marți, 24 februarie 2009

Un grup de asociaţii laice solicită Sfîntului Sinod să intervină pentru eliminarea documentelor de identitate biometrice

Către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Preafericite Părinte Patriarh,

Înalt Preasfinţiţi Părinţi Mitropoliţi,

Preasfinţiţi Părinţi Episcopi,

Evenimentele petrecute în ultima vreme au produs o mare tulburare în sânul poporului român, chiar şi între cei care nu sunt mădulare ale Bisericii noastre. Silirea tuturor cetăţenilor români să primească actele de identitate cu cip, fără ca această măsură să fie dezbătută în mod public în ţara noastră, înseamnă poate cea mai gravă încălcare a drepturilor cetăţeneşti, politice şi religioase ale românilor din ultimii 19 ani. Spunem aceasta pentru că, aşa cum rezultă din numeroase studii şi analize ştiinţifice, aceste acte asigură premisele instalării unui nou tip de totalitarism, a unei forme mult mai evoluate de comunism, care duce măsurile de urmărire şi control al persoanei umane până aproape de perfecţiune.

Pentru noi, creştinii, primirea acestor acte are o semnificaţie cu mult mai profundă, pentru că noul sistem de control al fiinţei umane, cu toate codificările şi efectele sale, a fost descris cu o precizie uluitoare în cartea Apocalipsei scrisă în urmă cu 2000 de ani. Afirmaţiile anterioare pot părea destul de dure sau hazardate, numai în cazul în care nu sunt cunoscute consecinţele pe care le va avea impunerea actelor de identitate cu cip în societatea umană. Ne îngăduim aşadar să aducem înaintea Arhieriilor Voastre câteva dintre concluziile studiilor privind efectele primirii actelor de identitate cu cip atât din punct de vedere tehnologic, social şi politic, cât şi religios.

Actele cu cip RFID, mijloc de urmărire şi control al persoanei umane

Cipul biometric RFID nu este numai un simplu circuit electric în care se înmagazinează o mulţime de date personale, în funcţie de scopul şi funcţia pe care acestea o îndeplinesc. Este, în primul rând, un microemiţător care se activează de undele radio şi funcţionează pe distanţe de până la câteva zeci de metri, în funcţie de puterea aparatului de scanat (cititorul RFID-ului). Prin urmare, cipul biometric este o instalaţie prin care persoanei umane i se dă o identitate electromagnetică/digitală care, în plus, deconspiră prezenţa persoanei pe o distanţă considerabilă şi, odată „citită” identitatea sa, informaţiile sunt stocate într-o bază de date.

Aceasta înseamnă că amplasarea de scanere de mare putere (sistem wireless) pe străzi, la intrarea în instituţii, magazine, spitale şi chiar blocuri, va face posibilă identificarea şi supravegherea permanentă a persoanei atâta timp cât aceasta se mişcă în spaţiile unde există astfel de centrale de culegere a informaţiei emise de cipurile RFID. Deja în unele ţări accesul în diverse instituţii sau spaţii publice se realizează numai pe baza identificării, scanării şi verificării datelor conţinute în cipul legitimaţiei primite1.

Întregul istoric al vieţii personale al cetăţeanului, astfel urmărit, va fi înregistrat în mai multe baze de date personale atât din Europa, cât şi din SUA, care se doresc a fi interconectate în viitorul imediat2.

Dezbaterile în jurul tehnologiei RFID au scos în evidenţă pericolele mari legate de folosirea ei pe scară largă. Cele mai mari pericole sunt cele legate de prefigurarea unei societăţi a controlului: „Aceste tehnologii ne duc, de asemenea, la o confruntare făţişă cu probleme legate de tipul de societate pe care vrem să îl creăm (de exemplu, societatea controlului). Tehnologiile omniprezente (invazive faţă de viaţa intimă) sunt în mod evident legate de probleme care depăşesc aspectele pur tehnice, şi care trebuie abordate de autorităţile publice.”3

