luni, 17 ianuarie 2011

Conferinţele "Mircea Vulcănescu" la MŢR

Cultura română modernă s-a născut din apelul la modernitate şi s-a dezvoltat apoi în tensiunea polară dintre modernitate şi tradiţie, dintre sincronism si organicitate.  A fost această tensiune fertilă, a dus la rezultate notabile, la o anumită identitate culturală, sau nu? Mai este astăzi această tensiune reală, efectivă, mai există în cultura română un ferment al tradiţiei? Şi ce ar putea să însemne în contextul postmodernităţii, secularizant şi globalizant, apelul la tradiţie?

Vor fi abordate teme diverse de istoria culturii, a civilizaţiei, de istorie a constituirii disciplinelor socio-umane pe tărâm românesc, de istorie a instituţiilor culturale româneşti, teme ţinând de antropologie, sociologie, teologie, etnologie, în general de istoria ideilor. Se vor lansa întrebări şi se vor încerca răspunsuri, totul pentru a readuce la prezenţă cultura dialogului intelectual, dezbaterea de idei, amorsarea polemicilor cordiale.
Punem acest ciclu de conferinţe sub numele şi semnul lui Mircea Vulcănescu,  pentru că îl considerăm figura paradigmatică a intelectualului român al secolului XX. În tot ce a întreprins, a fost exemplar. El concentrează în sine tipul intelectualului implicat în viaţa cetăţii şi a poporului său. Reprezintă, de asemenea, tipul creştinului jertfelnic în luptă cu demonia veacului. Credem că Mircea Vulcănescu este omul deplin al culturii române a veacului XX: lasă moştenire o gândire mereu vie, fragmentară si darnică, centrată pe problemele cruciale, precum şi viaţa oferită ca jertfă aproapelui -  pană la sacrificiul final,  prin exemplul său de moarte martirică.
Aceste conferinţe vor fi o reflectare a dragostei: dragostea sa pentru Hristos si pentru oameni. Din acest motiv, dragostea absolută a lui Mircea Vulcănescu pentru civilizaţia tradiţională românească, încrederea sa în acest tip uman, îl fac în mod necesar părtaş la aventura intelectuală a MŢR, aşa cum a iniţiat-o Horia Bernea. De altfel, textele sale au construit ele însele, alături de multe altele, viziunea pe care expunerea permanentă a MŢR  s-a edificat. Onorăm astfel în Mircea Vulcănescu un precursor şi un model. 

Prima conferinţă - o evocare a lui Mircea Vulcănescu - va fi susţinută de d-l Mihai Şora, miercuri, 19 ianuarie, ora 18.00, la Clubul Ţăranului din Muzeul Ţăranului Român. Va participa şi fiica filozofului, d-na Măriuca Vulcănescu.

Seja o primeiro a comentar