luni, 26 ianuarie 2009

Atenţie la tabloidizarea Ortodoxiei!

Joi, 22 ianuarie 2009, începând cu ora 12.00, Asociaţia Ziariştilor şi Editorilor Creştini (AZEC) a organizat, în sala de presă a Radio România, dezbaterea cu titlul „Paşapoartele biometrice: între legislaţie şi semnele vremii”. Au fost invitaţi să-şi expună punctele de vedere: pr. prof. Ştefan Buchiu, profesor de dogmatică ortodoxă decanul Facultăţi de Teologie din Bucureşti, pr. prof. Constantin Coman, profesor de Noul testament, sociologul Dan Dungaciu, monahul Filotheu Bălan de la Mănăstirea Petru Vodă din Neamţ, comisar şef de poliţie Gabriel Pandele şi comisar şef de poliţie Horaţiu Judea, de la Serviciul Paşapoarte. Moderator. Răzvan Bucuroiu, preşedintele AZEC. Dezbaterea s-a dovedit necesară după ce un apel al părintelui Iustin Pârvu de la mănăstirea Petru Vodă pentru respingerea paşapoartelor biometrice a iscat reacţii dintre cele mai diverse în presă şi pe internet.

Am zugrăvit, într-un post „la cald”, maniera dezolantă în care s-a petrecut întîlnirea. Revin astăzi cu relatare mai detaşată, sper eu, după cîteva zile de decantare a evenimentului.
Vina pentru impresia jalnică pe care a lăsat-o această iniţiativă animată de bună credinţă, este împărţită, în proporţii diferite, între organizatori, invitaţii speciali şi participanţii ceilalţi.

Noi, organizatorii, am greşit cînd am permis accesul în sală unor persoane care nu aveau nici calitatea de ziarist, nici pe aceea de membru AZEC. Am fost siliţi să procedăm aşa întrucât gazdă ne era postul public de radio, la care cotizează toată lumea. Apoi, poate că nici nu am găsit invitaţii cei mai potriviţi pentru o astfel de dezbatere. Pe de altă parte, Răzvan Bucuroiu nu a reuşit să-i ţină permanent aproape de subiect pe invitaţi. De pildă, comisarii de poliţie ne-au plictisit cu detalii tehnice fără folos, dar au vorbit prea puţin de cipul pe care unii creştini îl cred semnul diavolului. Iar părinţii profesori s-au referit doar tangenţial la subiect, preferînd digresiunile în ton minor (mă aşteptam să spună măcar unul dintre ei ceva despre cum au reacţionat marii duhovnici sau ierarhii Bisericii Ortodoxe a Greciei sau cei ai Bisericii Ortodoxe Sîrbe vizavi de acest subiect). În plus, în cuvântul de deschidere, Răzvan Bucuroiu şi-a spus părerea, renunţînd la imparţialitatea pe care o presupune calitatea de moderator şi lăsînd senzaţia că direcţionează discuţia. Erori care, totuşi, într-o atmosferă mai puţin tensionată, ar fi fost trecute cu vederea.

Unii dintre invitaţii speciali, cum e cazul pr. prof. Ştefan Buchiu, au alimentat suspiciunile şi au pus gaz pe foc într-un război al acuzaţiilor, care nu-şi avea rostul acolo.

În fine, cîţiva participanţi din „public”, unii necunoscuţi mie, alţii de la care aveam pretenţii, ca maica Ecaterina Fermo, teologul Danion Vasile şi pr. Eugen Tănăsescu de la Radio Dobrogea, au provocat şi au jgnit prin intervenţiile lor brutale, gălăgioase şi pline de prejudecăţi.

Pe de altă parte, remarc cuvîntările pline de înţelepciune şi de dragoste ale părintelui Iustin Pârvu - care a intrat în legătură telefonică prin sistemul de teleconferinţă - şi a părintelui Ioan Şişmanian de la mănăstirea Petru Vodă. De asemenea, notez că sociologul Dan Dungaciu, avocatul Cezar Axinte şi profesorul Radu Carp – prodecanul Facultăţii de Ştiinţe Politice din Universitatea Bucureşti – au dat o undă de seriozitate şi profesionalism manifestării, propunînd o abordare judicioasa, pe baza de argumente şi oferind repere legislative şi politice pentru limpezirea întregii poveşti.

Redau în continuare, fără comentarii, fragmentele de discurs care mi se par relevante pentru felul în care a fost tratat subiectul dezbaterii. La sfîrşit o să vă spun şi opinia mea în chestiune.

Comisar şef Gabriel Pandele: “Paşapoartele biometrice au rolul de a ne proteja. Nu există nici un caz în care ele să fi fost falsificate. Paşapoartul românesc are elemente de siguranţă în plus faţă de cele europene. Paşapoarte vechi erau uşor de falsificat şi de aceea trebuie schimbate.”