În acelaşi timp, odată cu introducerea actelor de identitate cu cip, se anunţă declanşarea unui proces de racordare a tuturor reţelelor comerciale la internet, cu intenţia de a înregistra atât toate bunurile comercializate, după codul de bare specific fiecăruia, dar şi cine şi ce a cumpărat de-a lungul timpului.4 Există proiecte oficiale, unul din ele aparţinând chiar statului român, prin care se susţine unificarea cardului bancar cu cel de identitate, pentru a obţine un singur fel de card.5

Ceea ce îngrijorează foarte mult este faptul că în Regulamentul European 2252/2004 privitor la obligativitatea paşapoartelor biometrice se lasă în mod explicit deschisă problema modului în care vor arăta documentele de identitate electronice pe viitor. Cu alte cuvinte, se va merge dincolo de actualele paşapoarte cu RFID.6

În concluzie, introducerea actelor de identitate cu cip naşte următoarele probleme:

* re-crearea identităţii persoanei umane prin aplicarea unei etichete electronice. Din acel moment, pentru stat, persoana umană există în măsura în care corespunde cu datele biomterice din RFID;
* identitatea electronică a individului devine o sursă de informaţii aflată la discreţia statului şi a hackerilor. Sistemul digitalizat al identificării persoanelor deschide larg uşa abuzurilor statale şi nu numai;
* prin obligativitatea introducerii actelor de identitate cu cip se încalcă dreptul la obiecţie pe motive de conştiinţă, precum şi libertatea religioasă7;
* posibilitatea neîngrădită de a obliga oamenii să accepte acte de identitate din ce în ce mai avansate în tehnologia digitală, sub pretextul progresului şi al „securizării”;
* încălcarea dreptului la intimitate şi viaţă privată, prin intermediul unor tehnologii descrise chiar de inventatorii lor drept „invazive şi ubicue”;
* identitatea electronică a persoanei este introdusă în paralel cu digitalizarea tuturor aspectelor vieţii sociale, economice şi politice. Acest lucru creează posibilitatea unei permanente supravegheri a persoanei umane, posibilitate dată de tehnologia RFID.

Prin urmare, actele de identitate cu cip inaugurează o epocă a supravegherii totalitare a persoanei umane, în care dreptul la viaţă privată şi intimitate este complet anulat şi unde cei care deţin controlul datelor noastre personale şi a softului care ne permite accesul în anumite instituţii sau posibilitatea de a cumpăra ceva vor deţine o puterea absolută asupra destinului nostru social, politic şi chiar a vieţii noastre private.

Implantarea cipului biometric sub piele

Motivul principal invocat de autorităţi pentru emiterea actelor cu cip nu este altul decât securizarea sporită a actelor de identitate, însă, în mod paradoxal, realitatea dovedeşte contrariul. Dintre cele câteva milioane de paşapoarte pe foi emise în ţara noastră în ultimii ani, până în prezent, nu au fost falsificate decât un număr infim.

În acelaşi timp însă, noile acte de identitate cu cip sunt o invitaţie larg deschisă pentru falsificarea lor, ceea ce poate avea efecte deosebit de grave. Cu o tehnologie care poate fi achiziţionată din comerţ, s-a demonstrat că poate fi citită şi copiată informaţia conţinută în actele trecătorilor de pe stradă, toate datele lor personale, cu premisele de a fi clonat un nou act de identitate având aceleaşi date.8

Uşurinţa cu care actele de identitate biometrice pot fi falsificate va duce în scurtă vreme la înmulţirea furtului de identitate, adică la infracţiuni de tot felul comise sub identitatea unei alte persoane. Aşa cum arată unele studii, acest fenomen va avea ca urmare logică creşterea infracţionalităţii9 şi a haosului social, însoţite, în mod evident, de revolta celor păgubiţi şi a celor acuzaţi pe nedrept. Rezolvarea acestei situaţii, soluţie anticipată deja în anumite locuri de pe glob10, nu va fi decât implantarea cipului sub piele11.

În concluzie, primirea actelor de identitate cu cip nu este decât primul pas al unui proces care are ca finalitate anticipată deja implantul cipului sub piele. Odată pasul făcut, societatea în ansamblu şi fiecare dintre noi se înscrie în acest proces.

