luni, 29 februarie 2016

Întâlnire cu Lara

Cea mai recentă proză scurtă pe care am scris-o este acum e disponibilă şi în varianta electronică. Vă invit să o citiţi. Mulţumesc!

"Cafeneaua este goală. La bar se plictiseşte un chelner între două vârste, cu o mustaţă mare, lăsată "pe oală". M-am aşezat cu spatele la uşă şi cu faţa spre peretele de sticlă dinspre grădină. Ploaia umple geamul de broboane care fac ca verdele celor câ­torva pruni şi al tufelor de trandafiri să capete o stră­lucire neobişnuită pentru sfârşitul lunii august. Din boxe se răspândeşte muzica Ettei Jones. Se po­tri­veşte locului, care miroase a cafea amară şi e de­co­rat eclectic: un gramofon prăfuit într-un colţ, ibrice de alamă, cărţi vechi cu scoarţe tocite, pe care ni­meni nu le mai răsfoieşte, fotografii ale unor vedete de cinema din anii '50, cu rame late din lemn, discuri de vinil, nu­mere de înmatriculare pentru maşini dintr-o altă epocă, aparate de foto­grafiat care nu mai funcţio­nează de mult, lămpi cu gaz, cupe de vin ar­gintate, chiar un crucifix din bronz, cu un Crist răs­tignit în relief, o armonică mică şi o trompetă de cu­loarea aurului stins. 
De obicei, aici, seara, nu găseşti o masă liberă, mai ales vara, iar atmosfera e irespirabilă, din pri­cina fumului gros de ţigară şi a muzicii rock dată la volum mare. Iată însă că, deşi seara se trans­formă uşor în noapte, nimeni nu a intrat în local, în afară de mine, iar barmanul îşi îngăduie să pună muzică lentă şi tristă, care mi se strecoară pe artere ca o otravă dulce. 
Peretele de sticlă dinspre grădină e drapat cu şiruri de apă clară, în care încep să sclipească lumi­nile scăzute ale veiozelor de pe mese. Coniacul în­călzit din pahar mă îmbie să sorb des şi să mai cer unul. Îmi aprind pipa şi, când ridic ochii, tresar. Din fereastră, reflectată ca într-o oglindă, se desenează umbra unei femei abia întrezărită printre boabele strălucitoare de apă. Mă întorc pe jumătate spre uşă, pentru a mă convinge că nu e o nălucire. Da. Este ea. Cu părul umezit în şuviţe, cu ochii aprinşi şi cu ace­laşi zâmbet pe jumătate copilăros, ca în ziua în care am cunoscut-o. 
Era şi atunci o zi ploioasă de vară. Privirile ni s-au intersectat involuntar, căci încercam amândoi să traversăm din părţi opuse aceeaşi baltă formată pe tro­tuar, fără să ne udăm, să ne incomo­ăm sau să ne îndepărtăm prea mult umbre­lele de dea­supra capetelor. În cele din urmă ne-am încurcat în mişcări şi aproape că ne-am îm­brăţişat. Am râs amân­doi şi râ­sul ei luminos m-a încurajat să o invit la o cafea. Acolo a în­ceput totul. 
Şi-acum mi se întâmplă din nou. Lara intră în cafeneaua în care o adusesem o singură dată, în urmă cu cincisprezece ani. Platoşa din solzi de fier, închisă cu lacăte peste piept, de-a lun­gul atâtor ani, îmi cade într-o clipă. Reproşurile care mă fă­cuseră un om mereu cu pumnul strâns s-au risipit ca un abur. Toate nopţile de nesomn, în care m-am întrebat unde am greşit şi cum îi voi putea plăti trădarea, s-au topit din memorie. Lara este aici, în faţa mea, ca acum cincisprezece ani." 
Restul în Formula As.


Seja o primeiro a comentar