Monahul Filotheu Bălan: „Părintele Iustin m-a chemat, săptămîna trecută, să-mi arate textul apelului către credincioşi, în care sesiza pericolul acestor paşapoarte. Eu am plecat cu textul către alţi mari duhovnici, pentru a le cere părere, iar în urma mea, altcineva a pus apelul pe internet. A fost o greşeală strategică, pentru că apelul trebuie întîi adus la cunoştinţa şi semnat şi de alţi mari duhovnici. [...] Apelul părintelui Iustin este un mesaj profetic, o chemare la trezvie. [...] Părintele ne avertizează că ese începutul sfîrşitului libertăţii noastre. [...] Consider că mi se aduce un afront prin faptul că se ataşează numărul 666 numelui meu primit la botez şi chipului meu datd e Dumnezeu. [...] Era firesc ca statul să ceară părerea poporului înainte de a introduce paşapoartele biometrice”.

Pr. Iustin Pârvu: „La mine vin oameni de peste tot. Şi am fost întrebat mereu despre aceste probleme şi a trebuit să dau răspuns. În urmă cu mai mulţi ani, toate acestea păreau incredibile. Azi le trăim încet, încet. Nu mai pot folosi telefonul că e controlat, nu mai pot să cumpăr o haină că are un număr, un semn pe ea... Asta e libertatea? [...] Regret mult că nu avem un ierarh care să exprime un punct de vedere al Bisericii. Să vină un călugăr din munţi Neamţului să spună?...”

Pr. prof. Ştefan Buchiu: „Este străină de duhul Ortodoxiei orice viziune apocaliptică. [...] Nu de tehnică trebuie să ne temem, căci tehnica nu e bună sau rea, ci depinde cum o foloseşti. [...] Codurile de bare şi CNP-urile există la noi de mai multă vreme şi nu s-a întîmplat nimic, nu ne-au furat credinţa. [...] Eu ştiu că în Biserica noastră sînt doar trei trepte preoţeşti: diacon, preot şi episcop. De unde a apărut instituţia marilor duhovnici? [...] Este discutabil un duhovnic care spune sau lasă pe ucenicii săi să creadă că e profet.”

Pr. prof. Constantin Coman: “Personal, am o mareproblemă cu ceea ce se cheamă teoria conspiraţiei. Nu neg că e posibil să fim victimele unei conspiraţii şi le mulţumesc celor care veghează ca să nu se întîmple, dar eu n-am o motivaţie să mă preocup de aşa ceva. [...] Aş fi ipocrit să spun că ea mai mare problemă a mea este paşaportul. Am alte păcate care îmi pun în primejdie mîntuirea. [...] Îl creditez pe părintele Iustin, care a făcut acest apel în temeiul credinţei sale, căci părintele îl trăieşte pe Dumnezeu. [...] Îi mulţumesc părinteleui Iustin că a tras acest semnal de alarmă, care s-ar putea să se adeverească sută la sută. Dar să fim atenţi să nu tragem prea multe semnale şi să nu ne credem infailibili.”

Dan Dungaciu: “Problema care se pune este aceasta: în ce măsură avem de-a face cu un conflict între cetăţenii cu sensibilitate religioasă şi stat? În ce măsură acţiunea aceasta a statului îi periclitează mîntuirea creştinului. Îmi împiedică mîntuirea acest paşaport? Dacă da, trebuie să explicăm şi să luăm o decizie [...] Eu cred că de fiecare dată funcţionează liberul arbitru. Putem alege. Mucenicia este la dispoziţia oricui.”

Cezar Axinte: „Paşaportul biometric este o obligaţie asumată prin tratatul de aderare a României la UE. [...] Statul ne afectează mîntuirea prin multe din acţiunile sale, cum ar fi legea pentru recurgerea la avort a fetelor mai mici de 14 ani. [...] Orice protest este inutil.”

Radu Carp: „Ideea introducerii acestui paşaport era de a renunţa la CNP, care nu asigură protecţia datelor personale. Paşaportul biometric însă conţine şi CNP-ul, prin care state care nu au un sistem de protecţie a datelor cu caracter personal intra în posesia informaţilor despre noi. [...] Societatea civilă a fost consultată cînd s-a hotărît introducerea acestor paşapoarte? [...] Maniera în care au fost introduse aceste paşapoarte este un atentat la drepturile noastre.”

Acum, n-aş putea pretinde că, după ce am răscolit internetul pentru informaţie, am stat de vorbă cu numeroşi oameni şi am asistat la dezbaterea AZEC, m-am lămurit definitiv. Însă, mi-am format o părere cît de cît.

Cred că, înainte de toate, prin acest paşaport îmi sînt lezate drepturile civile. Cipul care conţine datele mele personale nu este sigur, iar informaţiile de pe el pot fi preluate şi de la distanţă. În plus, nimeni nu are dreptul să mă considere un potenţial infractor şi să mă amprenteze.

Nu există un temei tehnic real pentru introducerea paşapoartelor biometrice, ele putînd fi citite şi de persoane neautorizate care au sculele trebuincioase şi apoi falsificate, după cum s-a demonstrat.

Pe de altă parte, acest paşaport nu poate fi considerat un mijloc de urmărire a persoanei. Deja putem fi supravegheaţi prin intermediul cardurilor bancare, a telefonului mobil, a abonamentului electronic de RATB, a camerele video din locuri publice etc.

