joi, 21 noiembrie 2013

Nu interziceţi elita interbelică! Nu-i condamnaţi din nou pe foştii deţinuţi politic! Nu-i batjocoriţi pe sfinţii închisorilor! Nu rescrieţi istoria după calapod comunist!

A P E L

Dragi prieteni,

Ne adresăm tuturor celor care au cunoscut Mişcarea Legionară şi au respect pentru jertfele date de legionari pentru dreptatea şi libertatea neamului românesc; tuturor celor indignaţi de abuzivul proiect de lege iniţiat de Crin Antonescu, prin care urmează să fie interzise prin lege manifestările şi organizaţiile cu caracter legionar; tuturor celor ce cred în democratie, în libertatea de exprimare şi în drepturile fundamentale ale omului.

Va anunţăm că, după primirea avizului favorabil al Consiliului Legislativ, propunerea legislativă iniţiată de Crin Antonescu şi alţi doi parlamentari PNL, de interzicere a manifestărilor şi organizaţiilor cu caracter legionar a intrat în faza de dezbatere publică la Senatul României.

Această etapă a procesului legislativ presupune posibilitatea oricărei persoane fizice sau juridice de a trimite Parlamentului propuneri de amendamente la textul proiectului de lege. În cazul de faţă, un proiect nu doar nedrept, dar şi profund neconstituţional şi nedemocratic.

Aşa cum reiese din textul proiectului (îl puteţi citi aici integral), în baza acestei legi, vor fi demolate toate troiţele şi monumentele în memoria celor care au luptat pentru libertatea şi demnitatea neamului românesc şi au făcut parte din Mişcarea Legionară (Aiudul, Târgul Ocna, Tâncăbeştii şi multe altele), vor fi prohibite cea mai mare parte a cărţilor al cărui conţinut ar putea fi interpetat ca legionar, organizaţiile care se revendică în vreun fel de la doctrina legionară vor fi dizolvate, iar conducătorii lor vor fi condamnaţi penal. Chiar istoricii şi oamenii de cultură vor avea o problemă, deoarece proiectul prevede inclusiv modul în care aceştia vor trebui să-şi realizeze operele atunci cînd vor face referiri la Mişcarea Legionară.

Facem un apel la fiecare din cei care, într-un fel sau altul, sunt îngrijoraţi de acest demers legislativ care, dacă va trece de Parlament, va produce efecte devastatoare pentru lumea legionarilor şi a urmaşilor lor. 

Implicaţi-vă în dezbaterea publică! Este singurul mod pe care Legea ni-l pune la dispoziţie pentru a atrage atenţia Parlamentului asupra caracterului nedemocratic şi neconstituţional al acestui proiect; pentru a arăta factorilor de decizie din Senat că interzicerea sub incidenţă penală, din nou, a celor care, de 75 de ani încoace au fost persecutaţi şi victime ale represiunii, este o problemă de maxim interes pentru mii de români şi familiile lor.
1.     Trimiteţi, fiecare din dvs., câte un e-mail cu punctul dvs. de vedere, la adresa http://www.senat.ro/LegiProiect.aspx, la aliniatul (căsuţa) 663/2013 (vezi imaginea de mai jos). Cereţi ca proiectul de lege să nu includă interzicerea organizaţiilor, manifestărilor şi simbolurilor legionare, şi nici cultul unor personalităţi ale Mişcării Legionare.
Susţineţi-vă punctul de vedere cu argumente istorice, juridice şi politice. Arătaţi că lupta şi sacrificiile legionarilor pentru instaurarea în România a statului de drept. În cazul în care este necesar, puteţi consulta argumentele cuprinse în poziţia politică a Partidului “Totul pentru Ţară”.
Cei care doresc, pot depune la Senat punctul lor de vedere şi sub formă de adresă scrisă, cu număr de înregistrare, ori o pot trimite fie prin fax, fie prin poştă, dar doar recomandată, cu confirmare de primire, pe adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti.
Iată aici formularul-tipATENŢIE! Propunerile de modificare se iau în considerare doar dacă sunt realizate pe acest formular-tip!
Facem apel ca toate punctele de vedere trimise să fie făcute în spiritul bunului simţ legionar, civilizat, argumentat, fără nici un fel de expresii triviale sau agresive.
Pentru neclarităţi, ne puteţi solicita sprijinul şi consilierea.
            2. Contactaţi-vă parlamentarii din circumscripţia dvs.. Depuneţi punctul dvs. de vedere sub formă de petiţie. Cereţi audienţă.
      Când sunteţi în faţa lor, spuneţi-vă punctul de vedere cu curaj, cu hotărâre şi demnitate. Cereţi să respingăadăugarea în proiectul de lege a incriminării manifestărilor, organizaţiilor şi însemnelor legionare. Fiţi conştienţi de drepturile dvs. ca alegător în faţa celui ales. Fără dvs., parlamentarii nu ar exista.
           3. Discutaţi cu rudele, prietenii, colegii, cunoscuţii dvs.. Faceţi-le cunoscut acest proiect de lege şi consecinţele sale. Convingeţi-I să trimită şi ei punctul lor de vedere Parlamentului şi să ceară neintroducerea în textul legii a referirilor la manifestări, organizaţiile şi însemnele legionare.
          4. Difuzaţi foaia Prigoana. Cereţi-ne să v-o trimitem sau printaţi-o şi multiplicaţi-o dvs. AICI.
______________________________________
Ne puteţi solicita orice sprijin sau informaţie la tel. 0722749249 / 0732153917 / 0732153918 sau pe e-mail:contact@totul-pentru-tara.ro / ppp1993@gmail.com.

