniza voturi tot federaliştilor - în speţă blocului PSD+UNPR+PC, PDL, UDMR şi, eventual, PMP, care au şanse să treacă pragul electoral. Aşadar, cine votează "independenţii" (las că unii sînt impostori ca şi mulţi dintre federalişti), care nu vor lua atîtea voturi cît să primească mandatele, votează cu "aceeaşi mizerie". Şi pe urmă se vor plînge de "nenorocita noastră clasă politică". Păi, dacă nu învăţăm nimic din greşeli, aşa ne trebuie.

PS: 
Două precizări: vă îndemn să citiţi şi articolele la care am pus legături. 
Mi-am permis să pun textului un titlu care rezultă din context(C.T.)

____________________________

BĂTĂLIA PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN SE DUCE ÎNTRE FEDERALIŞTI ŞI APĂRĂTORII STATULUI NAŢIONAL

de Corneliu Berari


Încă odată e uluitor nivelul de superficialitate al mass-mediei din România față de un subiect totuşi important precum alegerile pentru Parlamentul European. Ieri a fost termenul limită pentru depunerea candidaturilor iar în acest moment situaţia pe piaţa ofertelor politice este clară.
N-am văzut nicio analiză a candidaturilor din perspectiva conţinutului politic (acolo unde este). Aşa zisele analize se reduc la o sporăvăiala despre calcule electorale, indivizi, sinecuri, bârfe, discuţie exclusiv personalizată. Nimic depre politici (policies) şi poziţionări politice pe probleme care chiar conteză în viitoarea activitate a Parlamentului European.
La o privire rapidă oferta pe care o are publicul românesc este structurată în felul următor: 

a) federalişti (cu o cohortă mare de simpli fripturişti): PSD, PNL, PDL, PMP, PNŢCD, FC. 
b) euro-realişti - Partidul Noua Republică, 
c) aflători în treabă - candidaţii independenţi. Unii dintre ei au rolul pur diversionist de a fragmenta diverse bazine electorale. Alţii candidează pe câte o "single issue".

Noua Republică are o ofertă electorală unică, pe care mass-media aservită preferă să o treacă cu vederea. E vorba nu doar de candidaţii Noii Republici, cu un profil cu totul aparte faţă de cei propuşi de celelalte partide, în sensul în care noi propunem oameni integri, care n-au făcut afaceri cu statul şi n-au absolut nicio legătură cu sistemul politic nenorocit din ultimii 25 de ani.
Pe lângă aceasta, la nivel de conţinut politic, Noua Republică propune o perspectivă diferită asupra viitorului Uniunii Europene, aflată în cea mai grea criză de la înființare până astăzi. 
Spre deosebire de federalişti, noi, euro-realiştii recunoaştem legitimitatea unică a statului naţional, vrem democraţie autentică în societăţile noastre şi susţinem o Europă a statelor naţionale, nu o uniune politică transnaţională, (care nu va face decât să accentueze criza actuală), vrem limitarea puterilor instituţiilor de la Bruxelles şi combaterea reglementărilor excesive şi a risipei imense existente în acest moment în UE.
Mai e cineva aici în stare să discearnă esenţialul în oferta politică pentru alegerile europarlamentare din acest an?

miercuri, 26 martie 2014

Un proiect excelent, susţinut şi de Asociaţia ROST

Proiectul „Cinema Reper” doreşte să fie un proiect al relevării valorilor umane perene prin intermediul limbajului cinematografic, un proiect care să folosească şi să propună filmul reper (filmul cu valoare artistică şi valoare morală) ca pe un mijloc al descoperirii şi al transformării de sine; care să ne ajute să răspundem la marile întrebări ale existenţei; să înlocuiască pe a avea cu a fi; să ne facă mai buni, mai generoşi, mai solidari, mai respectuoşi cu cel de lângă noi; să păstreze şi să valorifice trecutul, să repună în drepturi normele morale moştenite, să stimuleze imaginaţia morală; să aducă în faţa spectatorului, pe lângă istoria, tradiţiile, moştenirea spirituală şi culturală proprie, şi pe acelea ale altor popoare, să devină un mijloc al cunoaşterii şi al acceptării reciproce.
Proiectul „Cinema Reper” se desfăşoară în regim de gratuitate săli de spectacol, în şcoli, în penitenciare şi în oricare alte spaţii în care copii, adolescenţi, tineri, persoane cu probleme speciale, sau private de libertate pot beneficia de întâlnirea cu filme reper şi cu mentori pentru împlinirea scopului amintit mai sus.