Nu realizez cum acest paşaport îmi poate afecta credinţa. Însă, am mare evlavie la părintele Iustin şi sînt convins că sfinţia sa "vede" lucruri care nouă ne sînt ascunse. Cred că părintele a avertizat nu atît asupra primejdiei – în ordinea duhovnicească – la care ne-ar expune aceste paşapoarte, ci mai ales asupra faptului că se apropie vremurile de pe urmă, pentru care trebuie să ne pregătim duhovniceşte. Admit însă că s-ar putea înşela. Şi chiar îmi doresc să se înşele, pentru că noi nu sîntem vrednici să trăim acele vremuri ale Parusiei Domnului.

Din păcate, mesajul părintelui a fost prost receptat din pricina scandalului declanşat în jurul său, fie prin rîvna nepricepută, fie prin acţiunea tendenţioasă a unora dintre cei care afirmă că susţin "cauza". Şi foloseşte mai mult anticreştinilor - care au mai găsit un prilej de a lovi în Biserică şi în figuri luminoase ca aceea a părintelui Iustin -, decît creştinilor - derutaţi şi panicaţi de campania de "informare".

În fine, este poate simptomatic faptul că guvernul nu a prevăzut o variantă de paşaport pentru cei care resping astfel de documente pe motivul încălcării convingerilor religioase sau a drepturilor civile. La fel îmi pare tăcerea ierarhiei Bisericii Ortodoxe Române, în condiţiile în care sinoadele altor Biserici Ortodoxe locale s-au pronunţat cînd a fost cazul în privinţa introducerii unor astfel de documente.

Subiectul rămâne deschis. Însă, cred că nici n-o să înţelegem, nici n-o să convingem pe nimeni dacă nu învăţăm să comunicăm (că pînă la cumincare e cale şi mai lungă). Tabloidizarea sau otevizarea Ortodoxiei nu ajută decît vrăjmaşului.

19 Comentários:

sceptik spunea...

"Nu realizez cum acest paşaport îmi poate afecta credinţa."

Am repetat raspunsul pe care ti-l dau tie si altor persoane si parca tot degeaba...

Nu pasaportul in sine ne afecteaza credinta si scopul final la acare acest cip din pasaport ne conduce: adica la pecetluirea din Apocalipsa Sfantului Ioan. Daca nu protestam impotriva acestei etape (de a-l pune in unele documente) cand vor trece la etapa urmatoare (de a-l insera sub piele) degeaba vom mai protesta.

Nu cred ca era necesar, fie si din motive de securitate, ca acest cip sa existe in pasapoartele noastre. Sau am uitat cine sunt adevaratii teroristi?

Exista si alte forme de securizare, cat si alte forme de evidenta a marfii decat EAN13.

De ce multi se fac ca nu vad tabloul in ansamblu? Suntem crestini in primul rand. De cand ne-am pus pecetea la Botez, am intrat in razboi. Intrarea in razboi e inevitabila. Acest razboi a fost declansat de mii de ani (cine poate stii exact?) si il incepem odata cu venirea noastra pe lume.

Si ca orice razboi, se termina cu victoria cuiva. Ati uitat cum ingerul Domnului in Vechiul Testament, insemna casele evreilor cu sange ca sa-i izbaveasca? Tot asa si in vremea de apoi, cei care nu vor purta semnul Fiarei, vor scapa de chinuri. Pentru ca vor veni, spun Sfintii Parinti, chinuri ingrozitoare asupra celor ce vor accepta pecetea.

Parintele Iustin n-a zis ca acesta este pecetea ci ca este PREMERGATOR pecetii. El ne indeamna sa protestam si sa ne informam. Sa ne schimbam viata si sa nu fugim de eventuala mucenicie, sa nu ne fie frica de cei care omoara trupul dar nu pot omori sufletul.

N-are sens sa interpretam ceea ce Parintele a zis foarte clar. Si sa nu inventam ceea ce n-a zis.

Claudiu, ai fi de acord cu cipul sub piele, pe mana dreapta ? Intrebare de baraj :).

Daca NU, atunci nu poti fi de acord nici cu cipul din pasaport, din acelasi motiv RELIGIOS pentru care nu poti fi de acord cu el in brat. Sau chiar si sub brat e considerat tot o metoda de protectie/securitate? Tocmai asta vor sa ne faca sa credem.

Mai multe aici:

http://sceptik.wordpress.com/2009/01/21/anarhie-sau-duhovnicie-revolutie-sau-marturisire/

si aici:

http://sceptik.wordpress.com/2009/01/24/pecetluirea-cu-numele-fiarei/

pe cat am putut si eu, am scris.

mai mult, Domnul sa ne lumineze pe toti! Trebuie multa precautie.

Vlad spunea...

Va multumesc dle Tarziu pentru acest rezumat obiectiv al conferintei AZEC.

Am fost surprins sa aflu ca maica Ecaterina a avut o atitudine nepotrivita. Din pacate, din partea parintelui Tanasescu (care a "remixat" interviul cu parintele Arsenie Papacioc) sau a lui Danion nu ma asteptam la o atitudine linistita. De altfel vad ca Danion si maica Ecaterina au pus de o conferinta maine. Nici emisiunea lui Danion de pe ortodoxradio nu m-a convins.

