marți, 3 august 2010

Strategia Puterii pentru distrugerea presei

Via Reporter Virtual

Comunicat

“Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind constată că strategia de apărare adoptată de CSAT împotriva presei începe să dea roade şi să fie aplicată chiar de către Guvern. Încălcând regulile privind dialogul social, Executivul a adoptat ieri Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, norme care pun pe butuci industria de media şi care afectează, în mod grav, libertatea de exprimare. Modificările aduse Codului fiscal prin introducerea contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) pentru contractele de drepturi de autor creează posibilitatea impozitarii duble a actului de creatie, atât pe contracte individuale de muncă, cât şi pe contracte de drepturi de autor.

Din păcate, propunerile facute de către reprezentanţii organizaţiilor din mass-media şi ai Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR) nu au fost luate în considerare. Deşi, în urmă cu câteva luni, s-a convenit cu ministrul muncii să se plătească CAS doar pentru persoanele care nu au un contract individual de muncă, iar această măsură să producă efecte juridice începând cu data de 1 ianuarie 2011, Guvernul nu a ţinut cont de aceste negocieri, încălcând procedurile privind dialogul social.

La şedinţa Comisiei de Dialog Social ce a avut loc în data de 30 iulie a.c. la Ministerul Finanţelor Publice, partea guvernamentală a respins argumentele prezentate de reprezentanţii CSDR mandataţi să prezinte doleanţele membrilor afiliaţi la confederaţie - FRJ MediaSind, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare-Proiectare, Federaţia Sindicatelor Democratice din Cultură, Sindicatul Democratic Ioan Cantacuzino, etc. – deşi aceştia au demonstrat rezultatul dezastruos generat de aceste decizii luate în pripă: plata dublă a CAS-ului, remunerarea exclusivă a angajaţilor în baza unui contract de drepturi de autor ceea ce determină neprotejarea acestora de către legislaţia muncii, imposibilitatea aplicării clauzei de conştiinţă în cazul jurnaliştilor, limitarea libertăţii de exprimare etc.

De asemenea, s-a prezentat faptul că şi alte categorii sociale, cum ar fi salariaţii din artă, cultură, învăţământ, cercetare – proiectare, sănătate etc, vor fi afectate de aceste măsuri care nu au la bază studii de impact. Nu în ultimul rând, s-a atras atentia că nu se mai respectă principiul plăţii în solidar (angajator – angajat) a CAS aplicate contractelor individuale de muncă deoarece, în cazul contractelor de drepturi de autor, numai o singură parte – cedentul este obligat să plătească aceste contribuţii.

În loc să găsească soluţii la aceste grave probleme, reprezentanţii Guvernului au ales să falsifice rezultatul negocierilor. Minuta încheiată după şedinţa de la Ministerul Finanţelor Publice nu corespunde realităţii deoarece concluzionează că partenerii sociali au fost de acord cu promovarea proiectului Hotararii de Guvern, deşi reprezentantţii CSDR au părăsit sala în semn de protest faţă de comportamentul abuziv al părţii guvernamentale. Din păcate, în dispreţ faţă de lege şi cu acordul unor confederaţii patronale şi sindicale, nici Consiliul Economic si Social nu a acceptat să amâne avizarea proiectului de HG, astfel încât partenerii sociali să elimine aberaţiile prezente în document.

Având în vedere aceste încălcări ale legislaţiei, Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind, cu sprijinul organizaţiilor la care este afiliată – Confederaţia Sindicatelor Democratice din România şi Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor – va ataca în justiţie actele emise de Guvern privind modificarea Codului Fiscal.

Notă: Pentru veridicitate, vă prezentăm în ataşament Minuta şedinţei Comisiei de Dialog Social din data de 30.07.2010.
Federatia Romana a Jurnalistilor MediaSind (FRJ) | www.mediasind.ro”.

Seja o primeiro a comentar