Actele de identitate cu cip, poartă către un nou tip de totalitarism

Comisia Europeană deja foloseşte pe scară largă RFID-ul pentru a identifica animalele fermierilor de pe cuprinsul teritoriului european. Conform normelor europene, fiecare cal şi fiecare vacă trebuie să aibă un document de identificare care sa conţină un cod de bare şi un număr unic. Mijlocul tehnologic RFID este folosit cu mare eficienţă pentru ca oficialii europeni să aibă evidenţa şi controlul proprietăţii private a oamenilor. Proprietarii care nu îşi înregistrează animalele cu cipul electronic nu le pot vinde şi sunt pasibili de amenzi mari. S-a creat şi logistica necesară stocării tuturor datelor într-o unică bază de date.12

Într-un alt proiect susţinut de Comisia Europeană se urmăreşte crearea în următorii ani a unui internet al tuturor lucrurilor. Adică, fiecare obiect al lumii reale primeşte o etichetă RFID, ceea ce-i permite a avea o prezenţă individuală digitală în reţeaua noului tip de internet13. Prin intermediul acestui internet la care pot fi conectate şi cipurile biometrice ale tuturor persoanelor şi animalelor existente se poate realiza o urmărire totală şi, în consecinţă, un control perfect al fiecărui obiect, al fiecărui animal şi, de ce nu, şi al fiecărui om. Mai mult, se poate genera, pe baza acestor informaţii, o diagnoză şi o prognoză privind activitatea, preferinţele, atitudinile şi comportamentul tuturor oamenilor. Acest lucru deja se întâmplă în cazul cipurilor implantate animalelor, în special bovinelor. Se doreşte ca nimic să nu se mai poate întâmpla fără acordul celor care controlează sistemul. Bineînţeles că urmărirea nu se va putea realiza la o asemenea scară decât prin intermediul programelor de calculator.

Acest sistem permite instanţelor politice sau poliţieneşti aflate la pupitrul de comandă al acestui sistem universal de supraveghere a lucrurilor, animalelor şi oamenilor un control absolut al vieţii fiecăruia dintre noi. Printr-o simplă apăsare de buton, în cazul în care cineva devine indezirabil, se va putea interzice accesul acelei persoane la locul de muncă, la propriul cont bancar, în magazine, în spital sau chiar în propria casă. Aceasta, bunăoară, în contextul în care pe motive de siguranţă accesul în toate aceste locuri se va face pe baza semnalului cipului RFID aplicat pe actul de identitate sau sub piele14.

Obligativitatea de fi înscris în cipul biometric amprentele digitate de la toate degetele developează extrem de clar intenţia de a transforma întreaga lume într-o masă de suspecţi şi potenţiali terorişti, căci amprentarea este o operaţiune specific poliţienească, aplicată suspecţilor şi infractorilor. Măsura restrânge vizibil drepturile civile, aplicând prezumţia de vinovăţie unor întregi populaţii15.

Avem noi oare astăzi dreptul să contribuim prin primirea actelor de identitate cu cip la configurarea unui sistem continental sau mondial de urmărire şi control a persoanei umane?

Putem fi noi oare siguri că mâine acest sistem nu va ajunge pe mâna unor dictatori precum Hitler sau Stalin, care să ne impună respectarea unor legi anticreştine şi să terorizeze o lume întreagă?

Avem noi siguranţa că prin acest sistem lumea nu se va putea transforma mâine într-o mare închisoare?

Aceste întrebări devin foarte actuale mai cu seamă în contextul impunerii actelor de identitate cu cip fără o dezbatere publică, fără acordul populaţiei şi în sensul încălcării unor drepturi fundamentale ale omului, măsuri specifice mai curând unei dictaturi decât unui stat democratic.

De asemenea, motive serioase de îngrijorare ne dau legile anticreştine care se impun deja în comunitatea Europeană, şi avem în vedere în special încercarea de impunere a recunoaşterii căsătoriilor între homosexuali16 şi a „drepturilor” care decurg de aici: adopţia de copii, promovarea homosexualităţii în şcoală; dar şi impunerea evoluţionismului ca teorie recunoscută oficial în educaţie17.