Sincer, imi repugna scenariile alarmiste (faptul ca am achiesat la mesajul parintelui Iustin a fost cauzat de respectul si increderea avute in parinte) si imi repugna si mai mult toate aceste voci disperate care incearca sa sperie si alarmeze oamenii. Ce stiu cu siguranta, mai ales dupa ce am citit "Duhovnicul inchisorilor" scoasa recent de editura Cathisma, este ca "intuirea" venirii vremurilor din urma se va face pentru cei pe care Dumnezeu ii va considera vrednici pe cai pasnice, pentru ca aceia vor fi in comuniune cu Dumnezeu. NU vor fi "treziti" cu lovituri de bocanc la usa constiintei de tot felul de disperati ca vremea se apropie.

In orice caz, mesajul parintelui este o EXCELENTA metoda de a se discerne alarmistii si cei ce compromit ortodoxia de cei calmi, rationali. Recunosc ca si eu m-am alarmat si agitat la inceput, dar nu cred ca aceasta este metoda prin care Dumnezeu ne trezeste constiintele. Un fost duhovnic al meu de manastire m-a sfatuit sa stau deoparte cand s-a produs o agitatie mare acum cativa ani in legatura cu interdictia de a sluji si spovedi a parintelui Calistrat de la Barnova. Sfatul lui de atunci consider ca se aplica la fel de bine si acum.

Marian MHM spunea...

@ Sceptik
"Tot asa si in vremea de apoi, cei care nu vor purta semnul Fiarei, vor scapa de chinuri. Pentru ca vor veni, spun Sfintii Parinti, chinuri ingrozitoare asupra celor ce vor accepta pecetea." - Mesajele de felul ăsta, cu toată părerea de rău, sunt tipic sectante. În cadrl lor se afirmă că aderenţii vor fi SIGUR protejaţi de "marile chinuri", iar ceilalţi oameni damnaţi pe vecie.
Introducerea unui sistem de contro tot mai drastic a populaţiei e în sine condamnabilă. Şi nu e vorba numai de actele de identitate amintite. E vorba de supravegherea comunicaţiilor. E vorba de supravegherea video totală. Chiar! Monitorizarea video continuă a elevilor prin şcoli nu este tot un abuz? E acelaşi pretext: o facem pentru "BINELE" lor.

sceptik spunea...

"Introducerea unui sistem de contro tot mai drastic a populaţiei e în sine condamnabilă."

Marian, asa, dar e incomplet ce zici. De ce? Pentru ca excluzi aspectul religios. Oi parea eu sectant, dar asa spun Sfintii Parinti, ca Dumnezeu va ocroti Biserica Sa si o va hrani cu mana da pe evreii din pustie.

In acest timp, pamantul, aflat sub stapanirea Antihristului, presedinte mondial, va suferi unele modificari. Va fi seceta si foamete. Aerul va fi irespirabil. Blestemul lui Dumnezeu va fi asupra oamenilor. Atunci ei vor cere de la Antihrist apa si mancare, vindecarea bolilor si scaparea de dureri. In zilele acelea, oamenii vor cauta moartea, dar ea se va lua de la ei.

Asta spun Sfintii Parinti in profetiile lor. Poti consulta cele 2 volume aparute la Cartea Ortodoxa (parca) sau Staretii despre vremurile din urma (Petru Voda).

Domnul cu noi!

Marian MHM spunea...

Cumva mai e puţin şi o să vă numiţi "Sfinţii ultimelor zile"? Spun asta ca să realizezi în ce primejdie rişti să cazi. Aşa cum e bine să ştii că, precum există păcate de stânga, aşa de bine există şi păcate de dreapta. În decursul istoriei au fost nenumăraţi oameni, unii în pragul sfinţeniei, care, din cauza radicalismului exagerat, au sfârşit prin a se exclude ei înşişi din Biserică. Cazul lui Tertulian. Din grijă spun asta, pentru a lua aminte. Ţelul creştinului e de a dobândi mântuirea. În toate timpurile. Din vechime în contemporaneitate. Fă binele şi evită răul şi te vei mântui. Cred că vor fi de acord toţi duhovnicii cu asta. Dar dacă vei crede că te vei mântui automat doar prin zelul de a te crede ortodox, atunci îţi pot garanta că eşti într-o mare eroare. Nu cu spaima de sfârşit trebuie să trăim (iar românul n-a trăit NICIODATĂ cu aşa ceva) ci cu nădejdea Învierii. Aceea e pe primul plan.

Anonim spunea...

Domnul Claudiu Tarziu, aveti o parere personala la fel de derutanta ca si conferinta azec... Pai, ori sunteti convins ca Pr. justin vede lucrurile mai bine,...ori admiteti ca se poate insela...
adica cum ”as vrea sa se insele...pt. ca nu suntem vrednici”? oare cei care mergeau la mucenicie se intrebau cat de vrednici sunt ca sa marturiseasca... ?
Oricum, avem cu totii timp sa ne limpezim parerile. Numai ca in fata lui Dumnezeu se sta drept, nu cu un picior in „am evlavie„, si cu altul in ”admit” Iertare!

Anonim spunea...