Coriolan Baciu, preşedintele Partidului "Totul pentru Ţară"
Florin Dobrescu, preşedinte executiv al Partidului "Totul pentru Ţară"

___________________________


Către Parlamentul României

Consideraţii asupra proiectului de lege propus în Parlamentul României privind interzicerea simbolurilor, organizaţiilor şi opiniilor cu caracter legionar: 

O sfidare fără precedent a normelor democratice


Stimată doamnă/stimate domn,

În virtutea datoriei pe care o aveţi de a fi informat(ă) cât mai corect asupra proiectelor legislative pe care sunteţi chemaţi să le votaţi, ne simţim obligaţi a vă aduce la cunoştinţă şi punctul nostru de vedere asupra ceea ce considerăm a fi un abuz fără precedent, înfăptuit sub masca democraţiei şi invocând în mod arbitrar unele principii care în lumea democratică sunt la mare preţ.
Există un set general recunoscut de valori, consemnat în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948, care este apărat în Constituţia şi legislaţia oricărei ţări civilizate prin legi punitive împotriva oricăror tentative de a-l submina sau încălca. Atât aceste valori, cât şi înfierarea crimelor împotriva acestora reprezintă principii cu un caracter universal, născute din tragediile cumplite prin care a trecut omenirea în secolul 20. Scopul lor principal este ca asemenea orori să nu se mai repete niciodată. Legislaţia actuală a României este din acest punct de vedere compatibilă cu cea a oricărei ţări democratice.
Iată de ce modificarea care se preconizează prin proiectul de lege propus recent de dl. Crin Antonescu, preşedintele Partidului Naţional Liberal şi al Senatului, este de natură să ridice serioase semne de întrebare atât asupra îndreptăţirii sale, cât şi a compatibilităţii sale cu actuala Constituţie. În el particularizarea capătă forme extreme. Legea actuală îşi putea afirma caracterul universal, condamnând explicit delictele de xenofobie, şovinism, rasism, incitare la ură de orice fel, fascism, negaţionism. Dacă anumite persoane sau organizaţii ar fi intrat sub incidenţa acestor delicte, ar fi putut fi în mod legitim penalizate prin actuala lege. Modificarea propusă vizează însă includerea suplimentară a unei concepţii particulare, specific româneşti, alături de aceste crime care sunt condamnate la scară universală. Este vorba de “legionarism”. Despre care, trebuie spus, nu a fost niciodată condamnat până acum ca idee sau doctrină de niciun tribunal democratic din lume (doar de cele comuniste, care condamnau însă orice ideologie diferită).
Democraţia adevărată trebuie să fie bazată pe respect faţă de adevăr, pe principiile de drept şi pe respingerea arbitrariului în orice fel de acţiune politică. În opinia noastră, ceea ce se petrece acum în România sfidează în mod eclatant aceste norme cu caracter universal. Scriitorul francez Jean Sévillia cataloga procesul de intenţie practicat adesea în luptele de idei, după care “orice opozant poate fi atacat nu pentru ce gândeşte, ci pentru gândurile care-i sunt atribuite” drept o formă de “terorism intelectual”. De data aceasta asistăm însă la o depăşire clară a terenului ideatic înspre un “terorism” de o altă anvergură calitativă: tentativa de inculpare a unor oameni sau idei nu pe baza a ce gândesc sau cum se comportă ei cu adevărat, ci pe baza unor gânduri sau comportamente care le sunt atribuite în mod abuziv, menite să justifice o condamnare in corpore printr-o lege cu dedicaţie - un principiu care din păcate e folosit extrem de des de clasa politică din România.
Ajunşi în acest punct dorim să reafirmăm scopul demersului nostru : anume acela de a vă aduce la cunoştinţă ce gândesc cu adevărat aceşti reprezentanţi ai ideii legionare.
Vă rugăm deci să luaţi în considerare, spre informarea dvs. şi a partidului pe care îl reprezentaţi, următoarele documente:
1. Scrisoarea deschisă a Fundaţiei “George Manu” şi alte materiale apărute în revista “Permanenţe” în contexul iniţierii acestui proiect de lege.
2. Materialul « Unde umbrează darul tău », un expozeu şi o interpretare simbolică a istoriei legionare şi semnificaţiile acesteia pentru poporul român.
3. Materialul « Portretul unei epoci : anii 1930 » care prezintă în mod obiectiv realitatea şi contextul acelor ani bazându-se în cea mai mare parte pe surse primare ale vremii, ţărăniste şi legionare.
4. Colecţia de articole politice « Partea care nu moare » de Horia Sima.
Din conţinutul acestor materiale, care pentru mulţi dintre dvs. ar putea reprezenta o noutate, credem că se desprinde suficient de limpede care este cu adevărat poziţia legionară şi de ce consideraţiile noastre asupra proiectului de lege al d-lui Crin Antonescu sunt, în opinia noastră, justificate şi în deplin acord cu principiile şi valorile universal recunoscute.
În încheiere, dorim să atragem atenţia asupra unei diferenţe fundamentale. Acest proiect de lege doreşte să interzică formele de manifestare contemporane care îşi asumă un caracter legionar. Nu pot face obiectul său fapte petrecute acum peste 70-80 de ani. Printre altele, una din activităţile actuale care ar fi incriminată de preconizata lege ar fi şi publicarea unor materiale asemeni celor menţionate mai sus. Acestea nu reprezintă altceva decât interpretări argumentate, dar fără pretenţie de infailibilitate (spre deosebire de actualul demers legislativ) a unor fapte şi evenimente istorice. Ele îşi extrag legitimitatea şi dreptul la existenţă din însăşi Constituţia României, articolele 29 şi 30, care protejează libertatea conştiinţei şi libertatea de exprimare drept valori fundamentale. Restricţii ale acestor drepturi pot avea loc, conform aceleiaşi Constituţii, numai atunci când se prejudiciază demnitatea sau imaginea unei persoane, sau când prin invocarea lor abuzivă s-ar incita la “defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri”.
Considerăm că materialele trimise alăturat nu pot fi încadrate în categoria unor asemenea infracţiuni. Ele au fost deja publicate, unele cu mulţi ani în urmă, şi nu a existat până acum nici măcar cea mai mică suspiciune din partea autorităţilor că aceste interpretări legitime ale unei istorii prea puţin cunoscute ar încălca principiile democratice sau valorile apărate de Constituţia ţării. Publicarea lor nu a atras până acum -pe bună dreptate- niciun fel de demers al justiţiei împotriva celor care le-au promovat.
Având în vedere acest fapt, se desprinde ca o evidenţă incontestabilă singura alternativă posibilă : aceea că în realitate acest proiect de lege, care atentează în mod grosolan la libertatea de conştiinţă şi la libertatea de exprimare, este el însuşi profund anticonstituţional.
Vă rugăm să primiţi asigurarea întregii noastre consideraţii.