Poate oare un creştin să crediteze prin primirea actului de identitate cu cip un sistem totalitar de urmărire şi control al persoanei umane, un sistem care încalcă în mod abuziv drepturile fundamentale ale omului şi etica socială creştină a societăţii?

Dacă acum, când sistemul de supraveghere totalitară a individului nu este pus la punct, ni se refuză despotic dreptul la alegere şi exprimare liberă, ce se va întâmpla atunci când sistemul de supraveghere şi represiune va fi dus până aproape de perfecţiune?

Actele de identitate cu cip din perspectivă creştină

Pentru noi, creştinii, introducerea actelor de identitate cu cip are o semnificaţie deosebită tocmai prin perspectivele pe care le deschide folosirea cipului în controlul absolut al vieţii fiecărui om de pe planetă.

1. Digitalizarea datelor noastre biometrice şi a întregului istoric al vieţii noastre sociale şi comunitare, precum şi îndosarierea acestora, constituie unul din cele mai grave atentate la viaţa noastră personală şi la intimitatea noastră. Din persoane suntem transformaţi în nişte şiruri de cifre, din chip al lui Dumnezeu suntem reduşi la dimensiunea de obiecte şi numere. În faţa statului nimeni nu va mai fi considerat o persoană umană, ci doar un număr al unui dosar digital cu o importanţă mai mare sau mai mică pentru securitatea sistemului. În comunism omul era socotit ca avea măcar o existenţă concretă, prin faptul că anumiţi oameni trebuiau să se ocupe în mod personal de tine, să te urmărească sau să te interogheze. Sistemul electronic de urmărire elimină această necesitate.

2. A aplica fiecărui om un cip, fie în acte, fie sub piele şi a-i condiţiona relaţia cu lumea prin intermediul acestuia ne trimite cu gândul la cartea Apocalipsei care dintr-o scriere profetică ajunge, în lectura ultimilor evenimente, să se transforme într-o analiză minuţioasă a efectelor primirii cipului.

Versetele 16, 17, 18 din capitolul 13 din Apocalipsă par definitorii pentru înţelegerea aspectelor esenţiale pe care le presupune primirea cipului:

a) Obligativitatea descrisă de cuvântul „sileşte pe toată lumea”;

„Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte”. Apoc. 13, 16.

b) Nu va putea vinde sau cumpăra decât cel care are semnul fiarei asupra sa;

„Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei.” Apoc. 13, 17.

c) Se indică numărul 666 ca numărul numelui fiarei.

„Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.” Apoc. 13, 18.

Dacă analizăm puţin ce însemnă primirea actelor de identitate cu cip prin prisma celor trei versete vom constata următoarele:

- Într-adevăr, precum se spune în versetul 13, toată lumea este obligată prin Regulamentul european 2252/2004 şi Raportul A6-0500/2008 al Parlamentului European să primească actul de identitate cu cip. În privinţa implantului cipului sub piele, fapt descris extrem de precis de cuvântul χάραγμα18, putem spune că până acum acest lucru se realizează doar în câteva ţări din lume şi doar la un număr redus de oameni. Tehnologia cipului de implant este însă deja în prag de finalizare. Din perspectiva studiilor invocate de firma Verichip, implantul se face în prezent pe mâna dreaptă, cu perspectiva de a fi pus şi pe frunte ca loc în care variază foarte rapid temperatura19.

- Nimeni nu va putea să vândă sau să cumpere dacă nu va avea acest buletin, lucru care se urmăreşte a se realiza în următorii ani;

- Numărul 666 este asociat de creştinii din toată lumea cu antihristul, însă înainte de toate el este un număr simbolic. 666 erau numărul de talanţi care erau aduşi ca bir regelui Solomon de către popoarele care îi erau supuse20. Deci acest număr simbolizează robia, recunoaşterea publică a stăpânului la care te supui. Cipul biometric poate fi asociat în mod logic cu lucrarea celui rău tocmai prin puterea de urmărire şi control pe care o conferă unui singur centru de putere în Europa şi America, deocamdată.