Am scris articolul de mai jos plecand de la aceste interventii ale universitarilor nostri ortodocsi, cu durere fata de lipsa universitarilor purtatori de cuvant ai Ortodoxiei si fata de nevrednicia, neputinta mea de a face cevaAngelismul, dispretul si proorociile

Este adevarat ca rugaciunea si lupta cu pacatul personal este lucrarea fundamentala a crestinului, dar sa ne aducem aminte ca si noua se potrivesc aceste cuvinte:” În lupta voastră cu păcatul, nu v-aţi împotrivit încă până la sânge.”(Evr.12,4) Si iarasi sa ne aducem aminte ca in Sfanta Scriptura in acelasi loc unde zice ”Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi.”( I Tes.5,16-18), continua asa ” Proorociile să nu le dispreţuiţi. Toate să le încercaţi; ţineţi ce este bine; Feriţi-vă de orice înfăţişare a răului.” ( I Tes.5,20-22)

Tot in Sfanta Scriptura gasim si proorocii de netagaduit si de nedispretuit “...sa omoare pe toti cati nu se vor inchina chipului fiarei. Si ea ii sileste pe toti, pe cei mici si pe cei mari, si pe cei bogati si pe cei saraci, si pe cei slobozi si pe cei robi, ca sa-si puna semn pe mana lor cea dreapta sau pe frunte. Incat nimeni sa nu poata cumpara sau vinde, decat numai cel ce are semnul, adica numele fiarei, sau numarul numelui fiarei. Aici este intelepciunea. Cine are pricepere sa socoteasca numarul fiarei; caci este numar de om. Si numarul ei este sase sute saizeci si sase.”(Apoc.13,15-18)

Nu cipul din acte este, s-ar parea, numarul fiarei, dar sunt deja foarte multe situatii in care nu poti cumpara sau vinde daca nu esti in posesia unui numar al unui sistem (bancar, social). Cand se va generaliza aceast tip de identificare numerica a omului, cei ce ar refuza-o, ar putea fi pusi in situatia de muri in lipsuri cumplite. Nu stiu cum se va face aceasta din punct de vedere tehnic, dar nu putem sa nu observam ca exista o preocupare constanta si sustinuta in aceasta directie. In ce scop? Spre a respecta un plan?Poate. Spre implinirea profetiei? De ce? Din cea mai prozaica dorinta de putere, din dorinta despotica, de sorginte demonica, intalnita in toate epocile istorice, de a avea stapanire asupra altora. Doar ca azi stiintele umane, sociale, economice si tehnologia tot mai ingenioasa ofera o putere mult mai mare de stapanire, control si supraveghere celor ce se lasa sedusi de ispita de a-i stapani pe altii.

„Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva.” spune Sf.Ap. Pavel, corintenilor si noua peste veacuri. Nu realizam cat de dependenti si biruiti suntem azi de toate cele ingaduite. Toate produsele tehnologiilor recente par a fi ingaduite, cat timp nu ne biruie si ne leaga de ele. Apa curenta, incalzirea centrala, electricitatea, comunicarea electronica (telefon, internet), mijloacele de transport personale sau in comun, pe distante mici sau mari, toate acestea ne apar azi ca stict necesar. Sa ne imaginam cat de greu pare azi lipsa a macar unuia din acesti factori, pentru a intelege cat de biruiti suntem azi de cele ingaduite.

Sigur ca la Judecata o sa fim intrebati de talanti, de aproapele, de ne-am bucurat, rugat si multumit pururea. Dar si daca nu cumva am dispretuit proorociile, daca am cercetat toate, daca am tinut si implinit cele bune, dar si daca ne-am ferit de orice infatisare a raului.

Nu stiu acum care este „pecetea fiarei”, dar citind talcuirile la Apocalipsa a Sfantului Andrei a Cesareei am remarcat acest pasaj „numele [Antihristului] nu va fi primit de cei insemnati pe fata cu lumina cea dumnezeiasca. Si numele fiarei se va vesti peste tot celor ce vor cumpara si celor ce vor vinde, incat cei ce nu-l vor primi vor suferi moarte cumplita, din lipsa celor trebuincioase. Stiinta cea dovedita a acestui numar, precum si a tot ceea ce s-a scris despre el, o va descoperi vremea si nevointa celor intelepti si treji.” Deci zice ca cei luminati de Dumnezeu nu au primit insemnarea, nu zice ca poti sa primesti ca nu patesti nimic. Cat despre stiinta numarului fiarei, sa-i intrebam si sa-i ascultam pe cei nevoitori, treji si intelepti, oamenii duhovnicesti si sfinti ce traiesc azi.

Ce patesc cei ce nu primesc semnul fiarei am aflat: moarte muceniceasca cumplita in lipsuri de cele trebuincioase.
Ce patesc cei ce accepta, scrie Sf Ioan Evanghelistul in urmatorul capitol din Apocalipsa: “Si al treilea inger a venit dupa ei, strigand cu glas puternic: Cine se inchina fiarei si chipului ei si primeste semnul ei pe fruntea lui, sau pe mana lui, va bea si el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, in potirul mâniei Sale, si se va chinui in foc si in pucioasa, inaintea sfintilor ingeri si inaintea Mielului. Si fumul chinului lor se siue in vecii vecilor. Si nu au odihna nici ziua nici noaptea cei ce se inchina fiarei si chipului ei si oricine primeste semnul numelui ei. Aici este rabdarea sfintilor, care pazesc poruncile lui Dumnezeu si credinta lui Iisus.” (Apoc.14,9-12)

Macar acestea luandu-le in seama, nu putem sa afirmam ca recentele avertismente, fata de aceste sisteme noi de identificare numerica si electronica a persoanelor umane, ar fi nefondate sau ca ar avea o miza mica si ca s-ar face o zarva inexplicabil de mare in raport cu miza lor.