Festivalul de film “CINEMA REPER”
7- 17 aprilie 2014
la Muzeul Naţional al Ţăranului Român, sala Horia Bernea

Proiecţiile de la orele 11.00, 12.00, 15.30 sunt dedicate elevilor. Participarea altor categorii de spectatori este posibilă în limita locurilor disponibile. În perioada 7-11 aprilie, filmele de la 15.30 vor fi prezentate de critici de film şi vor fi urmate de discuţii.
Proiecţiile de seară sunt pentru publicul general.
Accesul la toate proiecţiile este gratuit.

Programul proiecţiilor pe zile

Luni  7 aprilie 2014
15:30 – Hachiko: A Dog’s Story / Hachiko: Povestea unui câine (2009) ,93 min

Marţi  8 aprilie 2014
15:30 – Lord of the Flies / Împăratul muştelor (1963) ,92 min

Miercuri 9 aprilie 2014
15:30 – Beasts of the Southern Wild / Tărâmul visurilor (2012) ,
18:00 – A Beautiful Mind / O minte sclipitoare (2001), 134 min
20:30 – Becket (1964), 148 min

Joi 10 aprilie 2014
15:30 – The Story of the Gulag Runaway / Evadat din Gulag (2003),76 min
18:00 – Tsubaki Sanjuro / Sanjuro (1962),96 min
20:30 – La Strada (1954), 108 min

Vineri 11 aprilie 2014
15:30 – The Boys from Paul Street / Băieţii de pe strada Pal (1969), 110 min
18:00 – Hiroshima, mon amour / Hiroshima, dragostea mea (1959), 90 min
20:30 – The Pianist / Pianistul (2002), 150 min

Sâmbătă 12 aprilie 2014
11:00 – Chariots of Fire / Carele de foc (1981), 124 min
18:00 – The Broken Circle Breakdown / Paradisul spulberat (2012), 111 min
20:30 – Secvenţe (1982), 98 min

Duminică 13 aprilie 2014
11:00 – Spirited Away/ Călătoria lui Chihiro (2001), 124 min
18:00 – Beasts of the Southern Wild / Tărâmul visurilor (2012), 92 min
20:30 – Barbara (2012), 105 min

Luni  14 aprilie 2014
12:00 – Dead Poets Society / Cercul poeţilor dispăruţi (1989), 128 min

Marţi  15 aprilie 2014
12:00 – The Aviator / Aviatorul (2004), 170 min
18:00 – The Story of the Gulag Runaway / Evadat din Gulag (2003) 76 min
20:30 -  Forrest Gump (1994), 142 min

Miercuri 16 aprilie 2014
12:00 – Spirited Away/ Călătoria lui Chihiro (2001), 124 min
18:00 – Hachiko: A Dog’s Story / Hachiko: Povestea unui câine (2009), 93 min
20:30 – Monanieba/Repentance / Căinţa (1984), 153 min

Joi 17 aprilie 2014
12:00 – Good Will Hunting / Good Will Hunting (1997), 126 min
18:00 – Departures / Okuribito / Plecări (2008), 130 min
20:30 – Il vangelo secondo Matteo / Evanghelia după Matei (1964), 137 min

Informaţii despre filmele din program cât şi rezervările pentru proiecţiile dedicate elevilor la telefon: 
0728873269 ; 0744187384 şi pe site : www.cinemareper.ro (disponibil începând cu 21.03.2014)

joi, 20 martie 2014

O relatare despre conferinţa ţinută ieri la Constanţa

Conferința Pitești după Pitești. Reeducarea între istorie și actualitate a fost centrată pe subiectul detenției politice în timpul regimului comunist din România.
Şcoala Brâncovenească, pornind de la trei cărţi de memorialistică, apărute sub egida Editurii Fundaţiei Sfinţii Închisorilor a fost organizatoarea acestui eveniment- mărturie al acelor timpuri.
Un an lângă Căpitan de Ilie Tudor, Repetiţie la moarte… din spatele gratiilor de Galina Răduleanu şi Drumul Crucii. Amintiri de pe front şi din gulaguri de Aurel State.
Au fost participanți supravieţuitori ai temniţelor comuniste, printre care și dna dr. Galina Răduleanu, poetul, traducătorul și eseistul Răzvan Codrescu  şi președintele Fundației Rost, Claudiu Târziu.
Între redactarea acestor memorii și momentul actual s-a scurs o jumătate de secol. Memoriile, poeziile și trăirile din aceste cărți au fost ca o rugăciune și un balsam, ce i-a ajutat pe mulți să depășească mai ușor acea perioadă și au rămas, prin excelență, simbolul rezistenței prin spirit.

Carmen Secuiu
Radio Constanţa

Ascultaţi reportajul audio aici.