A existat oare în istoria omenirii un totalitarism sau o dictatură cară să vrea binele omului?

Este oare de la Dumnezeu acest control absolut care se poate realiza în următorii ani prin intermediul cipului RFID?

Prin urmare, procesul primirii buletinului cu cip, cu toate efectele sale sociale, economice şi religioase a fost descris cu fidelitate în urmă cu două mii de ani. Dar, deşi buletinele cu cip sunt perfect anticipate de profeţie, ele nu epuizează conţinutul acesteia. Mai rămâne să fie implantat cipul pe mâna dreaptă şi pe frunte pentru ca profeţia să se împlinească în mod complet.

Care sunt diferenţele dintre cele două sisteme:
cip în actul de identitate şi cip implantat sub piele?


Din punctul de vedere al efectelor sociale, economice, politice şi religioase se pare că nu există absolut nici o diferenţă. Neacceptarea sau lipsa actului de identitate cu cip va face imposibil accesul în anumite instituţii sau locuri publice, va împiedica cumpărarea şi vânzarea, va limita până la anulare toate drepturile sociale, politice, civice şi chiar dreptul la asistenţă medicală etc.

Deci, practic, deţinerea actului de identitate cu cip inaugurează epoca controlului total, al pierderii oricărei libertăţi, epoca în care refuzul de a respecta o lege antihristică, cum este aceea a educării propriilor copii în legea desfrânării şi a homosexualismului sau a ateismului, îţi poţi pierde dreptul de a exista social.

Singura diferenţă existentă între cele două sisteme este aceea a gradului de aplicare, de articulare a acestui semn, numit de Sfânta Scriptură al fiarei, asupra fiinţei umane. Această diferenţă este semnificativă, căci implantul cipului sub piele face imposibilă lepădarea acestui mecanism de urmărire şi control care prin inserarea sa subcutanat ajunge să facă parte din propriul nostru trup. Însă după cum evoluează lucrurile nu ar trebui să se mire nimeni dacă după 10 ani de experimentare a actelor de identitate cu cip s-ar impune sub motive de securitate implantul.

Preafericite Părinte Patriarh, Înalt Preasfinţiţi Părinţi Mitropoliţi, Preasfinţiţi Părinţi Episcopi, venim înaintea arhieriilor voastre cu rugămintea fierbinte de a interveni pe lângă autorităţile publice europene şi româneşti pentru:

a) respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale şi a Constituţiei României21;

b) retragerea ordonanţei privind impunerea obligativităţii actelor de identitate cu cip biometric;

c) Prevederea riguroasă în toate legile ce privesc evidenţa populaţiei a obigativităţii statului român de a elibera acte de tip vechi şi a posibilităţii de a elibera la cerere acte biometrice. Impunerea actelor biometrice este o încălcare flagrantă a libertăţilor fundamentale ale fiinţei umane şi un afront adus Creştinilor din România.

Ne adresăm Arhieriilor Voastre parafrazând cuvintele prin care în urmă cu doi ani Preasfinţitul Hrisostom, episcopul Jiciei, se adresa arhiereilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe, rugându-vă să vă pronunţaţi soborniceşte şi să atenţionaţi parlamentul şi guvernul României asupra următoarelor:

* „pericolul pe care-l presupune strângerea şi stocarea datelor despre viaţa personală a oamenilor, mai ales despre convingerile religioase şi politice, despre sănătate, persoane cunoscute, călătorii, ş.a.;
* nedreptatea de a identifica un om de la depărtare fără ştiinţa lui, mai ales în locurile unde el nu este dator să se prezinte;
* dreptul fiecărui om liber de a şti ce fel de informaţii se află în dosarul lui electronic, precum şi faptul că lista datelor care se păstrează trebuie să fie clar definită;
* mijloacele de identificare a omului nu trebuie să dăuneze sănătăţii lui, să înjosească cinstea şi demnitatea lui;
* nu trebuie folosite mijloacele de identificare ce ţin de trupul uman;
* protestăm faţă de folosirea RFID în identificarea oamenilor, având în vedere că ele sunt folosite la identificarea animalelor;
* în nici un caz nu trebuie înfiinţată o bază de date centralizată din cauza posibilităţii intrării în sistem a unor persoane rău intenţionate, precum şi a serviciilor secrete străine;
* este fundamental să se introducă dreptul de alegere a documentelor de identitate fără cip pentru cei care din motive religioase sau alte motive umane nu vor să primească buletine electronice”.