Sa ascultam asadar, cuvintele intelepte ale Batranilor nostri, care ne indeamna azi sa fim pregatiti, cu duh de rugaciune, senini, bucurosi, drepti, sa cercetam proorociile si sa ne ferim de orice infatisare a raului, pentru ca să ni se potriveasca si cuvintele: „Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească pe voi desăvârşit, şi întreg duhul vostru, şi sufletul, şi trupul să se păzească, fără de prihană, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos.” ( I Tes.5,23), amintindu-ne si de aceste cuvinte: „Ieşiţi din mijlocul lor şi vă osebiţi, zice Domnul, şi de ce este necurat să nu vă atingeţi şi Eu vă voi primi pe voi.Şi voi fi vouă tată, şi veţi fi Mie fii şi fiice", zice Domnul Atotţiitorul. Având deci aceste făgăduinţe, iubiţilor, să ne curăţim pe noi de toată întinarea trupului şi a duhului, desăvârşind sfinţenia în frica lui Dumnezeu.” (II Cor.6,17- II Cor.7,1)

Anonim spunea...

Un staret de manastire pe care il iubesc, chiar daca il consider prea ingaduitor pentru aceste vremuri, imi spunea: "nu judeca pentru ca nu sti ce e in inima omului!" Consider ca majoritatea celor ce au participat la conferinta au avut inima buna si daca au gresit din prea multa ravna (Danion si maica Ecaterina) sau din teama( asa mi s-a parut pr. Coman), sau din nestiinta( comisarii de politie) fiind sinceri in convingerile lor, Dumnezeu ne va ierta si ne va lumina. Nu cred ca cineva a vorbit cu viclenie acolo. Asta este masura noastra. Daca este de la Dumnezeu( si eu cred din adancul sufletului ca este) aceasta miscare va duce la intarzierea pecetluirii oamenilor inselati de antihrist. Avem timp de a invata din greseli, de a ne ruga si de a invata sa iubim pe Dumnezeu cu ravna, pentru ca spunea pr. Porfirie: Lui Dumnezeu ii place cel mai mult ravna cu care ne rugam si incercam sa-I fim placuti.
Dumnezeu sa ma ierte!

Un pictor de icoane spunea...

Nu poti sa te intelegi cu cineva care nu vede sau nu intelege ca aceeasi culoare poate avea mai multe nuante. Cu cineva care, daca nu esti exact de nuanta lui, are impresia ca esti de alta culoare!
Trei sferturi din polemicile iscate in ultimele saptamani sunt generate de neputinta unora de a se ridica de la brutetea culorii la finetea nuantei. E o problema de educatie a ochiului si a mintii. De aceea e bine ca sensibilitatea religioasa sa se intalneasca si cu un bun orizont cultural sau intelectual. Cultura nu te mantuieste, dar te slefuieste, ajutandu-te sa te intelegi mai bine si pe tine, sa-i intelegi mai bine si pe ceilalti. Lipsa de finete intelectuala duce la un fel de radicalism primitiv, care nu poate face distinctia intre dusmani adevarati si dusmani imaginari. Dogma neslefuitului este: daca nu gandesti si nu simti exact ca mine, atunci esti dusmanul meu. Si pentru ca Dumnezeu a lasat o lume variata, in care nu-s doi oameni care sa arate, sa gandeasca sau sa simta absolut la fel, neslefuitul vede peste tot numai dusmani. Si n-ai ce sa-i faci, pana nu se slefuieste...

Vlad spunea...

Ai mare dreptate, Iconare:)

Anonim spunea...

Traiasca Ortodoxia Romana in frunte cu Victor Roncip si 6Fanion6Vasile6!... Uraa! ( Aplauze prelungite).

sceptik spunea...

Mariane, multumesc penru grija. Te-as ruga totusi sa fii mai reticent in a face caracterizari, altfel vei fi pus in situatia de a le argumenta. Citeste mai intai cartile cu profetiile Sfintilor Parinti si vei vedea ce si cum. Ma indoiesc ca le-ai citit...

http://saccsiv.wordpress.com/2009/01/24/six-the-mark-unleashed-film-artistic-despre-crestinism-cipuri-implantate-si-prigoana/ spunea...

Am ascultat cu atentie interventiile distinsilor maica Ecaterina Fermo si teolog Danion Vasile, pentru a fi sigur ca nu ratez ceva nesesizat la prima auditie. Nu cred ca „tabloidizarea” Ortodoxiei vine din zona lor. Ea vine insa, dar din cu totul alta directie.