Fundaţia culturală “Profesor George Manu”

3 Comentários:

Anonim spunea...

Din pacate cred ca tot acest demers este inutil.Daca poporul roman nu ar fi plin de pacate, cu mine in frunte, si daca ar respecta, si s-ar interesa de Sfintii sai contemporani, atunci Dumnezeu nu i-ar lasa sa-si faca de cap. Dar pt ca pe noi nu ne mai intereseaza sa fim ca inaintasii nostri, curati si demni si nici nu-i veneram pe cei care au murit in inchisori, ba unii le mai considera si jertfa inutila, atunci cei ca antonescu, basescu, ponta, sunt ingaduiti de Dumnezeu. Lupta trebuie sa se duca pentru deschiderea ochilor duhovnicesti a poporului roman si nu prin cereri, reclamatii si petitii. Ca nu ai cu cine sa vorbesti.

Anonim spunea...

Doamne ajuta!

Claudiu, am intrat pe site-ul Senatului si nu am gasit nicaieri posibilitatea de a trimite acest formular prin e-mail. Poate nu am gasit eu. Am dat doar de un buton "Trimite formular", dar cand intru pe el imi apare ca pot trimite formularul doar prin fax, posta sau personal la Senat. Apoi, daca se intra pe acest formular, se poate vedea in josul paginii lui aceleasi recomandari. Trimiterea se face prin "fax sau posta".

Nu stiu cine a imprastiat aceasta idee cu e-mailul, nu exista nici o recomandare si nici nu cred ca este de preferat. Din punctul meu de vedere, optiunea trimiterii prin e-mail este total gresita.
Poate are cineva mai multa experienta decat mine si imi explica? Va rog frumos.
Multam.

Vasi

Anonim spunea...

Claudiu, ajutor!

Formularul pentru acest proiect de lege antilegionar are un spatiu pentru comentarii extrem de mic. Avem voie sa il marim? Cum facem aceasta? Se poate scrie si pe verso sau putem atasa o coala A4? Oricat am incercat, nu am reusit sa scriu mai putin de o pagina A4, iar cand am incercat sa inserez textul, normal ca literele apar extrem de mici. Si din pacate, nu posed un editor in pdf ca sa ii pot crea un spatiu mai mare. Te rog, ajuta-ma!
Multam frumos.

Doamne ajuta!
Vasi