Exemplul Sinodului Patriarhiei Moscovei, al Bisericii Ortodoxe a Greciei, al Bisericii Ucrainene (ce ţine de Patriarhia Moscovei), al Bisericii Ciprului, al Bisericii Serbiei şi, nu în ultimul rând, al Chinotitei Sfântului Munte Athos care au luat poziţii oficiale, reuşind să stopeze la vremea respectivă campania de introducere a buletinelor electronice, constituie pentru noi o întărire în credinţa că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române poate împiedica încălcarea fragrantă a drepturilor fundamentale ale omului şi a conştiinţei creştine prin impunerea abuzivă a actelor de identitate cu cip.

Ce rost a mai avut jertfa tinerilor din decembrie 1989, care s-au dus la Domnul strigând „vom muri şi vom fi liberi”, dacă acum, după numai 19 ani, ne reîntoarcem la totalitarism. Libertatea are o cu totul altă valoare atunci când te lupţi cu preţul vieţii ca să o câştigi, încât nu ştim dacă suntem îndreptăţiţi, în faţa lui Dumnezeu care ne-a dăruit-o şi în faţa martirilor care s-au luptat pentru ea, să o cedăm în mâinile unei posibile dictaturi, unei forme de comunism mult mai eficace în supravegherea persoanei umane decât cea de sub care abia ne-am eliberat.

Mai sunt doar câteva zile până la începerea Sfântului şi Marelui Post când toţi creştinii ortodocşi sunt chemaţi să-şi spele haina sufletului prin Taina Spovedaniei. După cum ştim, mărturisirea la duhovnic are un caracter strict secret, iar păstrarea tainei celor mărturisite este o poruncă sfântă a Bisericii pe care nici o lege omenească nu o poate anula. Înţelegem de aici că atentarea la intimitatea persoanei umane prin controlul total este şi o măsură împotriva Tainelor Bisericii.

Ne-am adresat Arhieriilor Voastre cu nădejde tare că în ceasul acesta de mare cumpănă pentru poporul român vom reuşi să fim împreună, ierarhi, preoţi şi simpli credincioşi, uniţi într-un gând şi o simţire pentru a reacţiona cum se cuvine şi ca nu cumva, din teama de a nu supăra pe oameni, să mâniem pe Dumnezeu.

Mărturisindu-vă tot sprijinul nostru la luarea unei atitudini clare şi ferme, vă încredinţăm de toată dragostea noastră şi de respectul cuvenit Arhieriilor Voastre.

În Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, 22 februarie 2009

Asociaţia pentru Apărarea Familiei şi Copilului

Asociaţia Dascălilor din România

Asociaţia Drept

Şcoala Brâncovenească

Asociaţia ieromonah Arsenie Boca

Asociaţia Metamorfosis

Fundaţia "Sfinţii Martiri Brancoveni" – filiala Suceava

Fundaţia "Memoria" – filiala Suceava

Asociaţia Brâncoveanu

Asociaţia Prologos

Asociaţia Altermedia

Asociaţia Provita - Filiala Bucureşti

A.R.T.R.I

Asociaţia ROST

------------------------------------------

UPDATE

14 de asociatii neguvernamentale au achiesat la Memoriul de mai sus, fara ca prin aceasta sa alcatuiasca vreo grupare anume. Alaturarea lor este conjuncturala si punctuala. Memoriul nu a fost facut nici in numele Forului Ortodox Roman - chiar daca patru dintre organizatii semnatare fac parte din acesta-, nici al vreunei alte structuri federative.