Pentru inceput, voi analiza succint cateva din spusele unor vorbitori care reaminteau pareri general raspandite in interiorul bisericii: ecumenismul nu este periculos caci a cam murit, nu exista actiuni planificate de lovire a ortodoxiei, numarul de biserici si de participanti la slujbe a crescut deci nu putem vorbi despre o scadere a credintei (nu la noi, dar se recunoaste ca ea are loc in vest), nu exista actiuni la nivel planetar de creare a unui Guvern Mondial si a unei Noi Ordini Mondiale, noile pasapoarte nu sunt un semn premergator al pecetluirii, credinciosii nu au voie sa vehiculeze previziuni apocaliptice.

Voi contrargumenta in cele ce urmeaza folosind nu datul cu parerea, ci informatii clare despre personaje, organizatii, finantari, evenimente

Pentru ca unul dintre acesti domni, care a expus cele de mai sus, l-a citat pe marele teolog Dumitru Staniloae, o voi face si eu reamintind teribilul sau avertisment: „ECUMENISMUL ESTE PRODUSUL MASONERIEI”. Si demonstrez acest lucru in articolul:

http://saccsiv.wordpress.com/2009/01/21/dumitru-staniloae-%e2%80%9e-ecumenismul-este-produsul-masoneriei-%e2%80%9e-mari-duhovnici-romani-despre-ecumenism-%e2%80%93-video-analiza-fenomenului/

In legatura cu actiunile anti-ortodoxe, ele nu doar ca exista, dar au o forta si o amploare covarsitoare:

http://saccsiv.wordpress.com/2008/12/04/parlamentul-si-guvernul-romaniei-marionete-ale-papusarilor-planetari/

Referitor la „cresterea credintei”, ea nu este reala la nivel planetar. Putem vorbi insa de o crestere a influentelor tibetane, orientale, de o amploare fara precedent a conceptelor new age. Iar daca la noi sunt multe biserici si multi participanti la slujbe nu inseamna automat o crestere a credintei.

Exista actiuni pentru crearea unui GUVERN MONDIAL, am detaliat aceasta chestiune in intregul meu blog, dupa o munca epuizanta ce va continua pana ce voi spune tot ceea ce am de spus. Cu toate blogul meu este atent monitorizat si intervin multi din cei ce in general combat „teoriile conspiratiei”, inca nimeni nu a reusit sa conteste informatiile prezentate, din simplul motiv ca ele sunt oficiale, reale, eu „doar” le-am pus cap la cap. Spun „doar” intre ghilimele deoarece este extrem de greu sa le pescuiesti dintr-o mare de material furajer special produs pentru indobitocirea maselor.

In legatura cu pasapoartele, consider ,pentru un inceput de studiu, utila citirea articolului:

BIG BROTHER, CIPURI, IMPLANTURI, MICROCIPURI, 666, SEMNUL FIAREI: faza finala a experimentului inceput de colaborarea IBM-nazism, coordonarea masoneriei

http://saccsiv.wordpress.com/2009/01/24/big-brother-cipuri-implanturi-microcipuri-666-semnul-fiarei-faza-finala-a-experimentului-inceput-de-colaborarea-ibm-nazism-coordonarea-masoneriei/

Evident ca nu putem spune cand va sosi ceasul, caci doar Tatal stie, dar a declara cu siguranta ca nu este „la usi” este la fel de grav. Noi crestinii avem datoria sa fim mereu pregatiti, sa nu dormim crezand ca se va petrece intr-un viitor indepartat. Si aceasta tocmai pentru ca nu stim. Deci trebuie sa veghem. Faptul ca cei din biserica primara asteptau venirea iminenta a Domnului, i-a facut viteji mucenici si astfel s-a pus temelia indestructibila a crestinismului. Aceasta s-a petrecut si deoarece pe atunci nu erau voci care sa „invete” credinciosii sa fie calmi si rationali. Astazi insa suntem invatati sa fim caldicei, crestinismul a ajuns un soi de ritual formal, o adunare ca la club, nu mai e traire, nu mai e milostenie, pentru unii a ajuns o afacere. Dorm unii preoti pe ei din nepasare, altii se complac de frica ... Cand i-am spus unuia despre cuvintele marelui Ioanichie Balan, cum ca traim vremuri apocaliptice, mi-a raspuns ca stie, dar acela isi permitea sa spuna caci era batran, ei insa au copii, familie ... Ce diferenta intre mamele sfinte din vechime, ce-si incurajau fii sa primesca cununa muceniciei si acestia! Nu-i nimic rau in ochii Domnului daca asteptam in orice clipa venirea Sa, nu-i nimic rau daca refuzam actele de identitate noi. Daca facem altfel insa, sa nu patim precum fecioarele nesabuite!

Referitor la tabloidizare, d-nul Claudiu Tarziu a sesizat-o bine, insa consider ca nu vine din zona Danion:

http://saccsiv.wordpress.com/2009/01/25/doctrina-%e2%80%9csa-schimbam-elitele-planetare-si-sa-facem-o-lume-mai-buna%e2%80%9c-este-o-%e2%80%9calternativa%e2%80%9d-malefica/


Inchei propunandu-va vizionarea unui excelent lung metraj despre CRESTINISM, CIPURI IMPLANTATE si PRIGOANA, produs in 2004, avandu-i in distributie pe Stephen Baldwin, Kevin Downes, David A.R. White, Eric Roberts si Jeffrey Dean Morgan:


SIX: THE MARK UNLEASHED

Este o imagine a ceea ce va putea sa fie cat de curand. Va veti intalni cu personaje bucuroase sa-si ia cununa muceniciei, dar si cu altele fricoase ... Veti constata cum Dumnezeu poate sa-si aleaga marturisitori martiri chiar din randul hotilor sau al „oamenilor legii”. Merita vazut si mai ales trebuie sa ne rugam Domnului Iisus sa ne intareasca sa urmam exemplul vitejilor bisericii primare, sa acceptam tortura si moartea si sa nu ne inchinam diavolului.

sorana spunea...

ca sa vedem nuantele trebuie sa avem intai noi insine o culoare

Claudiu Târziu spunea...