In pofida acestei ralitati, la citeva ore dupa ce am facut public Memoriul (in premiera pe blogul acesta), cineva l-a redifuzat cu mentiunea ca vine din partea Asociatiilor Laicatului Ortodox, trimitind la un soi de structura federativa, cu acronimul penibil ALO, facuta pe coltul mesei pentru a crea confuzie intre mireni si a submina singura federatie a laicatului, FOR.

In aceste conditii, tin sa precizez ca Asociatia ROST face parte din Forul Ortodox Roman, constituit in noiembrie 2008, si din nici o alta federatie - cu sau fara personalitate juridica. Dupa stiinta mea, nici celelalte asociatii nu fac parte din ALO.

6 Comentários:

Anonim spunea...

Bravo, oameni buni! In unire sta puterea de a birui imparatia intunericului.Este vremea in care fiecare isi arata adevarata croiala. Cu Hristos inainte!

Anonim spunea...

bun, dar uite ce au pe ordinea de zi:

În zilele de 25-26 februarie 2009, de la orele 10:00, la Reşedinţa Patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, se vor desfăşura lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Pe ordinea de zi se află teme referitoare la lucrarea pastoral-misionară, social-filantropică, învăţământul teologic, viaţa monahală, relaţii cu alte culte, grija pentru comunităţile ortodoxe româneşti din străinătate, relaţii interbisericeşti etc.


BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE
vedeti pe Basilica

sfaturi nunta spunea...

de ce nu se dezbate in Sinod problema coruptiei in biserica, felul in care iti cumperi parohie in bucuresti si in marile orase, numarul de oameni care mai merg la biserica, prezenta BOR alaturi de romanii din afara tarii etc.?

cui foloseste dezbaterea inapoiata despre niste pasapoarte introduse in alte 100 de tari (inclusiv rusia si sua) sau despre niste cip-uri care oricum sunt prezente si in cartelele ratb, pe cardurile bancare sau in telefoanele mobile?!?

Ion de la Chiuiesti spunea...

@sfaturi...
Nu inteleg care-i problema ta? Daca stii vreun caz de coruptie de ce nu il prezinti autoritatilor sau Sfantului Sinod? E usor sa improsti cu noroi fara nimic in sprijinul afirmatiilor tale.

blogoforul spunea...

@ sfaturi nunta

Un sfat: canta lautare si la alta masa. La cea a nasului, ca poate pluseaza si iti lipeste o bancnota mai mare pe fruntea ingusta ce face tampon intre doua spatii aerisite, exterioare si interioare. Dimineata, la ciorba de potroace, nu uita slagarul ala cu: n-am noroc, ce sa-i fac, lalala lala la la la....

sfaturi nunta spunea...

Eu sunt preocupat si de:
- dezastrul din sistemul sanitar, unde se intampla atatea nenorociri;
- reducerea cu 40% a veniturilor medicilor de familie si decizia multora din ei de a pleca in franta pe 5000 de euro;
- coruptia din justitie, ca a ajuns sa fie taiere de vene daca ajungi pe mana judecatorilor romani;
- isteria din traficul din Bucuresti, unde parca toata lumea a inebunit de tot;
- jalea din invatamantul romanesc, unde fara meditatii (bani negri la profesori) nu faci nimic, iar cand absolvi iti gasesti foarte greu de lucru pentru ca ai invatat multe porcarii inutile si nefolositoare in lumea reala;
- inexistenta unor drumuri calumea;
- lipsa de blocuri pentru tineri, unde sa isi intemeieze familii;
- poluarea;
- taierea de copaci in dementa si distrugerea spatiilor verzi;
- birocratia infernala de la stat, unde iti ia luni intregi sa obtii un document si esti tratat ca un prost;
- imposibilitatea de a lucra la stat daca nu ai pile sau bani de spaga;
- mica coruptie generalizata, inclusiv in randul bisericii.

Lucrurile astea nu intereseaza pe nimeni? Nu se preocupa nimeni de ele? Daca reusim sa scapam de pasapoarte cu cip, se rezolva de la sine toate punctele de mai sus? Mai avem pe cine si pe ce sa dam vina pentru ele?