@ anonim 2:53:

Nu e nici o contradictie aici. A recunoaste ca parintele Iustin "vede" uneori lucruri ascunse noua, in virtutea credintei sfintiei sale, nu inseamna ca "vede" mereu (Dumnezeu se descopera cind vrea) si ca nu poate avea si pareri gresite. Altminteri, ar fi infailibil, si, dupa cum cred ca stiti, in Rasarit nu exista asa ceva.

Cit despre cit sintem de vrednici de mucenicie, se vede limpede din cum ne comportam zilnic, foarte crestineste, n-am ce spune. Sigur ca, daca vine vremea, nu ne va intreba nimeni daca vrem sau nu vrem sa marturisim cu pretul vietii; o vom face sau nu, dupa cum ne vom dovedi atunci de tari in credinta. Pina atunci, a te bate cu pumnul in piept ca esti gata de jertfa nu e decit fanfaronada (si ma refer la crestinul majoritar, nu la exceptii).

In rest, uneori am senzatia ca fie nu vorbesc romaneste, fie nu vorbesc cu niste oameni intregi, daca pot fi atit de rau inteles.

Anonim spunea...

Daca mai credeti… ca Dumnezeu descopera … in lucrurile mici…cu cat mai mult nu va descoperi in cele mari. Noi nu vorbim de infailibilitatea Pr. Justin, ci de cea a lui Hristos care lucreaza dupa credinta ( nu si daca ”admitem..” ) si evlavia noastra, prin oamenii bineplacuti lui.
Cat despre ”bataia cu pumnul…” mai fericit este a da cu pumnul in pieptul tau, decat a da in pieptul altuia, in urma unor senzatii ( cu adevarat nevrednice de mucenicie) de a fi stat de vorba cu oameni neintregi . Si-apoi cine poate spune despre el ca este ” intreg”, dupa caderea lui Adam. Ne intregim, cu mila Domnului cand dobindim cunoasterea cea in Duhul lui Dumnezeu. Dar pana atunci,…s-ar putea sa va tot izbiti de ”neintregimea” omeneasca.
Acum sunt usor mai lamurit vis-a-vis de parerea ce ati expus/o (romaneste?!). Bogdaproste!
Eu am ”senzatia” ca avem nevoie acum, mai mult de ”coloană” decat de politețuri, pentru ca ”ei”, demult nu mai sunt politicosi cu noi.
Iertare!

Anonim spunea...

Filoteu si Danion au mai agitat lumea si anul trecut, cu Iordanul, si s-au facut de ras! Cat le mai trebui la habotnici ca sa le vie mintea la cap?

Anonim spunea...

Cititi, copiati, listati, dati mai departe:

Viziunile Staretului Antonie, pe razbointrucuvant[.]ro:

Prima viziune:
/2008/10/07/viziunile-staretului-rus-antonie-i/

A doua viziune:
/2008/10/09/a-doua-viziune-a-staretului-antonie-invataturi/

"Nu e nevoie de discutii despre mantuire, ci de fapte pentru mantuire - atat acum, cat si atunci, ceva mai tarziu. A trecut timpul indreptatirilor, daca a mai fost vreodata. Nu numai mantuirea, toate trebuie supuse acestui scop. A lasat Domnul timp linistit pentru a ne deschide mintea si a auzi cuvantul lui Dumnezeu si, principalul, pentru dobandirea harului Dumnezeiesc inainte de anii infricosatori. Cine va folosi aceasta spre bine, iar cine spre rau."

Observator spunea...

Domnule Tarziu, as vrea si eu sa stiu cite ceva despre monahul Filotheu, despre viata lui, credinta lui, familia lui. E peste tot, e virf de lance, atit pe internet cit si in viata. Dati-mi voie sa vreau sa cunosc cit de cit un om inainte de a ma lasa reprezentat de el. Personal simt (si cred) ca este bratul lung al Patriarhului infiltrat la pieptul miscarii ortodoxe de opozitie. De ce cred asta? Din revelatie si din experienta: doar nu va imaginati ca un sfintit parinte precum parintele Parvu sa fie lasat fara supraveghere! Mai mult decit atit, cunosc un caz aproape indentic de infiltrare si influentare a unui preot de catre un trimis patriarhal aparent inocent. L-ati intrebat vreodata pe parintele Parvu (in particular si fara microfoane) daca se increde in Filotheu? Nu de alta, dar parintele pare din ce in ce mai trist si mai dezamagit in ultimul timp. Sa fii vazut dinsul ceva ce nu poate spune?